Ενεργειακές γραμμές- Ιερή Γεωμετρία

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πλανήτης μας διαπερνάται από πολλές ενεργειακές «γραμμές» που όλες μαζί σχηματίζουν ένα γιγάντιο γεωμετρικό σχήμα. Αυτό το γεωμετρικό σχήμα λέγεται

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πλανήτης μας διαπερνάται από πολλές ενεργειακές «γραμμές» που όλες μαζί σχηματίζουν ένα γιγάντιο γεωμετρικό σχήμα. Αυτό το γεωμετρικό σχήμα λέγεται πως εξασφαλίζει την κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας του ίδιου του πλανήτη και σχετίζεται στενά με τους αποκαλούμενους «τόπους δύναμης».

Σύμφωνα με τις παραδόσεις των λαών του κόσμου, αλλά και με σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα, η Γη παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός εξελισσόμενου ζωντανού οργανισμού. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι μας πρόγονοι έχοντας μια πιο άμεση
επαφή με τη Μητέρα Γη είχαν γνώση αυτής της πραγματικότητας, βίωναν την ύπαρξή τους ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του πλανητικού οργανισμού και έτσι ζούσαν αρμονικά μαζί του ως δημιουργικά και ζωντανά κύτταρά του. Αναφορές στις εσωτερικές παραδόσεις, στους θρύλους και τους μύθους, αλλά και τα αρχαία μνημεία, υποδείχνουν πως οι αρχαίοι λαοί γνώριζαν το πως να διαχειρίζονται τις ενέργειες που διατρέχουν το σώμα της Μητέρας Γης.
Σύγχρονοι ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις που υπάρχουν, αλλά και τις αρχαίες γνώσεις, επισημαίνουν πως τα γήινα ενεργειακά ρεύματα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην εκδήλωση κλιματολογικών και γεωλογικών μεταβολών. Και ότι επηρεάζουν τις πνευματικές, νοητικές, συγκινησιακές και φυσικές αλλαγές που συμβαίνουν σε ανθρώπους και έθνη, καθώς και την εξέλιξη των παγκόσμιων γεγονότων.

Advertisment

Μια Πανάρχαια Γνώση

 Είναι κοινά αποδεκτό στις εσωτερικές παραδόσεις ανατολής και δύσης, ότι οι τοποθεσίες όπου οι αρχαίοι λαοί έκτιζαν τους ναούς τους δεν επιλέγονταν τυχαία, αλλά με τη βοήθεια μιας βαθιάς πνευματικής γνώσης που τους επέτρεπε να γνωρίζουν πράγματα που σήμερα φαντάζουν αδιανόητα. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια των τεχνητών δορυφόρων και των σύγχρονων μεθόδων γεωεντοπισμού εύκολα αποδεικνύεται πως οι τόποι όπου υπάρχουν πανάρχαια μεγαλιθικά μνημεία, καθώς και οι τόποι που συνιστούν ιστορικά μέρη λατρείας, ανά τον κόσμο, σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημεία που οριοθετούν σαφέστατα γεωμετρικά σχήματα. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι η διασπορά αρχαίων τόπων λατρείας στον ελλαδικό χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να βρίσκονται σε κορυφές ισόπλευρων τριγώνων. Ο τριγωνισμός (υπάρχουν βέβαια και πιο πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα) των αρχαίων ιερών φαίνεται να προεκτείνεται ώστε να καλύπτει όλο τον πλανήτη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα παγκόσμιο γεωμετρικό πλέγμα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για κάτι ανάλογο με την κρυσταλλική δομή ενός ορυκτού. Τα ενδιαφέρον είναι ότι στις νοητές γραμμές αυτού του πλέγματος και πάνω στους κόμβους του φαίνονται να εκδηλώνονται ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα φαινόμενα.

Τη γη διατρέχουν ενεργειακές γραμμές που σχηματίζουν ένα πλέγμα.

