Μια επιτυχημένη ζωή

Σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε την επιτυχία η οποία αποτελεί εσωτερικό χάρισμα και κρύβει τις περισσότερες φορές πίσω της μια αποτυχία.