,

Γιατί σχεδόν κανείς δεν είναι αμιγώς εξωστρεφής ή εσωστρεφής

Και γιατί το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας.

Γιατί σχεδόν κανείς δεν είναι αμιγώς εξωστρεφής ή εσωστρεφής

Συχνά χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το ένα ή το άλλο χαρακτηριστικό. Η Μαρία είναι εξωστρεφής, η Άννα είναι εσωστρεφής. Ο Πέτρος είναι ναρκισσιστής. Ο Κώστας έχει νοοτροπία ανάπτυξης.

Όσο εύχρηστες και αν είναι αυτές οι ετικέτες, παραποιούν την πραγματικότητα. Η χρήση τους προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι εντάσσονται σε διακριτές ομάδες ως προς τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό στο οποίο οι άνθρωποι διαφέρουν είναι ένα συνεχές, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν οποιοδήποτε επίπεδο, από πολύ χαμηλό μέχρι πολύ υψηλό.

Advertisment

Επιπλέον, τα περισσότερα χαρακτηριστικά έχουν κατανομή σε σχήμα καμπάνας μεταξύ των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι βρίσκονται στη μέση και οι πιο ακραίες τιμές είναι όλο και πιο σπάνιες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ούτε χαμηλή ούτε υψηλή εξωστρέφεια, αλλά κάποιο μεσαίο επίπεδο του χαρακτηριστικού. Υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος γι’ αυτό.

Σχεδόν τα πάντα έχουν πολλές αιτίες

Το να ανήκουν οι άνθρωποι σε δύο μόνο κατηγορίες σε ένα χαρακτηριστικό θα απαιτούσε να υπάρχει μόνο ένας λόγος για τον οποίο δύο άνθρωποι είναι διαφορετικοί σε αυτό το χαρακτηριστικό. Ο ένας έχει αυτή την αιτία και συνεπώς έχει το χαρακτηριστικό, ενώ ο άλλος όχι.

Όμως, εκτός από πολύ λίγα, σπάνια χαρακτηριστικά – όπως το σύνδρομο Down – δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά έχουν μία και μόνη αιτία. Αντίθετα, δύο άνθρωποι διαφέρουν συνήθως μεταξύ τους για μια μεγάλη ποικιλία λόγων. Για παράδειγμα, πολλά γονίδια έχουν σημασία για το ποιο επίπεδο εξωστρέφειας έχουν οι άνθρωποι. Ομοίως, πολλές εμπειρίες ζωής έχουν σημασία.

Advertisment

Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν πολλά επίπεδα και ότι τα μεσαία επίπεδα είναι συνήθως πιο συνηθισμένα από τα ακραία επίπεδα. Ας υποθέσουμε το απλούστερο δυνατό υποθετικό σενάριο όπου ένα χαρακτηριστικό έχει μόνο δύο αιτίες, με κάθε μία από τις οποίες έχει 50-50 πιθανότητες να είναι απούσα ή παρούσα για κάθε δεδομένο άτομο. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να έχει τρία επίπεδα στο χαρακτηριστικό:

– Καμία από τις δύο αιτίες δεν είναι παρούσα, οδηγώντας σε ένα χαμηλό επίπεδο χαρακτηριστικού.

– Μία από τις δύο αιτίες είναι παρούσα αλλά όχι η άλλη, οδηγώντας σε ένα μεσαίο επίπεδο χαρακτηριστικών.

– Και οι δύο αιτίες είναι παρούσες, οδηγώντας σε υψηλό επίπεδο χαρακτηριστικών.

Η πιθανότητα να μην υπάρχει καμία από τις δύο αιτίες είναι 0,50 x 0,50 = 0,25, ή 25%. Το ίδιο ισχύει και για την πιθανότητα να είναι παρούσες και οι δύο αιτίες. Έτσι, το 25% των ανθρώπων έχουν χαμηλά και ένα άλλο 25% υψηλά επίπεδα χαρακτηριστικών. Συνεπώς, το 50% έχει μεσαίο επίπεδο χαρακτηριστικών, με το 25% να έχει την πρώτη αιτία αλλά όχι τη δεύτερη και το υπόλοιπο 25% να έχει το αντίστροφο.

Σε ένα υποθετικό σενάριο με τρεις αιτίες, το 12,5% των ανθρώπων έχουν κάθε συνδυασμό παρουσίας και απουσίας χαρακτηριστικών (0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 = 0,125) και υπάρχουν τέσσερα πιθανά επίπεδα χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, το 12,5% έχει το χαμηλότερο επίπεδο και ισάριθμοι το υψηλότερο επίπεδο, επειδή οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να επιτευχθεί μόνο από έναν συνδυασμό αιτιών. Για τους υπόλοιπους, το 37,5% έχει το χαμηλότερο – μέσο επίπεδο και εξίσου πολλοί το υψηλότερο – μέσο επίπεδο, επειδή υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιτευχθεί ένα από αυτά τα επίπεδα.

Η ίδια λογική επεκτείνεται σε τέσσερις και περισσότερες αιτίες, οδηγώντας σε όλο και περισσότερα πιθανά επίπεδα χαρακτηριστικών και στην κατανομή τους μεταξύ των ανθρώπων, που μοιάζει όλο και πιο καμπανοειδής. Αυτό ισχύει ακόμη και αν τα αίτια είναι σπάνια ή έρχονται σε διαφορετικά επίπεδα ισχύος, σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα.

Τώρα, φανταστείτε τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, όπου υπάρχουν πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι διαφέρουν σε ένα χαρακτηριστικό: μπορεί να έχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες επίπεδα στο χαρακτηριστικό, και οι υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές είναι όλο και λιγότερο συχνές.

Αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μέτρια εξωστρεφείς, έξυπνοι, ενσυναισθητικοί, ναρκισσιστές ή ψυχοπαθείς. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί πιθανοί λόγοι αθροίζονται στο γιατί διαφέρουμε σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές, αυτό ισχύει και για πολλά χαρακτηριστικά πέρα από την ψυχολογία, όπως το ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος ή η υπέρταση.

Οι ετικέτες έχουν πρακτική αξία, αλλά μόνο αυτό

Μερικές φορές είναι χρήσιμο να ομαδοποιούμε αυθαίρετα τους ανθρώπους, όπως λέγοντας ότι έχουν χαμηλό, μέτριο ή υψηλό επίπεδο σε ένα χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει όταν δίνουμε στους ανθρώπους ανατροφοδότηση σχετικά με τις βαθμολογίες των τεστ προσωπικότητάς τους. Ή, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση επιστημονικών ευρημάτων, όπως η πιθανότητα να αλλάξει η προσωπικότητά μας τα επόμενα χρόνια.

Αυτό μπορεί να γίνει για να μεταδοθεί ένα μήνυμα: για παράδειγμα, το να αποκαλεί κανείς «υπέρβαρους» όσους έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25, επιτρέπει σε κάποιους να υποστηρίξουν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει ανθυγιεινό τρόπο ζωής, ελπίζοντας να προκαλέσει αλλαγή συμπεριφοράς. Αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το ιδιαίτερο στο ΔΜΣ 25 που να καθιστά ότι το να έχεις 24 είναι χειρότερο από το 26.

Οι γιατροί μπορεί να το κάνουν αυτό για πρακτικές αποφάσεις: για παράδειγμα, αν η αρτηριακή πίεση ενός ασθενούς υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, διαγιγνώσκεται υπέρταση και εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα αυθαίρετο όριο, μπορούν εύκολα να το αλλάξουν μόλις ένα άλλο όριο αποδειχθεί πιο χρήσιμο.

Όλα αυτά είναι απλώς βολικές ομαδοποιήσεις που δεν λένε τίποτα πραγματικό για τη φύση. Ομοίως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι η φύση δημιούργησε εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς. Αντίθετα, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν όλα τα επίπεδα του χαρακτηριστικού που αναγνωρίζουμε ως εξωστρέφεια, από πολύ χαμηλά έως πολύ υψηλά, με την πλειοψηφία να βρίσκεται κάπου στη μέση μεταξύ αυτών.

Αν πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες, μπορούμε να ονομάσουμε τους περισσότερους ανθρώπους αμφίπλευρους, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για κάθε άτομο. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν τόσο υψηλό επίπεδο εξωστρέφειας ώστε να μπορούμε να τους αποκαλούμε με ασφάλεια εξωστρεφείς και εξίσου λίγοι είναι αμιγώς εσωστρεφείς.

Πηγή:

www.psychologytoday.com/intl/blog/people-unexplained/202203/heres-why-almost-no-one-is-pure-extravert-or-introvert

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Οι άνθρωποι που «ενοχλούν»... εκείνοι που δεν στριμώχτηκαν για να εξαγοράσουν λίγα ψίχουλα αγάπης
Μήπως ασκώ υπερβολική κριτική στους άλλους; Πώς θα το καταλάβω και πώς μπορώ να το διορθώσω;
Ν. Καζαντζάκης: Η λαχτάρα της λευτεριάς
Χάνουμε χρόνο όταν επενδύουμε σε αυτούς που δεν έχουν χρόνο για εμάς

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση