Η μαγική δύναμη της προσοχής

Η μαγική δύναμη της προσοχής

Η προσοχή μας, η εστίαση της σκέψης, έχει μια μαγική δύναμη που μπορεί να κάνει θαύματα, να δημιουργήσει, να μεταμορφώσει αλλά και να καταστρέψει. Σ εαυτή η δημιουργική δύναμη αναφέρεται το παρακάτω απόσπασμα τ...

Υλοποίηση των Επιθυμιών

Επιμέλεια: Σέβη Μουκριώτη Οι μάγοι δεν καταδικάζουν ποτέ τις επιθυμίες. Άλλωστε, ακριβώς επειδή ακολούθησαν τις επιθυμίες τους, κατάφεραν να γίνουν μάγοι. Η κάθε επιθυμία γεννιέται από κάποια παλιότερη επιθυμία...

Deepak Chopra: Ο Δρόμος του Μάγου

Επιμέλεια: Σέβη Μουκριώτη Υπάρχει ένας μάγος μέσα σε όλους μας. Αυτός ο μάγος βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Ο μάγος είναι υπεράνω αντιθέσεων , όπως το φώς και το σκοτάδι, το καλό και το κακό, η ευχαρίστηση κι ο...

Οι 7 Πνευματικοί Νόμοι της Επιτυχίας

Τα κείμενα που ακολουθούν, είναι αποσπάσματα από το αξιόλογο βιβλίο του επιστήμονα και φιλοσόφου Deepak Chopra "Οι 7 Πνευματικοί Νόμοι της Επιτυχίας" Εκδόσεις Έσοπτρον Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ Πηγή όλης...

Υπερβείτε το φόβο σας για το άγνωστο

Μέσα σε κάθε στιγμή, υπάρχει ένα κομβικό σημείο ανάμεσα στο άγνωστο και το γνωστό. Σε εκείνο το κομβικό σημείο, το άγνωστο μεταμορφώνεται στο γνωστό. Τι είναι το γνωστό; Το γνωστό περιλαμβάνει όλα όσα έχουν ήδ...