Έτσι είμαι εγώ...

Έτσι είμαι εγώ…

Οι άνθρωποι που υπερασπίζονται τόσο έντονα την αδυναμία τους για αλλαγή, είναι πιο αδύναμοι