Το πολύ και το λίγο

Αντί να είναι η λογική του «ή το ένα ή το άλλο», γιατί να μην είναι η λογική του «και το ένα και το άλλο;»