Μονοπάτια

Τα μάτια της ψυχής

Η αλήθεια λυτρώνει, αλλά μόνο με τα μάτια της ψυχής μπορεί να γίνει ορατή.

Γιατί “μένουμε” στη θεωρία;

Ένα γραμμάριο δράσης ισοδυναμεί με ένα τόνο θεωρίας. Μέσα σε μια στιγμή μπορεί να πετύχεις όσα δε θα πετύχεις σε ένα χρόνο.