Το μονοπάτι της σοφίας δεν έχει χάρτη

Το μονοπάτι της σοφίας δεν έχει χάρτη

Η σοφία μπορεί να ανακαλυφθεί μέσα σε μια κατάσταση· είναι απροσδιόριστη και ευμετάβλητη. Δεν περιορίζεται από κανόνες και αποφθέγματα. Τις περισσότερ...