Το θέμα δεν είναι να ελέγξεις τις σκέψεις σου, αλλά να μην υποκύπτεις σε αυτές

Το θέμα δεν είναι να ελέγξεις τις σκέψεις σου, αλλά να μην υποκύπτεις σε αυτές

Ο άνθρωπος σκέφτεται συνέχεια, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιεί. Συγκρίνουμε, προβλέπουμε, κρίνουμε, εξηγούμε χωρίς σταματημό. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σχετίζεται με το σύστημα επαγρύπνησης και προστασίας που...
Είμαστε το αποτέλεσμα των σκέψεών μας

Είμαστε το αποτέλεσμα των σκέψεών μας

..." Το να υποστηρίξει κανείς ότι οι ανισότητες στην καταγωγή και στη θέση, στα πλούτη και στη φτώχεια, στην υγεία και στην αρρώστια είναι αποτέλεσμα τυχαίων περιστατικών ή συμπτώσεων είναι μια προσβολή σε βάρο...
Όταν ο μετωπιαίος λοβός δημιουργεί, σκέψεις και πραγματικότητα γίνονται ένα

Όταν ο μετωπιαίος λοβός δημιουργεί, σκέψεις και πραγματικότητα γίνονται ένα

Όταν ο μετωπιαίος λοβός εργάζεται σε λειτουργία δημιουργίας, εξετάζει ολόκληρο τον εγκέφαλο και συλλέγει όλες τις πληροφορίες για να δημιουργήσει μια νέα νοητική υπόσταση. Εάν η συμπόνια είναι η νέα υπαρξιακ...