Βιβλία

Gill Edwards:Η Διάγνωση ως ρήμα

Όταν δηλώνουμε ότι «έχουμε» μια πάθηση, ακούγεται λες και η πάθηση είναι το πρόβλημα που προκαλεί τα συμπτώματά μας. Ξεχνάμε ότι «ο ξενιστής είναι το παν».