Η εσωτερική παράδοση κάνει λόγο για την κυκλοφορία των ζωτικών ενεργειών του πλανήτη Γη κατά μήκος των γραμμών αυτού του παγκόσμιου δικτύου, του οποίου οι κόμβοι αποτελούν τους φυσικούς τόπους δύναμης όπου χτίζονταν οι αρχαίοι ναοί (όπως το Στόουνχενζ, οι Πυραμίδες, οι Δελφοί, η Ακρόπολη κ.α.). Σε αυτά τα σημεία λέγεται πως το πέπλο που μας χωρίζει από τους αόρατους κόσμους είναι ιδιαίτερα λεπτό.
Οι μύθοι, οι θρύλοι των λαών είναι αρκετά διαφωτιστικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν τα μονοπάτια του θεού Μην, στην αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστά ως οι ιεροί δρόμοι του θεού Ερμή, οι ιθαγενείς της Αυστραλίας μιλούν για μονοπάτια του ονειρόχρονου, στη Γερμανία αναφέρονται ως «ιερά μονοπάτια» και στην Ιρλανδία ως «νεραϊδομονοπάτια». 
Οι Πολυνήσιοι κάνουν λόγο για τις φωτεινές ενεργειακές γραμμές που ρέουν μέσα στους ωκεανούς και υπάρχει η πεποίθηση ότι τα αγάλματα του Νησιού του Πάσχα είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να συγκεντρώνουν τη ζωτική ενέργεια που ρέει σε αυτές τις ωκεάνιες γραμμές. Επίσης, στη Βόρεια Αμερική πολλά λατρευτικά και θεραπευτικά κέντρα των ινδιάνων βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ευθείες γραμμές. Στην Αγγλία οι νοητές ευθείες γραμμές που συνδέουν πανάρχαιους τόπους λατρείας ονομάζονται «γραμμές λέι» και πιστεύεται πως πάνω σε αυτές ρέει εκείνη η ζωτική δύναμη που ενεργοποιεί τα συγκεκριμένα κέντρα λατρείας.
Οι Κινέζοι, ακόμη και σήμερα, αναφέρονται στα «μονοπάτια του δράκοντα» τα οποία διατρέχουν έναν τόπο και τα οποία σχετίζονται και με τη φημισμένη τέχνη του Φενγκ Σούι. Λέγεται, μάλιστα, πως οι Κινέζοι με τη βοήθεια συγκεκριμένων τεχνικών μπορούσαν να εκτρέπουν αυτή τη ζωτική ενέργεια και να την κατευθύνουν σε σημεία που επιθυμούσαν. Έτσι συχνά κατεύθυναν αυτή τη ζωτική ροή προς τα παλάτια των αυτοκρατόρων τους ή προς ναούς και σπίτια, προκειμένου να υπάρχει πνευματική ενεργοποίηση, καλή τύχη, υγεία κ.α.
Σε σχέση με τους Κινέζους υπάρχει και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προέκταση. Και αυτό διότι η αρχαία τέχνη της βελονοθεραπείας φαίνεται πως μπορεί να εφαρμόζεται, τόσο πάνω στο ανθρώπινο σώμα, όσο και πάνω στη Γη. Η αντιστοιχία είναι σαφής, καθώς πιστεύεται πως όπως ακριβώς στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν κέντρα εκδήλωσης πνευματικών ενεργειών (τα επονομαζόμενα τσάκρας), ανάλογα κέντρα υπάρχουν και πάνω στη Γη (οι επονομαζόμενοι τόποι δύναμης). Επίσης, ενώ στο ανθρώπινο σώμα οι ζωτικές ενέργειες ρέουν κατά μήκος των αποκαλούμενων «μεσημβρινών», στη Γη οι ζωτικές ενέργειες ρέουν κατά μήκος των γραμμών του παγκόσμιου ενεργειακού δικτύου. Σε ότι αφορά τη βελονοθεραπεία, οι βελόνες τοποθετούμενες σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία, κατά μήκος των μεσημβρινών, απελευθερώνουν τις εγκλωβισμένες ενέργειες, αποκαθιστούν τη ροή τους και συνεπώς επιφέρουν εξισορρόπηση και θεραπεία. Η ίδια ακριβώς αρχή πιστεύεται πως εφαρμοζόταν από τους αρχαίους πάνω στη Γη. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση όρθιων ογκόλιθων στο έδαφος (τα όρθια μενίρ και τα ντολμέν που διασώζονται έως και σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου) και η οικοδόμηση ναών σε συγκεκριμένα σημεία είχαν ως στόχο το χειρισμό των ενεργειών της Γης με παρόμοιο τρόπο με εκείνον της βελονοθεραπείας. Έτσι, όχι μόνο εξισορροπούνταν οι φυσικές ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιούνταν και για πνευματικούς – εξελικτικούς σκοπούς.

 

 


Με την βοήθεια των σχημάτων που προκύπτουν από τα ενεργειακά πλέγματα της γης μπορούμε να εντοπίσουμε κόμβους ιδιαίτερης σημασίας στην επιφάνεια του πλανήτη.
Λέγεται πως η καλή υγεία του των Βίκινγκς οφειλόταν, σε μεγάλο ποσοστό, στη χρήση μεθόδων εξουδετέρωσης των αρνητικών επιδράσεων των διαταραγμένων ενεργειών της Γης. Αυτό εκτιμάται πως πραγματοποιείτο με τη χρήση «ντολμέν» που αποτελούνταν, συνήθως, από τρεις όρθιους ογκόλιθους επάνω στους οποίους ακουμπούσε ένας μεγάλος οριζόντιος λίθος. Με τη βοήθεια ραβδοσκόπων, μάλιστα, διαπιστώθηκε στις μέρες μας πως αυτά τα ντολμέν τραβούν τις διαταραγμένες ενέργειες και για αυτό σε πολλές περιπτώσεις τοποθετούνταν γύρω από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ενδεικτικά αναφέροντας, στη Δανία, μόνο, έχουν εντοπιστεί πάνω από 40.000 τέτοιες κατασκευές.
Όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το ενεργειακό πλέγμα της Γης δεν είναι στατικό και άκαμπτο, αλλά διαρκώς εξελίσσεται, καθώς αλλάζει ο συνειδησιακός «κραδασμός» του πλανήτη, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων τόπων δύναμης.

Εντυπωσιακά Επιστημονικά Ευρήματα

 Ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε το 1970 από την επιστημονική ομάδα του ερευνητή Buckminster Fuller σκιαγραφεί σε σαφήνεια τον τρόπο που αλλάζει το σχήμα του το γήινο ενεργειακό πλέγμα, ανάλογα με τον εκάστοτε εξελικτικό κραδασμό της Μητέρας Γης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές βύθιζαν ένα μπαλόνι μέσα σε νερό στο οποίο υπήρχε διαλυμένη βαφή. Στη συνέχεια εφάρμοζαν δόνηση συγκεκριμένης συχνότητας στο σύστημα μπαλονιού – νερού και διαπίστωναν πως η βαφή συγκεντρωνόταν σε συγκεκριμένα σημεία της επιφάνειας του μπαλονιού και ταυτόχρονα εμφανίζονταν λεπτές γραμμές βαφής που συνέδεαν αυτά τα σημεία μεταξύ τους. Ενώ για κάθε διαφορετική συχνότητα δόνησης εμφανιζόταν και ένα διαφορετικό σχήμα – πλέγμα στη επιφάνεια του μπαλονιού.
Ακριβώς αυτό πιστεύεται πως συμβαίνει και στην περίπτωση του ενεργειακού πλέγματος της Γης. Καθώς ο συνειδησιακός κραδασμός του πλανήτη αλλάζει τότε το παγκόσμια ενεργειακό πλέγμα αλλάζει γεωμετρική μορφή και ο αριθμός και η θέση των κόμβων –τόπων δύναμης μεταβάλλεται.
Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες επιστημονικές ενδείξεις που συνηγορούν υπέρ αυτού του ισχυρισμού. Το 1975 τρεις Ρώσοι επιστήμονες, ο μηχανικός Vyacheslav Morozov, ο ιστορικός Nikolai Goncharov και η ηλεκτρονικός Valery Makarov ανακοίνωσαν στην τότε Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών μια σημαντική ανακάλυψη που είχαν πραγματοποιήσει. Εκείνο που ανακάλυψαν ήταν η παρουσία ενός παγκόσμιου ενεργειακού πλέγματος το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένη γεωμετρική δομή και το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με την εκδήλωση συγκεκριμένων φυσικών, πολιτισμικών, βιολογικών και κοινωνικών φαινομένων. Η εργασία τους βασίστηκε σε προγενέστερη μελέτη του Αμερικανού ερευνητή Ivan L. Sanderson ο οποίος είχε εντοπίσει ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε συγκεκριμένα σημεία της υδρογείου τα οποία διέγραφαν έναν γεωμετρικό σχηματισμό. Το γεωμετρικό σχήμα αυτού του παγκόσμιου πλέγματος ήταν, όπως διαπίστωσαν οι τρεις Ρώσοι ερευνητές, ένας συνδυασμός δωδεκάεδρου και εικοσάεδρου.

