,

Τι είναι ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Από το περιοδικό Holistic Life Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro-Linguistic-Programming) αποτελεί μια συστηματική συλλογή επιστημονικών πληροφοριών, επιγνώσεων από παρατήρηση κι εμπειρία, καθώς και νοητικών τεχνικών που

Από το περιοδικό Holistic Life

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (Neuro-Linguistic-Programming) αποτελεί μια συστηματική συλλογή επιστημονικών πληροφοριών, επιγνώσεων από παρατήρηση κι εμπειρία, καθώς και νοητικών τεχνικών που από κοινού λειτουργούν για τη βελτίωση του τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθηματικής ανταπόκρισης – αλλά και μεθόδων υποστήριξης άλλων ανθρώπων να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Γινόμενοι γνώστες του NLP, ακόμα και των βασικών αρχών του, μπορούμε να:

Advertisment

• Κάνουμε τα πράγματα που ήδη κάνουμε, ακόμη καλύτερα.

• Αποκτήσουμε ικανότητες και στάσεις να πράξουμε αυτά που δεν μπορούμε τώρα, αλλά θα θέλαμε να είμασταν ικανοί να τα πράξουμε.

• Επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με τους άλλους.

Advertisment

• Σκεπτόμαστε κι εκφραζόμαστε πιο καθαρά και συστηματικά.

• Διαχειριζόμαστε τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις διαθέσεις μας με βάση τις πραγματικές επιδιώξεις μας.

«Η μελέτη της επιτυχίας»

Ο NLP (Νευρο-Γλωσσικός-Προγραμματισμός) έχει ποικιλόμορφα περιγραφεί σαν η τεχνολογία του νου, σαν η επιστήμη των επιτευγμάτων και σαν η μελέτη της επιτυχίας. Βασίζεται πάνω στην έρευνα και τη σπουδή των παραγόντων εκείνων που επιφέρουν είτε την επιτυχία ή την αποτυχία της ανθρώπινης απόδοσης.

Για περισσότερο από 30 χρόνια, οι ερευνητές του NLP ανά την υφήλιο μελετούν και «μοντελοποιούν» τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης ιδιαίτερα επιτυχημένων κι αποδοτικών στελεχών στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, τις πωλήσεις και το μάρκετιγκ, τη θεραπευτική, τον αθλητισμό και τον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρουσιάζονται σήμερα σε εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια, αλλά και σε προγράμματα μακροχρονίων σπουδών NLP. Στην ουσία, αυτή η γνωσιακή ειδίκευση μας απαντά στο ερώτημα: πώς στην πράξη και στην ίδια τη ζωή δομείται η βέλτιστη κι επιτυχής απόδοση και πώς γίνονται κτήμα μου τα στοιχεία κι οι δεξιότητες εκείνες που δημιουργούν για μένα την επιτυχία προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά.

NLP – τι όνομα !

Ο όρος «Νευρο-Γλωσσικός-Προγραμματισμός» θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας να οριστεί με σχετικά ακριβή τρόπο το εύρος αυτού του εκτενούς γνωστικού αντικειμένου:

• «Νευρο»: υποδεικνύει στο πώς αλληλεπιδρούν και συγχρονίζονται ο νους με το σώμα, μέσω της λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

• «Γλωσσικός»: αναφέρεται στις επιγνώσεις του τρόπου σκέψης του ανθρώπου οι οποίες λαμβάνονται από προσεκτική παρατήρηση της χρήσης της γλώσσας.

• «Προγραμματισμός»: αναφέρεται όχι στη δράση του προγραμματισμού, αλλά στη μελέτη των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς ή των «προγραμμάτων» που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Πολλοί είναι αυτοί που ερχόμενοι σε πρώτη επαφή με το άκουσμα του όρου NLP απωθούνται, καθώς η λέξη «προγραμματισμός» επιφέρει συνειρμούς περιοριστικούς ή αυτοματικούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεν είναι όμως έτσι, ούτε στο βάθος ούτε στην ουσία του. Το όνομα NLP έχει διαδοθεί σε όλη σχεδόν την υφήλιο και χρησιμοποιείται με τη σύντμηση των τριών γραμμάτων.

Κι έτσι, χαριτολογώντας, μπορούμε να πούμε πως ο NLP έχει τόσο πολύ επιτύχει την αποστολή του όχι λόγω του τίτλου του, αλλά λόγω του κώδικά του! Και αυτή ακριβώς είναι η αξία που αποκαλύπτεται στο σπουδαστή ιδιώτη ή επαγγελματία: ότι «ξεκλειδώνοντας τους νοητικούς μας κώδικες μπορούμε να αναδημιουργήσουμε την πραγματικότητα της ζωής μας».

Πώς αναφέρονται για τον NLP

Η έγκριτη επιστημονική έκδοση «Science Digest» αναφέρεται για τον NLP ότι «ίσως να είναι η πλέον σημαντική σύνθεση γνώσης για την ανθρώπινη επικοινωνία που έχει εμφανισθεί από τη δεκαετία του ‘60».

Το διεθνές περιοδικό «Time Magazine» ανακοινώνει ότι «ο NLP έχει αμέτρητες δυνατότητες για την αντιμετώπιση και το χειρισμό των ατομικών προβλημάτων».

Η επαγγελματική επιθεώρηση «Training & Development Journal» αναφέρει ότι ο NLP «παρέχει τη δυνατότητα να επιφέρουμε αλλαγές χωρίς τη γνωστή αγωνία και πόνο που συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα» και ότι «επιτρέπει την αύξηση και διεύρυνση των επιλογών μας, την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και, γι’ αυτό, τη μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και βούλησης στους περισσότερους από εμάς».

Ο διεθνώς καταξιωμένος ομιλητής και συγγραφέας προσωπικής ανάπτυξης Anthony Robbins έχει πει ότι «ο NLP αποτελεί έναν απίστευτα αποτελεσματικό κι ευχάριστο τρόπο να αποκτήσεις πρόσβαση σε περισσότερο και πιο αληθινό δυναμικό του νου σου».

 

• NLP και Πωλήσεις: η χρήση του NLP στην αποτελεσματική διακρίβωση και ικανοποίηση αναγκών πελατών – και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων αμοιβαίας ωφέλειας (winwin), έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε ο προτιμώμενος προμηθευτής υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες μας.

• NLP και Καριέρα: με την εφαρμογή του NLP τελειοποιούνται οι ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες που ήδη κατέχουμε σαν επαγγελματίες και αναπτύσσονται σημαντικά οι δεξιότητες επηρεασμού, συμβουλευτικής, διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας, υποκίνησης και παρακίνησης, εκπαίδευσης προσωπικού.

• NLP στο Management: ο NLP είναι ένα σχεδόν αναντικατάστατο εργαλείο προς χρήση από τον manager για την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων αλλαγών στην επαγγελματική άσκηση ή στο επιχειρησιακό τοπίο.

• NLP στις Σχέσεις: η χρήση του NLP στις στενές σχέσεις βαθαίνει το δεσμό μέσω της αυ- ξημένης κατανόησης κι αντίληψης μεταξύ των μερών, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της προσωπικής αυτονομίας και δύναμης.

• NLP και Προσωπική Ανάπτυξη: η εφαρμογή του NLP σε όλους τους τομείς προσωπικής ανάπτυξης αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες και εντυπωσιακές εφαρμογές της επιστήμης και τέχνης του γνωστικού αυτού αντικειμένου.

• NLP και Συμβουλευτική: η εφαρμογή του NLP στην άσκηση κάθε είδους συμβουλευτικής υπηρεσίας προς ιδιώτες κι επαγγελματίες, όπως consulting επιχειρήσεων, coaching & mentoring, είτε στην άσκηση συναφών επαγγελμάτων όπως κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος, εμπλουτίζει δραματικά το know-how και ενισχύει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται, ιδιαίτερα, με τη σπουδή και πρακτική εμπειρία μέσω του NLP της Συστημικής Σκέψης σε όλο το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων και των συλλογικών φαινομένων της ζωής.

• NLP και Σπόρ: ανεξάρτητα αν είμαστε αθλητές, προπονητές ή συντονιστές αθλημάτων και σπόρ, ο NLP παρέχει ένα εξαιρετικό σύνολο τεχνικών και μεθόδων ανώτερης επίδοσης και ενίσχυσης της εσωτερικής μας στάσης κατά την αθλητική δραστηριότητα, άρα ενισχύεται η απόδοση σε ποιότητα και διάρκεια.

Οι πολλές εφαρμογές του NLP

Αυτό που ανακαλύπτουν οι περισσότεροι που μαθαίνουν τον NLP είναι ότι έρχονται σε επαφή με μία ολόκληρη νέα «τεχνολογία» σκέψης και αναδημιουργίας συμπεριφοράς, όπου δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή της. Ο NLP δεν είναι μία μέθοδος, δεν είναι μόνον τεχνικές, δεν προτείνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο «ζωής και λειτουργίας μας σαν άνθρωποι». Το αντίθετο. Καθόσον ο NLP αποτελεί επιστημονικό γνωστικό πεδίο το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται μέσω της έρευνας των φαινομένων της ανθρώπινης δράσης, όπως ακριβώς αναπτύσσονται όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν μπορεί να αυτο-περιοριστεί για εμπορικούς σκοπούς, προσφέροντας «ρετσέτες» και «εύκολες λύσεις» μέσω π.χ. ενός σύντομου σεμιναρίου.

Ο εκπαιδευόμενος στις Αρχές και τις ποικίλες εφαρμογές του NLP αποκτά νέες προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες αντίληψης και επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, έχει την ευθύνη να προσαρμόσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον NLP στο δικό του χώρο, στο δικό του επαγγελματικό αντικείμενο, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και προς τις δικές του κατευθύνσεις.

Επομένως, ο NLP, εφόσον είναι μία συμπεριφορική διεργασία (behavioral process), αποτελεί γνωστικό αντικείμενο προς βιωματική μάθηση και προσωποποιημένη εφαρμογή. Μπορούμε άριστα να διαβάσουμε για τον NLP, αλλά να μην πράττουμε βάσει των αρχών του NLP.

Νίκος Μιχαήλ Βαγιακάκος

Εκπαιδευτής Ανθρώπινου Δυναμικού – Σύμβουλος NLP & Συστημικής Ανάπτυξης,

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Το σπίτι έχει το δικό του μικροβίωμα και μας επηρεάζει άμεσα. Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε;
Πέψη: Απλές πρωινές συνήθειες για να ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας
Πότε πρέπει να αποφεύγετε τη βιταμίνη C ή να περιορίζετε την υπερβολική κατανάλωσή της;
Συνταγή: Σπιτικό ρόφημα που ανακουφίζει από τα συμπτώματα του επίμονου βήχα

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση