Τα γονίδια δεν είναι αρκετά

Η σχέση των γονιδίων με την εκδήλωση ασθενειών και το πρόβλημα ελέγχου των βιολογικών λειτουργιών του γενετικού μας κώδικα.