,

Ιριδολογία: Όσα λένε τα μάτια για την υγεία του οργανισμού

Ιριδολογία: Όσα λένε τα μάτια για την υγεία του οργανισμού Η Ιριδολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική μέθοδος διάγνωσης, κατά την οποία εξετάζεται η ίριδα

Ιριδολογία: Όσα λένε τα μάτια για την υγεία του οργανισμού

Ιριδολογία: Όσα λένε τα μάτια για την υγεία του οργανισμού

Η Ιριδολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική μέθοδος διάγνωσης, κατά την οποία εξετάζεται η ίριδα του ματιού, με σκοπό τη διερεύνηση γενετικών προδιαθέσεων. Συνδυάζει τις αρχές της επιστήμης και της παραδοσιακής ιατρικής.

Advertisment

Η Ιριδολογία υποστηρίζει ότι κάθε μέρος της ίριδας αντιστοιχεί σε όργανα του ανθρώπινου σώματος και ότι κάθε σημάδι ή χρωματική μεταβολή στην ίριδα, φανερώνει κάποιο είδος γενετικής ευαισθησίας. Ο ιριδολόγος, εξετάζοντας και αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, εξάγει συμπεράσματα για την κατάσταση των ιστών του σώματος αλλά και για την κατάσταση των οργάνων.

Με αυτό τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα να προβλέψει αλλά και να εμποδίσει μια ασθένεια, πριν αυτή εκδηλωθεί κλινικά. Ακόμη, μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία μιας ασθένειας, την επιδείνωση ή την ίασή της, συμπεραίνοντας έτσι, αν μια θεραπευτική αγωγή είναι κατάλληλη ή όχι.

Η Ιριδολογία δεν είναι παρεμβατική μέθοδος και δεν έχει παρενέργειες ή κινδύνους για τον ασθενή. Είναι απλή και ανώδυνη.

Advertisment

Τι μας αποκαλύπτει η ίριδα

Η Ιριδολογία με τη μέθοδο της ιριδοανάλυσης αποκαλύπτει:

• Την ιδιοσυγκρασία του οργανισμού, δηλαδή τη λεγόμενη «κράση».

• Αν υπάρχουν γενετικές αδυναμίες και ευαισθησίες και σε ποια συστήματα και όργανα.

• Τις κληρονομικές προδιαθέσεις κι αν υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν και κάτω από ποιες συνθήκες.

• Τα χρόνια προβλήματα του οργανισμού, οξείες καταστάσεις και φλεγμονές.

• Τα αίτια των διαφόρων συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν τον οργανισμό.

• Ποια όργανα ή συστήματα υπολειτουργούν.

• Αν υπάρχουν ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

• Τι αλληλεπιδράσεις υπάρχουν στον οργανισμό εξαιτίας κάποιων συστημάτων ή οργάνων που βρίσκονται σε διαταραχή και πόσο σημασία έχει η διατροφή για όλες αυτές τις καταστάσεις.

Ιριδολογία: Όσα λένε τα μάτια για την υγεία του οργανισμού

Σε ποιους είναι χρήσιμη

• Σε όσους υποφέρουν από «περίεργα» συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

• Σε ασθενείς στους οποίους η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απέτυχε, αλλά είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους με εναλλακτικές λύσεις.

• Σε γονείς οι οποίοι αδυνατούν να προσδιορίσουν ένα πρόβλημα με το παιδί τους.

• Σε υιοθετημένα παιδιά που θέλουν να εξακριβώσουν τις γενετικές τους προδιαθέσεις.

• Σε γυναίκες που θέλουν μια ομαλή και ισορροπημένη δίαιτα στην εγκυμοσύνη.

• Σε υγιή άτομα που θέλουν μια εξατομικευμένη κατεύθυνση για διατροφή και τρόπο ζωής.

• Σε κάθε άτομο που θέλει να μάθει από περιέργεια τη ριζική αιτία του προβλήματος στην υγεία του.

• Σε αυτούς που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση για τις μεθόδους θεραπείας, και ενδιαφέρονται για την ισορροπία και την ενδυνάμωση της υγείας τους.

Ιστορία και Ιριδολογία

Η ιστορία της Ιριδολογίας μας πάει πολύ πίσω στο παρελθόν. Οι Χαλδαίοι ήξεραν για τη σχέση ματιών και σώματος. Στη Μικρά Ασία βρέθηκαν σκίτσα της ίριδας που τη συνέδεαν με τον οργανισμό, ενώ στην Κίνα και Ινδία, πριν 3000 χρόνια, αναγνώριζαν ασθένειες μέσω της εξέτασης του ματιού.

Οι γιατροί, επίσης, στην αρχαία Αίγυπτο, έκαναν διαγνώσεις μέσω της ίριδας. Στις ανασκαφές τάφων στη Γκίζα, βρέθηκε πάπυρος μήκους 50 μέτρων, στην οποία αναλυόταν η διαγνωστική μέθοδος μέσω της παρατήρησης των ματιών.

Οι σύγχρονοι ιριδολόγοι χρησιμοποιούν την ιριδοσκόπηση (φωτογράφιση με ειδική κάμερα) και την ιριδοανάλυση (ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων της ίριδας) με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ώστε, να μπορούν να παρατηρούν ακόμη και τις πιο απειροελάχιστες αλλοιώσεις, βγάζοντας, έτσι, ασφαλή συμπεράσματα.

Η Ιριδολογία μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να διακρίνει τις τάσεις για ασθένειες που υπάρχουν, να εντοπίσει τις οργανικές αδυναμίες είτε είναι επίκτητες είτε από κληρονομικότητα. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να δοκιμάσουν όλοι, όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν για την οργανική τους κατάσταση ή για τις οργανικές τους αδυναμίες, με σκοπό την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της υγείας τους.

Η Ιριδολογία δεν είναι μια θεραπευτική αλλά μια διαγνωστική μέθοδος, πολύτιμη, αφού μπορεί να προλάβει πλήθος ασθενειών, πριν αυτές εκδηλωθούν, δίνοντας έτσι το χρόνο στον ασθενή, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε ζευγάρι μάτια υπάρχει καταγραμμένη μια ιστορία και αυτό που χρειάζεται είναι να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα για να τη διαβάσει. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο ιριδολόγος.

Ιριδολογία μάτια

Η σύγχρονη Ιριδολογία

Η σύγχρονη μορφή της Ιριδολογίας επινοήθηκε από τον Ούγγρο γιατρό Ignatz von Péczely τον 19ο αιώνα, ο οποίος άρχισε να χαρτογραφεί το χάρτη του ματιού, εξετάζοντας τις ίριδες ασθενών, που είχαν παρόμοιες ασθένειες.

Είκοσι χρόνια μετά, στη Σουηδία, ο Nils Liljequist, πρόσεξε μια αλλαγή στο χρώμα των δικών του ιρίδων. Άρχισε τότε να παρατηρεί τι συνέβαινε και αντιλήφθηκε διαφορές που συνδέονταν με τη λήψη χημικών φαρμάκων ή ουσιών. Μετά από παρατηρήσεις ετών, συνέταξε και εκείνος έναν ιριδολογικό χάρτη, ο οποίος είναι αξιοπρόσεκτα όμοιος με τον προαναφερθέντα του Peszely. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ένας δεν γνώριζε τη δουλειά του άλλου.

Βεβαίως, υπήρξαν και άλλοι μεταγενέστεροι, αλλά σήμερα αυτοί οι δύο θεωρούνται οι σύγχρονοι πατέρες της σημερινής επιστήμης της Ιριδολογίας.

Ο ιατρός, ιριδολόγος Νίκος Γεραμάνης γράφει σε άρθρο στο Holistic Life:

Η Ιριδολογία σαν επιστήμη, είναι η ανάλυση των πληροφοριών που φθάνουν στην ίριδα από τους ιστούς του σώματος. Βλέπουμε δηλαδή και αξιολογούμε την κατάσταση του όποιου ιστού, ως φυσιολογικό, ή ως φλεγμαίνοντα.

Ακόμα μπορούμε να παρατηρήσουμε το στάδιο της φλεγμονής, που για τους ιριδολόγους είναι γνωστά ως, οξύ, υπό οξύ, χρόνιο, και εκφυλιστικό. Επίσης κληρονομικές αδυναμίες φαίνονται στην ιριδοανάλυση και βεβαίως και οι θέσεις τους. Ο Ιριδολόγος λοιπόν, καλείται να μελετήσει και να ερμηνεύσει, αυτή την ειδική αντανακλαστική σχέση, ανάμεσα στους ιστούς και τις ίριδες.

Αυτός είναι και ο λόγος που κάποιοι θεωρούν, ότι εκτός από επιστήμη, είναι και «τέχνη» σε κάποιο βαθμό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί εδώ, ότι η Ιριδολογία, διδάσκεται στη Ρωσία, σαν ειδικότητα της Ιατρικής. Οι παλαιοί Ιριδολόγοι, και αρκετοί ακόμη και στις μέρες μας, χρησιμοποιούσαν, ένα απλό μεγεθυντικό φακό, και μια πηγή φωτός, τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να φωτίζει την ίριδα. Έτσι παρατηρούσαν την ίριδα κρατώντας σημειώσεις για τα ευρήματα. Ο ερχομός όμως του υπολογιστή, άλλαξε και εδώ τον τρόπο, ωφελώντας τον εξεταζόμενο σε χρόνο και ταλαιπωρία, αλλά και τον εξετάζονται ιριδολόγο.

Στις μέρες μας, η εξέταση γίνεται με μια απλή φωτογράφηση με ψηφιακές κάμερες, και φακούς micro, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη εικόνα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, έχει 100% οικολογικό χαρακτήρα, και με δεδομένα τα παραπάνω μπορεί κάποιος μία με δύο φορές το χρόνο να την πραγματοποιεί.

Ο ιατρός Μιχάλης Νταϊλάκης γράφει για τη σύνδεση τις ιριδολογίας με τη διατροφή:

Η ομιλία του δρος Bernard Jensen για την ιριδολογία και τη διατροφή

Ο Δρ, Bernard Jensen ο οποίος εργάστηε με πάνω από 350.000 ασθενείς για πάνω από 60 χρόνια ήρθε στην Αθήνα το 1983 και έκανε την παρακάτω ομιλία

«Αν το άτομο αποφασίσει να έχει ζωντάνια και ενέργεια, πρέπει να βάλει την ζωή του σε μια καλή τάξη. Ένα από τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς, είναι η ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ανακάλυψα ότι πρέπει να αποβάλεις τις αιτίες για να γίνεις καλά.

1ον Πρέπει να σταματήσεις την φθορά.

2ον Να αναπληρώσεις τις άσχημες συνήθειες με καλές, γιατί π.χ. πολλοί άνθρωποι με λάθος διατροφή περιμένουν να γίνουν καλά.

3ον Ούτε και χωρίς άσκηση μπορείς να γίνεις καλά. Οι ζωντανοί άνθρωποι κινούνται και γυμνάζονται καλά, μόνο οι νεκροί δεν κινούνται.

4ον Τα προβλήματα είναι μέσα μας και πρέπει να τα αλλάξουμε για να γίνουμε καλά, για να έχουμε ζωντάνια, ενέργεια και ευκινησία, γιατί οι περισσότεροι ζουν με στιγμιαία ανακούφιση χωρίς μελλοντική βλέψη. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι οι διαφημίσεις που σου παρουσιάζουν ένα σωρό απορρυπαντικά για να καθαρίσεις τον βρώμικο γιακά χωρίς να σου πουν το πιο απλό· πλύνε τον λαιμό σου. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα απλό κρυολόγημα. Κυκλοφο­ρούν πολλές διαφημίσεις. Μας ενδιαφέρει όμως να σταματή­σουμε την αιτία του προβλήματος και όχι τα συμπτώματα.

Αναφέρω σαν παράδειγμα, μια κυρία που ήλθε σε μένα να την βοηθήσω για τις πληγές που είχε στα πόδια της. Διαπίστωσα ότι είχε έλλειψη ασβεστίου GA++. Τότε άρχισα μια έρευνα σε μια περιοχή της Β. Ινδίας ονομαζόμενη «κοιλάδα Hanja». Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, δεν είχαν προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη ασβεστίου, όπως είναι προπέτεια στήθους, καχεκτικά παιδιά ή προβλήματα ποδιών, ούτε ραχιτισμό και πολλά άλλα. Μετά από έρευνες ανακάλυ­ψα ότι ο λόγος οφείλετο στο ότι 66% καλλιεργούσαν λαχανικά και φρούτα υπό τον ήλιο, γιατί ο ήλιος ελέγχει την ποσότητα ασβεστίου στον οργανισμού. Έτσι στην κυρία που με επισκέφθηκε για τις πληγές στα πόδια, έδωσα τεχνική θεραπεία ηλίου, χυμούς φρέσκους και αλλαγή της διατροφής της. Σε 16 μέρες οι πληγές έφυγαν μόνο με την διατροφή και την αγωγή με ήλιο. Χωρίς να την αγγίξω έγινε καλά. Αναπληρώθηκαν οι παλαιοί ιστοί με καινούργιους. Έτσι έγινα και ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ. Θυμάμαι σε ένα από τα ταξίδια μου σε ένα πλοίο συνάντησα μία κυρία 74 ετών με αρθριτικά. Της έδωσα ένα σωστό διαιτολόγιο και την ξανασυνάντησα μετά από χρόνια όταν ήταν 96 χρονών και έδινε ρεσιτάλ πιάνου.

Είμαι χειροπράκτωρ και η δουλειά μου είναι να ελευθερώ­νω τα πιεσμένα νεύρα, ώστε να τροφοδοτούν κανονικά όλους τους ιστούς του σώματος. Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα στο στομάχι, του ελευθερώνω τα νεύρα του στομάχου και νοιώθει περίφημα και δυστυχώς στο σπίτι του εν συνεχεία τρώει βλαβερές τροφές. Φυσικά αποτελέσματα δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν μόνο για λίγο. Ενώ ο σωστός συνδυασμός της θεραπείας με την σωστή διατροφή ανάλογα με το πρόβλημα θα φέρει φυσικά και την καλή υγεία. Αν υπάρχει ένα παθολογικό πρόβλημα αυτό είναι δουλειά του παθολό­γου, αν χρειάζεται επέμβαση χρειάζεται χειρούργος. Χρεια­ζόμαστε όλους τους γιατρούς γιατί αν π.χ. κάποιος πέσει από τον 2ον όροφο δεν μπορεί να θεραπευθεί με ένα ποτήρι από χυμό καρότου. Χρειάζεται τον ανάλογο ειδικό.

