Ο Φόβος, οι φόβοι κι εσείς

Σε ένα ταξίδι με πλοηγό την τόλμη και την αισιοδοξία θα δείτε ότι στην πίσω πλευρά του φόβου, βρίσκεται η ελευθερία.