άντρας ουδέτερο

Πώς να αντιμετωπίσεις την κρίση

Απέφυγε να κοιτάς την κορυφή του βουνού εάν βρίσκεσαι στους πρόποδες. Καμία φορά αρκεί να κοιτάς το επόμενο βήμα και μόνο το επόμενο βήμα.