Advertisment


Ο παγκόσμιος χάρτης με ανεπτυγμένες τις γεωενεργειακές γραμμές όπως ορίζονται από τους σοβιετικούς επιστήμονες Το εντυπωσιακότερο όμως συμπέρασμα της έρευνας αυτής ήταν πως οι γραμμές αυτού του ενεργειακού πλέγματος και οι κόμβοι του συμπίπτουν με χαρακτηριστικές περιοχές του πλανήτη μας και συγκεκριμένα: 

1. Με περιοχές ανάδυσης μάγματος από το εσωτερικό της Γης, με περιοχές τριβής των τεκτονικών πλακών και με περιοχές πλούσιες σε ορυκτά, μεταλλεύματα και πετρέλαιο.

2. Με κεντρικές περιοχές μεγάλων ωκεάνιων ρευμάτων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του πλανήτη (αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις εσωτερικές παραδόσεις, μεγάλα ωκεάνια ρεύματα, όπως αυτό του Γκολφ Στριμ, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στα εξελικτικά δρώμενα του πλανήτη μας).

3. Με περιοχές της ατμόσφαιρας όπου δημιουργούνται ισχυρές θύελλες οι οποίες στη συνέχεια κινούνται κατά μήκος των γραμμών του παγκόσμιου ενεργειακού πλέγματος.

4. Με τόπους εμφάνισης θρησκειών, πολιτισμικής ανάπτυξης (φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνες) και τόπους κτισμάτων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική (όπως είναι, για παράδειγμα, οι ναοί). Εδώ περιλαμβάνονται, όπως διαπιστώθηκε, οι τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου, το Mohejio Daro στο Πακιστάν, τα ερείπια της Μεγάλης Ζιμπάμπουε στην Κεντρική Αφρική, η νήσος του Πάσχα, οι πυραμίδες στο Shensi της Κίνας, οι πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης στο Μεξικό, ελληνικά μνημεία και πλήθος άλλων τόπων ανά τον κόσμο.

5. Με τόπους όπου η ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου είναι μέγιστη ή ελάχιστη.

6. Με περιοχές που χρησιμοποιούνται ως τόποι αναπαραγωγής από είδη του ζωικού βασιλείου και στις οποίες νέα είδη εμφανίζονται.

7. Με πορείες μετανάστευσης ψαριών, πτηνών και ζώων.

8. Με περιοχές εκδήλωσης έντονων ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών.

9. Με περιοχές εκτεταμένης συγκέντρωσης ανθρώπων τόσο στην αρχαιότητα, όσο και στη σύγχρονη εποχή.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως εκτός από το κύριο ενεργειακό πλέγμα υπάρχουν και δευτερογενή, τοπικά δίκτυα που φαίνονται να διανέμουν τη ζωτική ενέργεια στο σώμα της Γης. Όπως ακριβώς το αίμα στο ανθρώπινο σώμα μεταφέρεται αρχικά από τις αρτηρίες (γραμμές κύριου πλέγματος) και στη συνέχεια διανέμεται σε κάθε περιοχή με τη βοήθεια των μικρών τριχοειδών αγγείων (δευτερεύοντα δίκτυα).

Επίσης, το 1976 ο Athelstan Spihaus που ήταν σύμβουλος Εθνικής Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τους παγκόσμιους γεωλογικούς σχηματισμούς. Εκείνο που διαπίστωσε ήταν πως η θραύση της υπερ-ηπείρου Παγκαίας, πριν από 200-250 εκατομμύρια, έγινε πάνω στις γραμμές που σχηματίζονταν από μια πυραμίδα με τριγωνική βάση ης οποίας η κάθε έδρα ήταν ένα ισόπλευρο τρίγωνο (πρόκειται για τετράεδρο). Μελετώντας τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία του γεωλογικού αρχείου της Γης για τα τελευταία 200 εκατομμύρια έτη διαπίστωσε πως η επόμενη φάση της πλανητικής δομής ήταν ένας συνδυασμός κύβου (πρόκειται για εξάεδρο) και οκτάεδρου (το οποίο ήταν σαν δύο αιγυπτιακές πυραμίδες ενωμένες στη βάση τους). Από εκεί και πέρα φαίνεται πως η αλλαγή του εξελικτικού κραδασμού της Γης εκδηλώνει όλο και πιο σύνθετες γεωμετρικές δομές, όπως αναφαίνεται και από τον προαναφερόμενο συνδυασμό δωδεκάεδρου και εικοσάεδρου που ανακαλύφθηκε από τους Ρώσους ερευνητές.

