Στόχος και σκοπός μου "Να δώσω Ζωή στην Ζωή μου"

Στόχος και σκοπός μου “Να δώσω Ζωή στη Ζωή μου”

Τα πάντα στην ζωή μας ακολουθούν μία κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι ποια είναι αυτή η κατεύθυνση και ποιος την επιλέγει; Όλοι ψάχνουμε την ουσία, σε μια γεύση, σε μια σχέση, σε μια επικοινωνία, στα πάντα. Θέλουμε...