Άνθρωπος είσαι και αν χρειαστεί, θα λυγίσεις…

Σε μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις δεν αποτελεί επιλογή εάν επιθυμεί κανείς να βρίσκεται εν μέσω τραγικών καταστάσεων. Μιλώντας για τραγικές καταστάσεις, αναφορά γίνεται για τις στιγμές όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να β...

Γνωστική Ψυχολογία: Τα μοτίβα σκέψης με τα οποία λαμβάνουμε αποφάσεις

Καθώς μεγαλώνει κανείς, κατανοεί ότι ο κόσμος εντός του οποίου ζει δεν αποτελεί τον αγγελικά πλασμένο τόπο τον οποίο ίσως οραματιζόταν όταν ήταν πιο μικρός. Υπάρχουν ωστόσο πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσο...

«Ένα ταξίδι είναι η ζωή…»

Συνήθως ο κοινός νους έχει τοποθετήσει με ορισμένο τρόπο τα πράγματα στη ζωή και θεωρεί ότι αυτά ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι συμβαίνει και στους άλλους ή γιατί αυτό λένε και...