Η διατροφή χρειάζεται για νέους ιστούς. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει σωστά, να σταματήσει η φθορά για να γίνει καλά. Έχω ταξιδέψει και διαβάσει πολύ για να μελετήσω την διατροφή των ανθρώπων. Επισκέφτηκα διάφορες χώρες και γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, άλλους σε ηλικία 153 ετών, 127 κ.λπ. Διαπίστωσα ένα πράγμα ότι όλοι ζουν με τρία διαφορετικά πράγματα που πρέπει να έχουμε ι υπ’ όψιν μας.

Η τροφή τους ήταν

1όν ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.

2ον ΚΑΘΑΡΗ

3ον ΦΥΣΙΚΗ

Ξέρουμε και εμείς ότι είμαστε ολοκληρωμένοι, καθαροί και φυσικοί όπως είχαμε δημιουργηθεί. Οι τροφές έχουν γίνει για μας και εμείς γι’ αυτές, και πρέπει να υπάρχει μια αρμονία στον συνδυασμό. Όλοι ή οι περισσότεροι είμαστε σε μια δίαιτα λίγοι όμως ξέρουν την αξία τους.

Για όσους θέλουν να έχουν ενέργεια, ζωτικότητα, διαύ­γεια, αισιοδοξία, πρέπει να δουλέψουν σκληρά για να τα αποκτήσουν. Πολλοί περιμένουν να αρρωστήσουν για να γίνουν καλά, ενώ μπορούν να κάνουν μια προληπτική αγωγή. Δεν μπορούν να βοηθηθούν όσοι δεν θέλουν να ζήσουν σωστά. Όλα αυτά διαπιστώνονται στον τρόπο ζωής που κάνουμε. Η σκέψη μας μπορεί να τα ανατρέψει δηλ. πρέπει το πνευματικό και υλικό σώμα να δουλέψουν μαζί π.χ. κακή σκέψη και ανησυχία έχει ως αποτέλεσμα μια κακή χώνεψη. Για αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, υπενθυμίζω ότι πρέπει να έχουν.

1ον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.

2ον ΚΑΛΟ ΑΙΜΑ, με όλα τα απαραίτητα του χημικά στοιχεία για να μπορεί να επισκευάσει και να κτίσει καινούργιους ιστούς.

3ον ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Αίμα εκεί που χρειάζεται γιατί μόνο καλό αίμα δεν αρκεί.

4ον ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ:

Να μην ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια χωρίς λόγο. Πρέπει να ασχοληθούμε με όλο το σώμα (ολιστική θεραπευτική τέχνη) με όλα τα σωστά χημικά του στοιχεία γιατί υπάρχει μια ιστορία ότι είμαστε φτιαγμέ­νοι από σκόνη γης. Έτσι το φυσικό σώμα χωρίς διατροφή είναι αδύνατον να υπάρχει, όχι ότι η διατροφή είναι το πάν αλλά ένα μέρος.

Ψάχνοντας για ένα καλό σώμα ανακάλυψα ότι πολλοί έχουνε έλλειψη ασβεστίου και κουράζονται πολύ εύκολα. Το ασβέστιο είναι το στοιχείο που σε βοηθά να πάρης μία απόφαση. Η αντίσταση και η ζωτικότητα είναι πολύ περιορισμένη στα άτομα όπου υπάρχει έλλειψη ασβεστίου. Όταν σπάει ένα κόκκαλο χρειάζεται ασβέστιο, γι’ αυτό ονομάζεται και πλέκτρο του σώματος. Το ασβέστιο βρίσκε­ται σε αυγά, καλά δημητριακά, γάλα, ξηρούς καρπούς κ.λπ. Ένα άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σώμα μας και περισσότερο για το νευρικό σύστημα είναι η ΣΙΛΙΚΟΝΗ (πυρίτιο). Όταν μας λείπει αναπτύσουμε όγκους, καταρροή και φλέγματα. Η Σιλικόνη φυλάσσεται στα νύχια, στα μαλλιά και στο δέρμα. Αν μας σπάνε τα νύχια ή μας πέφτουν τα μαλλιά ή τα μάτια μας τρέχουν, ή αν ακόμη έχουμε νευρικότητα είναι ενδείξεις ελλείψεως σιλικόνης. Πρέπει να μάθουμε να αποφεύγουμε την φθορά, γιατί κάθε αρρώστια είναι έλλειψη στοιχείων στο σώμα. Αν ένα παιδί δούμε ότι σκαλίζει την μύτη του και ότι πέφτουν τα φρύδια του, ας το βάλουμε σε μια δίαιτα σιλικόνης. Θα δούμε αμέσως ότι αλλάζει η όλη εικόνα του παιδιού.

Η σιλικόνη ονομάζεται μαγνητικό στοιχείο, γιατί όντως δίνει ζωτικότητα και υγεία.

