Υπογράψτε για να θεσμοθετηθεί η Ομοιοπαθητική από το Υπουργείο Υγείας

Μέχρι τέλος του μήνα (Ιούνιος 2017) βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές συνεδριάσεις επιτροπών του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα

Ομοιοπαθητική: Τι είναι, πως λειτουργεί, πως θεραπεύει και ποιες είναι οι παρενέργειές της
Μέχρι τέλος του μήνα (Ιούνιος 2017) βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές συνεδριάσεις επιτροπών του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ελεύθερη επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθήσει, από εξειδικευμένους γιατρούς και οδοντιάτρους. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες και αξίες.

Υπογράψτε εδώ https://secure.avaaz.org

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Advertisment

Η Ομοιοπαθητική είναι ιατρική θεραπευτική μέθοδος, θεσμοθετημένη σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Εξασκείται πάνω από δύο αιώνες διεθνώς, στην Ελλάδα για περισσότερο από 100 έτη και πιο συστηματικά από το 1970. Διδάσκεται σε Ιατρικές και Φαρμακευτικές Σχολές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ασκείται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πολλά Υπουργεία Υγείας των χωρών της Ευρώπης ρυθμίζουν το καθεστώς άσκησης της Ομοιοπαθητικής, με όλο και περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες άσκησης από ιατρούς.

Στη χώρα μας είναι μία διαδεδομένη θεραπευτική μέθοδος με συνεχώς διευρυνόμενη ζήτηση από τον Ελληνικό πληθυσμό. Ενδεικτική είναι η ραγδαία αύξηση των Φαρμακείων που παρέχουν τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Ωστόσο, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την άσκηση της Ομοιοπαθητικής ενώ αντιθέτως η ελληνική νομοθεσία που διέπει την κυκλοφορία των ομοιοπαθητικών φαρμάκων και γαληνικών σκευασμάτων είναι εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή από το 1994. Συνέπεια της απουσίας θεσμικών ρυθμίσεων είναι ότι πρόσωπα χωρίς την ιατρική ιδιότητα προβαίνουν σε διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων χορηγώντας ομοιοπαθητικά φάρμακα με την ανοχή αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

Advertisment

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπου κατοχυρώθηκε στο άρθρο 5 το Δικαίωμα της Ελεύθερης Επιλογής: «Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και παροχών υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης» και στο άρθρο 12 το Δικαίωμα της Εξατομικευμένης Θεραπείας: «Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες.» Ο ιατρός και ο οδοντίατρος που έχουν τη γνώση των δυνατοτήτων και των ορίων εφαρμογής της ομοιοπαθητικής, έχουν και την ευθύνη της ενημέρωσης του ασθενή και της επιλογής της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση θεραπείας. Η άσκηση της ομοιοπαθητικής ιατρικής πρακτικής απαιτεί την απόκτηση ιδιαιτέρων γνώσεων και δεξιοτήτων και παράλληλα την κατάλληλη επιστημονική γνώση των ορίων αυτής της θεραπευτικής μεθόδου από τους ιατρούς και οδοντιάτρους που την εφαρμόζουν, ο καθένας στο δικό του γνωστικό πεδίο και αντικείμενο.

Ο ιατρός και ο οδοντίατρος που έχουν μετεκπαιδευθεί/επιμορφωθεί επιτυχώς στην ομοιοπαθητική ιατρική, έχουν το πλεονέκτημα μίας επιπλέον αποτελεσματικής θεραπευτικής επιλογής, ήπιας όσον αφορά την απουσία σοβαρών παρενεργειών.

Η πολιτεία οφείλει να προωθήσει θεσμικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση και εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής ως ιατρικής μεθοδολογίας και πρακτικής στην Ελλάδα και να καθορίσει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές επαρκούς μετεκπαίδευσης και πιστοποίησης στους ιατρούς που θα φέρουν τον τίτλο του “Ομοιοπαθητικού”, ώστε να ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα η ποιότητα των παρεχόμενων Ομοιοπαθητικών Υπηρεσιών προς τον πληθυσμό και να προστατεύεται το αγαθό της Δημόσιας Υγείας. Ήπια, αποτελεσματική, οικονομική, η Ομοιοπαθητική είναι ένας σύμμαχος της Υγείας, μια προοπτική για την Ιατρική και ένα πλεονέκτημα για την Κοινωνική Ασφάλιση.

Ενώστε τη φωνή σας με τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν ήδη βιώσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής υπογράφοντας τη Δήλωση στήριξης της θεσμοθέτησης της Ομοιοπαθητικής.

Υπογράψτε εδώ https://secure.avaaz.org

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Οι 4 νέες εξετάσεις που θα αλλάξουν το μέλλον της υγείας
Πρώιμη ήβη: Ο ρόλος των γονιδίων και οι επιπτώσεις στην υγεία των κοριτσιών
Έτοιμο το Google Earth της ανθρώπινης καρδιάς που εντοπίζει την πρώτη αιτία θανάτου (βίντεο)
Μαστογραφία: Πότε πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση