Μονοπάτια

Η αλήθεια της ψυχής

Η αλήθεια της ψυχής

Ξεχώρισε το σώμα σου από το πνεύμα σου. Για να έχεις όμως την ψυχή σε ισορροπία είναι αναγκαίο το σώμα και η ψυχή να βρίσκονται σε αρμονία.