Η Επικέντρωση του Εγκεφάλου

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Εκείνοι που εξαρτούν την πορεία της ζωής τους από τους άλλους και εκείνοι που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και προχωρούν.