Οι τοξικοί γονείς1

Οι τοξικοί γονείς

Τι ακριβώς σημαίνει να είναι κάποιος τοξικός γονιός; Μπορεί να είναι και να μην το γνωρίζει καν;