Η Βιολογία του Όχι

Η Βιολογία του Όχι

Όπως στη βιολογία του οργανισμού, έτσι και στον άνθρωπο, το «όχι» είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ισορροπίας του ατόμου.