Άλλο χημικό στοιχείο για να σας δείξω ότι είμαστε σκόνη της γης είναι το Νάτριο (Να) το οποίο βρίσκεται στα τοιχώματα του στομάχου και μας βοηθά στη καλή πέψη των τροφών, καθώς επίσης και στις αρθρώσεις μας. Νάτριο είχε πάρει και η γριούλα στο κρουαζιερόπλοιο και στα 96 της χρόνια έδινε ρεσιτάλ πιάνου, όπως και ένα αγόρι που μου έφεραν, και που στα 10 του χρόνια δεν μπορούσε ούτε να ντυθεί και τώρα στα 27 του είναι επικεφαλής μπαλέτου. Ένας γέρος άνθρωπος 153 ετών όταν τον είχα επισκεφτεί, δεν είχε ούτε αρθριτικά, είχε καλή στάση, ευλύγιστα δάκτυλα και όταν τον ρώτησα τι κανόνες ακολουθεί και διατηρείται έτσι, εκείνος μου απάντησε: γιατί δεν το ήξερα ότι θα ζούσα τόσο, ποτέ δεν έχω αρρωστήσει, ποτέ δεν έχω πάρει χάπια, και ποτέ δεν έχω κάνει δίαιτα. Καλλιεργώ την τροφή μου και την τρώω.

Κάτι που πρόσεξα στους μακρόβιους αυτούς ανθρώπους ήταν ότι Ιόν ποτέ δεν έτρωγαν πολύ 2ον δεν έβαλαν πιο πολύ βάρος από ότι ήτανε στη ηλικία των 20-30, και 3ον δεν σταματάνε ποτέ. Δεν παίρνουν σύνταξη από την ζωή.

Τροφές πλούσιες σε Νάτριο είναι οι μπάμιες, το σέλινο, οι ντομάτες, το τυρόγαλο, που είναι και το πιο πλούσιο, και πολλοί από τους γέρους αυτούς ετρέφοντο με τυρόγαλο. Αλλά σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που οι τροφές καταστρέ­φονται με συντηρητικά, δεν έχουμε φυσική τροφή, όση θα έπρεπε, γι’ αυτό πρέπει να πάμε πιο κοντά στη Φύση.

Κάθε χημικό στοιχείο από ότι βλέπουμε λέει την δική του ιστορία. Το Ιώδιο αν δεν το έχουμε στη κανονική ποσότητα, και έχουμε έλλειψη, θα δούμε ότι έχουμε ψυχολογική πτώση, κούραση, δυσκοιλιότητα, πολλά ψυχολογικά προβλήματα ούτε στο ασανσέρ να μπούμε δεν μπορούμε, ούτε κάτι σφικτό στο λαιμό να φορέσουμε, και για να κινηθούμε άνετα χρειαζόμαστε πολύ χώρο. Έλλειψη του ιωδίου μπορεί να μας προκαλέσει και βρογχοκήλη. Στην Ελβετία υπάρχουν πολ­λοί άνθρωποι που τους δημιουργείται βρογχοκήλη γιατί δεν έχουν αρκετό Ιώδιο στο νερό τους. Επίσης μπορεί να προκαλέσει τρεμούλα και δεν ελέγχουμε το ασβέστιο στο σώμα. Συναισθηματικά προκαλεί πολλά προβλήματα και περισσότερο στη εμμηνόπαυση. Πάντοτε όταν έχουμε χημι­κή έλλειψη, δημιουργούνται καταστάσεις στον οργανισμό μας, όπως η συσσώρευση πολλών οξέων. Το ιώδιο είναι ο αλκαλιστής του σώματος. Όταν έχουμε οξέα (που κάθε ασθένεια δημιουργεί οξέα στο σώμα μας) φθάνουμε στη φθορά των ιστών, τότε όλο το Κάλιο και Ιώδιο χρησιμοποιεί­ται από τον οργανισμό. Ο ειδικός θα σας καθοδήγηση για τον τρόπο εξουδετερώσεως των οξέων από τον οργανισμό, με την κατάλληλη θεραπεία.

Γάλα Μαγνησίου χρησιμοποιεί ο κόσμος για τα έντερα ενώ θα έπρεπε να παίρνει τις κατάλληλες τροφές. Μαγνήσιο περιέχει το κίτρινο καλαμπόκι, το οποίο είναι χαλαρωτικό, ηρεμιστικό και βοηθά τα έντερα να κινηθούν. Πρέπει για μια καλή δίαιτα να έχουμε όλα τα χημικά στοιχεία, π.χ. ένας αθλητής ο οποίος ιδρώνει πάρα πολύ και χάνει πολύ Νάτριο θα πρέπει να το πάρει πίσω να το αντικαταστήσει μέσω χυμών και τυρόγαλου, που είναι οι πλουσιότερες πηγές Νατρίου, για να έχη μία σωστή δίαιτα για τον δικό του τρόπο ζωής.

Ένας βασικός κανόνας για μια σωστή διατροφή είναι η αναλογία των τροφών που πρέπει να παίρνουμε και να αποτελείται από πρωτεΐνες, άμιλο, λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Πρέπει να λαμβάνουμε 6 λαχανικά κάθε ημέρα, και 2 φρούτα, άμιλο και 1 πρωτεΐνη. Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι αλκαλικά. Το άμυλο και οι πρωτεΐνες είναι οξέα. Και το αίμα μας είναι 80% αλκαλικό και 20% οξυκό μια αναλογία 8/2. Πολλές αρρώστιες δημιουργούνται όταν στο αίμα υπερισχύσουν τα οξέα. Κάθε ημέρα πρέπει να τρώμε 60% ωμές και ποικίλες τροφές όχι ένα μόνο είδος, γιατί πρέπει να οικοδομήσουμε όλο το σώμα όχι μόνο ένα μέρος.

Άλλος βασικός κανόνας είναι ο υπερσιτισμός. Ο υπερσιτισμός σκοτώνει πιο πολύ από ότι το είδος που τρώμε, ο οργανισμός αναγκάζεται να δουλεύει περισσότερο και χρη­σιμοποιεί όλη του την ενέργεια. Είναι προτιμότερη η πείνα. Το μυστικό είναι ΠΟΣΟ ΝΑ ΤΡΩΜΕ και ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του. Ορισμένες τροφές δεν συνδυάζονται πολλές φορές. Πολλές πρωτεΐνες και άμυλο όχι μαζί. Η φύσις δεν μας δίνει ένα τέλειο συνδυασμό πρωτεϊνών και αμύλων για παράδειγμα τα φασόλια περιέχουν 20% πρωτεΐνη και 80% άμιλο, γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε τον δικό μας συνδυασμό. Ένας σωστός συνδυασμός είναι ο παρακάτω.

ΠΡΩΙΝΟ 1 άμυλο 1 πρωτεΐνη 1 φρούτο 1 χυμό ή ζωμό

Στις 10 αν θέλουμε μπορούμε να πιούμε ένα φρέσκο ζωμό η χυμό.

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 3 λαχανικά. Ι άμιλο. 1 ζωμό.

Στις 3 αν θέλουν 1 φρούτο. ΒΡΑΔΥΝΟ 3 λαχανικά. 1 πρωτεΐνη 1 ζωμό ή χυμό.

Μπορούμε να έχουμε λίγη ποσότητα από όλα όχι μεγάλη. Το 60% πρέπει να είναι ωμή τροφή ή συνδυασμός. Αν επιθυμούμε να χάσουμε βάρος ελαττώνουμε την ποσότητα, και τρώμε λίγο απ’ όλα για να υπάρχει ισσοροπία. Επίσης οι σαλάτες να έχουν το χρώμα του ουράνιου τόξου, γιατί κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει κάθε στοιχείο που υπάρχει στη γη. Η καλύτερη πρωτεΐνη είναι το κρέας —όχι περισσότερο από 3 φορές την βδομάδα— αλλά το υγιές κρέας όχι το αρωστημένο, και όχι το χοιρινό γιατί είναι διεγερτικό και δυσκολεύει την καρδιά, άλλο είναι το αρνί, το μοσχάρι, το κοτόπουλο το ψάρι, (και το ψάρι να είναι άσπρο ψάρι με λέπια και πτερύγια, ψάρι του ωκεανού).

Άλλη πρωτεΐνη είναι το αυγό το οποίο είναι μια πλούσια ολοκληρωμένη τροφή, ο κροκός είναι η καλύτερη τροφή για τον εγκέφαλο αλλά πλούσιο και σε χοληστερίνη. Με την βοήθεια της Ιριδολογίας, μπορούμε να δούμε τον δακτύλιο της χοληστερίνης καθώς επίσης και του Νατρίου και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την διατροφή μας. Η χοληστερί­νη είναι λίπος που εγκαθίσταται στις αρτηρίες. Ένας τρόπος για να το διαλύσουμε είναι η λεκιθίνη και λεκιθίνη περιέχει πολύ ο κροκός είτε ωμός ή ποσέ, όχι ψημένος γιατί η υψηλή θερμοκρασία τον καταστρέφει. Το ασπράδι δεν είναι τόσο καλό, γιατί από αυτό δημιουργούνται τα φτερά στο κοτόπου­λο μόνο, ενώ από τον κρόκο όλα τα άλλα οστά, δέρμα, σάρκα, γιατί έχει όλα τα στοιχεία, είναι ολοκληρωμένη τροφή. Άλλη πρωτεΐνη είναι το ΓΑΛΑ και πολλοί νομίζουν ότι μετά τα 50 τους χρόνια πρέπει να πίνουν γάλα. Πολλοί όμως ή 85% έχουνε έλλειψη υδροχλωρικού οξέος το οποίο βρίσκεται στο στομάχι και δεν μπορούν να χωνέψουν εύκολα.

Το υδροχλωρικό οξύ θα πήξει το γάλα και θα το κάνει στέρεα τροφή στο στομάχι και μετά θα γίνει η πέψη γι’ αυτό το ξινόγαλο είναι καλύτερο γιατί ήδη έγινε το πρώτο βήμα εκτός στομάχου. Άλλη πρωτεΐνη είναι το τυρί και το καλύτερο είναι το τυρί που θρυμματίζεται όπως η φέτα και το ροκφόρ. Επίσης στους κολοκυθόσπορους θα βρούμε πρωτεΐ­νη. Στους ξηρούς καρπούς, και περισσότερο στο αμύγδαλο. Όπου μπορούμε να τους μουλιάσουμε σε νερό με μέλι και να το κάνουμε ένα ποτό στο μπλέντερ. Άλλη καλή τροφή είναι επίσης η ταχίνη -η οποία είναι βούτηρο από καρπούς.

Φυσικά οι ακρεοφάγοι μπορούν να αντικαταστήσουν τις πρωτεΐνες από τα ανωτέρω καθώς επίσης και από την σόγια ή ψωμί τα υποκατάστατα του κρέατος.

Στην Αμερική κάθε άτομο έχει ως μέσο όρο 29% άμυλο στη διατροφή του και 25% γάλα. Πολλές φορές οι βροχίτιδες και οι καταρροές οφείλονται στο πολύ άμυλο και γάλα που καταναλώνουμε. Από 54% που χρησιμοποιούμε έπρεπε να ήτανε 6%. Είμαστε αυτό που τρώμε. Πρέπει να ρυθμίσουμε την διατροφή μας σύμφωνα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπί­ζουμε για να έχουμε ένα καλό υγιές αίμα, το οποίο είναι υπεύθυνο να καθαρίζει και να κτίζει το σώμα, και να έχουμε ένα καλό απεκκριτικό σύστημα, να μην αφήνουμε να μαζεύονται τοξίνες στο παχύ έντερο, οι οποίες μεταφέρονται από το αίμα στο υπόλοιπο σώμα. Ένα καλό μέσο, φυσικό, για να βοηθήσουμε τον καθαρισμό του εντέρου είναι οι ταμπλέτες αλφάλφα. Εάν εφαρμόσετε τους παραπάνω κανό­νες, θα έχετε μία σωστή διατροφή και ένα ξεκάθαρο μυαλό, όπως πολύ καλά λέει και ένα ρητό μας: «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΗ»».

Ιριδολογία και Βιοενεργειακή Διατροφή

Ο ιατρός Μιχάλης Νταϊλάκης γράφει για τη σύνδεση τις ιριδολογίας με τη διατροφή:

Από το χρωματιστό μέρος του ματιού (ίριδα) διαπιστώνεται η ιδιοσυστασία του ατόμου, δηλαδή τα ιδιαίτερα κληρονομικά του χαρακτηριστικά. Οι συνηθέστερες και μεγαλύτερες κατηγορίες ανάλογα με την ιδιοσυστασία της ίριδας είναι οι:

– λεμφικός τύπος

– νευρογενής

– υδρογονοειδής

– τύπος με ουρική διάθεση

– αιματογενής

– μικτός

Στις πρώτες 4 ιδιοσυστασίες ανήκουν τα μάτια που έχουν ανοιχτόχρωμη ίριδα, στην 5η τα καστανά και στην 6η τα μικτά. Ανάλογα λοιπόν με την ιδιοσυστασία της ίριδας που χαρακτηρίζεται με την ιριδοδιάγνωση, προσδιορίζεται και η διατροφή που θα πρέπει να ακολουθεί το άτομο, έτσι ώστε η τροφή του να λειτουργεί και ως φάρμακο.

1) Λεμφικός τύπος:

Ανοιχτόχρωμα μάτια, γαλάζια, μπλε, πράσινα. Παρουσιάζει ευαισθησία στους πνεύμονες, το παχύ έντερο, το δέρμα, το ουρογεννητικό σύστημα και την καρδιά. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο θεωρείται ότι έχουν πεσμένο αμυντικό σύστημα. Τους λείπει φώσφορος και έχουν τάση για αρθρίτιδα, κολικούς νεφρών και καρδιοπάθεια, καθώς επίσης και προβλήματα στο ανώτερο αναπνευστικό (ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα).

Πρέπει να αποφεύγουν το γάλα και γενικά τα γαλακτοκομικά, τα οποία δημιουργούν αύξηση της βλέννης, τα λιπαρά κρέατα και τη ζάχαρη σε όλες τις μορφές της. Συνιστάται λήψη άφθονων υγρών, αποτοξινωτικών αφεψημάτων από βότανα, τονωτικών για το νευρικό σύστημα (βοτάνων) καθώς και φυκιών, τα οποία είναι πλούσια σε ιώδιο.

2) Νευρογενής τύπος:

Είναι συνήθως τα μπλε μάτια με ίνες σαν ακτίνες ποδηλάτου. Παρουσιάζει αδυναμία στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα, γαστρίτιδα, έλκος βολβού δωδεκαδακτύλου, σπαστική κολίτιδα, μυϊκούς σπασμούς, πονοκεφάλους και ημικρανίες, εξανθήματα στο δέρμα, έλλειψη ασβεστίου. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο πρέπει να αποφεύγουν τον καφέ και το μαύρο τσάι, που προκαλούν ερεθισμό στο νευρικό σύστημα και το υπερβολικό βράσιμο των τροφών. Συνιστάται η λήψη δημητριακών, οσπρίων, λαχανικών (σούπες με κρεμμύδια και ραπάνια), αφεψημάτων τονωτικών του νευρικού συστήματος.

3) Υδρογονοειδής τύπος:

Ανοιχτόχρωμα γαλάζια μάτια που παρουσιάζουν στην ίριδα λευκούς σχηματισμούς, το λεγόμενο λεμφικό κομπολόι. Παρουσιάζει εύκολα αλλεργίες, αρθρίτιδες, ρευματοειδή και ουρική αρθρίτιδα ακόμα και παραμορφωτική, οιδήματα (εξαιτίας της κατακράτησης υγρών) και διογκωμένους λεμφαδένες.

Πρέπει να αποφεύγουν γαλακτοκομικά, ζάχαρη και λευκά ραφιναρισμένα άλευρα. Συνιστάται τροφή πλούσια σε νάτριο (όχι με την προσθήκη μαγειρικού αλατιού) και μαγνήσιο. Φύκια, αφεψήματα βοτάνων για την κυκλοφορία και λήψη άφθονων υγρών για να απομακρύνονται οι τοξίνες από τα απεκκριτικά συστήματα.

4) Τύπος ουρικής διάθεση:

Ανοιχτόχρωμες ίριδες (γαλάζιες και πράσινες) με πολλές λευκές κυματοειδείς ίνες. Παρουσιάζει πολλά οξέα στον οργανισμό (ουρικό οξύ που δημιουργεί ουρική αρθρίτιδα), καρδιακές και νεφρικές παθήσεις (ρευματισμοί, νεφρολιθίαση). Πρέπει να αποφεύγουν το κρέας, το μαγειρικό αλάτι, τα γαλακτοκομικά, τα ραφιναρισμένα άλευρα και τα προϊόντα που παρασκευάζονται με αυτά.

5) Αιματογενής τύπος:

Καστανές ίριδες, ενεργειακά πιο δυνατές από τις ανοιχτόχρωμες. Τα άτομα αυτά έχουν καλύτερο αμυντικό σύστημα. Παρουσιάζουν όμως ευαισθησία στο ήπαρ και στο αίμα, είναι αλλεργικά, έχουν έλλειψη ιχνοστοιχείων (χαλκού, μαγγανίου), μπορεί να παρουσιάζουν μετεωρισμό (πρήξιμο στο έντερο εξαιτίας αερίων), δυσκοιλιότητα και σπαστική κολίτιδα. Πρέπει να αποφεύγουν τα όσπρια, τον αρακά, τα αεριούχα ποτά, το γάλα, τα κόκκινα κρέατα, το λάχανο, το κουνουπίδι, το ωμό κρεμμύδι, το αλκοόλ, τα λίπη, τη ζάχαρη, τα πολλά φρούτα μαζεμένα. Συνιστάται ξινόγαλο, μπρόκολα, παντζάρια, ραδίκια, μέλι, ταχίνι, μανιτάρια, πατάτες, ζυμαρικά, λευκά κρέατα, αποτοξινωτικά αφεψήματα βοτάνων (φραγκοστάφυλο).

6) Μικτή ιδιοσυστασία:

Βασικό χρώμα πράσινο με επικάλυψη καφέ. Τεμπέλικο έντερο και χολή δηλαδή δυσκοιλιότητα και δυσπεψία, αλλεργίες, έλλειψη χαλκού, μαγγανίου και πολλές φορές μαγνησίου. Πρέπει να αποφεύγονται τα γλυκά, το αλκοόλ, τα λιπαρά, το γάλα και τα παχιά γιαούρτια, όπως και τα θαλασσινά μαλάκια.

Όσον αφορά τις αλλεργίες να αποφεύγονται τα ψάρια, οι σοκολάτες και τα αυγά. Συνιστώνται τροφές εύπεπτες και τροφές που βοηθούν τις κενώσεις. Αφεψήματα αποτοξινωτικά του εντέρου (φραγκοστάφυλο).

Οι χάρτες της ιριδολογίας

https://enallaktikidrasi.com/2017/04/iridologia-osa-lene-matia-ygeia-organismou/

https://enallaktikidrasi.com/2017/04/iridologia-osa-lene-matia-ygeia-organismou/

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Νέο τεστ προβλέπει την άνοια 9 χρόνια πριν από τα πρώτα συμπτώματα
Τσίμπημα από μέδουσα, δράκαινα, αχινό |Πρώτες Βοήθειες για αποτελεσματική αντιμετώπιση
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας| Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει φίδι
Έρευνα διαπιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τον ύπνο

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση