Οι αξίες της Καλλίπολης... μέσα από τη ματιά μιας Καλλιπολίτισσας!

Οι αξίες της Καλλίπολης… μέσα από τη ματιά μιας Καλλιπολίτισσας!

Γράφω για να σας μεταδώσω την αίσθηση και τελικά την βεβαιότητα, ότι η ιδέα μίας Συνοικίας Φωτός βρίσκεται μέσα στον καθένα μας Ξεκινήσαμε δειλά δειλά να την αναγνωρίζουμε από τότε που αρχίσαμε να αντιλαμβανόμ...