Υπάρχει η άποψη ότι η επόμενη γεωμετρική μορφή του γήινου ενεργειακού πλέγματος θα είναι μια εξέλιξη του εικοσάεδρου και συγκεκριμένα ένα είδος διπλού δωδεκάεδρου του οποίου οι έδρες θα σχηματίζουν διπλά πεντάγωνα.

Οι Επικίνδυνες Γεωενέργειες

 Στη σύγχρονη εποχή έχει διαπιστωθεί από ορισμένους ερευνητές η παρουσία και άλλων ενεργειακών δικτύων, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα μας με έναν τρόπο αρκετά πιο απτό στη σύγχρονη επιστήμη.

Ένα τέτοιο δίκτυο ανακαλύφθηκε το 1935 από τον Γερμανό ιατρό Δρ. Ernst Hartmannn και πρόκειται για ένα ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που μοιάζει με σχάρα και εκτείνεται σε όλο τον πλανήτη. Οι γραμμές του είναι κάθετες μεταξύ τους και έχουν προσανατολισμό Βορρά – Νότου και Ανατολή – Δύσης, έχουν πάχος, περίπου, 20 εκατοστά (κατά την πανσέληνο και τις περιόδους έντονης ηλιακής δραστηριότητας το πάχος αυτό αυξάνεται στα 80 εκατοστά) και απέχουν μεταξύ τους 2-3 μέτρα. Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως οι κόμβοι αυτού του δικτύου είναι, συνήθως, σημεία επιβλαβή για την υγεία.

Ένα παρόμοιο ηλεκτρομαγνητικό δίκτυο ενεργειών είναι το πλέγμα Curry που ανακαλύφθηκε από τους Δρ. Whitmann και Δρ. Manfred Curry. Ο προσανατολισμός του συγκεκριμένου πλέγματος είναι διαγώνιος ως προς το πλέγμα Hartmannn και οι γραμμές του σχηματίζουν τετράγωνα 3,5 Χ 3,5 μέτρων.

Τα πλέγματα Hartmannn και Curry πιστεύεται από ορισμένους ερευνητές, όπως είναι ο Rolf Gordon, ότι αποτελούν αποτύπωση συμπαντικών ενεργειών πάνω στη Γη και επιφέρουν ισορροπία και αρμονία στο γήινο περιβάλλον. Ο ίδιος ο Hartmannn ισχυριζόταν πως η Γη αλληλεπιδρά με το σύμπαν (θεωρούσε Γη και σύμπαν ως τους δύο οπλισμούς ενός παγκόσμιου πυκνωτή) και πως η διατάραξή των αποτυπωμένων στη Γη ηλεκτρομαγνητικών ενεργειών -δικτύων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Να σημειωθεί πως τα δομικά υλικά των σύγχρονων κτιρίων εξασθενούν και διαταράσσουν αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πλέγματα, ενώ άλλος παράγοντας διατάραξης μπορεί να είναι η ροή υπόγειων υδάτων.

Έχει παρατηρηθεί πως η διατάραξη των ενεργειών της Γης μπορεί να επιδράσει δυσμενώς τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο και να ενισχύσει ή και να προκαλέσει την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών. Ειδικά στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, όπου το τσιμέντο και τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατακλύζουν τα πάντα, το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Το φαινόμενο των παθογόνων ενεργειακών ροών είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι συνήθως πιστεύουμε και για αυτόν τον λόγο σε ορισμένες χώρες έχει αναπτυχθεί η επονομαζόμενη βιο-αρχιτεκτονική η οποία λαμβάνει η υπόψη αυτούς τους παράγοντες, προσπαθώντας να τους εξουδετερώσει με διάφορες μεθόδους προκειμένου τα κτίρια να είναι «υγιή».

