Τι κουβαλάς;

Όλα αυτά που κουβαλάμε μέσα μας και ποτέ δεν ξεκαθαρίζουμε...

Το ποντίκι που βρυχάται

Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πως ο τροχός της ζωής γυρίζει με τη δική μας δύναμη και τον ακολουθούμε πιστά σαν το ποντίκι.