Οι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι γελούν με τη ψυχή τους, απολαμβάνουν την κάθε τους στιγμή, διαρκώς μαθαίνουν και αντίστοιχα «διδάσκουν» με τον τρόπο τους.