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούν ορισμένες εμπειρικές, στατιστικές παρατηρήσεις σχετικά το ποια ζώα και φυτά ζουν και αναπτύσσονται σε περιοχές όπου οι γήινες ενέργειες είναι επιβλαβείς ή ωφέλιμες:

Α.. Στις περιοχές όπου υπάρχει επικίνδυνη γεωακτινοβολία συναντούμε: Βελανιδιές, έλατα, δαμασκηνιές, κερασιές, γκι, μανιτάρια, γάτες, μυρμήγκια, σφήκες, αγριομέλισσες, σκαθάρια.
Β. Στις περιοχές όπου υπάρχει ωφέλιμη γεωακτινοβολία συναντούμε: Τριανταφυλλιές, κρίνους, ηλιοτρόπια, σκύλους, άλογα, αγελάδες, γουρούνια (αντιδρούν έντονα στην επικίνδυνη γεωακτινοβολία βγάζοντας μαύρα στίματα), πρόβατα, πτηνά.

Γενικά, τα πτηνά έχει παρατηρηθεί πως ποτέ δεν φωλιάζουν πάνω από περιοχές με επιβλαβή γεωακτινοβολία. Το δένδρα με «όγκους» και τα δένδρα με πολλά μυρμήγκια, από την άλλη, θεωρούνται ως δείκτες παρουσίας επιβλαβών γεωενεργειών. Επίσης δείκτες παρουσίας επικίνδυνης γεωακτινοβολίας είναι και ορισμένα δένδρα που γέρνουν αφύσικα (π.χ. κόντρα στον άνεμο), καθώς θεωρείται πως έτσι προσπαθούν να αναπτυχθούν απομακρυνόμενα από μια θέση με επικίνδυνη γεωακτινοβολία.

Προς Μια Παγκόσμια Συνειδησιακή Αλλαγή

Στις μέρες μας η αρχαία γνώση εναρμόνισης με τη Γη έχει χαθεί και τη θέση της έχει πάρει η βάναυση συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον πλανήτη που τον φιλοξενεί, με άμεση συνέπεια την τρέχουσα οικολογική κρίση. Ωστόσο, η όλο και πιο έντονα εγειρόμενη οικολογική συνείδηση έχει στρέψει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στο να αφουγκράζονται και πάλι τους παλμούς της Γαίας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούν να «ανθίσουν» όλες εκείνες οι προσπάθειες ανάκτησης της χαμένης αρχαίας γνώσης. Ίσως η εποχή μας να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας συλλογικής κατανόησης της Γης και συντονισμού με τον εξελικτικό της κραδασμό.

Είναι γεγονός, επίσης, πως στην εποχή μας παρατηρούνται έντονες κλιματολογικές αλλαγές, μεταβολές στην ένταση του γήινου μαγνητικού πεδίου (η οποία φαίνεται να φθίνει) και παρατηρείται αύξηση σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, έντονες κοινωνικές αλλαγές και μετακινήσεις πληθυσμών. Θα μπορούσαν, ίσως, αυτές οι αλλαγές να οφείλονται στην αλλαγή του εξελικτικού κραδασμού της Γης, στη μεταβολή του ενεργειακού της δικτύου και στο πέρασμα όλου του πλανήτη και της ανθρωπότητας σε μια νέα εξελικτική φάση; Πολλοί θεωρούν πως αυτό συμβαίνει και πως εμπρός μας ανοίγεται μια θαυμάσια ευκαιρία για συντονισμό της ανθρωπότητας με τη Μητέρα Γη και με τις συμπαντικές ενέργειες που επενεργούν πάνω της. Άλλωστε και η δική μας παρουσία, ατομικά και συλλογικά, συμβάλει στη διαμόρφωση του γήινου εξελικτικού κραδασμού, καθώς όλοι μας αποτελούμε κύτταρα της Γαίας.

Πηγή

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Θέλεις να μάθεις γιατί γερνάει ο άνθρωπος; Για να αντιληφθεί τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή...
Αντί να είμαστε «καλοί», να γίνουμε συνειδητοί
Δίδαξε στους άλλους πώς θέλεις να σου φέρονται
Ο πόνος μπορεί να γίνει προορισμός, καθώς σε οδηγεί να καταλάβεις "Οι Ιθάκες τι σημαίνουν"

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση