Ερωτηματολόγιο: Ποια είναι η στάση μας απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και στην ασφάλεια των τροφίμων

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας μια στροφή στα βιολογικά και οργανικά προϊόντα. Επίσης, έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια στάση και συμπεριφορά

Ερωτηματολόγιο: Ποια είναι η στάση μας απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και την ασφάλεια των τροφίμων

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας μια στροφή στα βιολογικά και οργανικά προϊόντα. Επίσης, έχει αρχίσει να καλλιεργείται μια στάση και συμπεριφορά υπευθυνότητας απέναντι στο τι αγοράζουμε και καταναλώνουμε. Αρχίζουμε να προσέχουμε, να διαβάζουμε τις ετικέτες και να ενημερωνόμαστε για την ασφάλεια αυτών που προμηθευόμαστε.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος έρευνας, στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: “Ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ιχνηλασιμότητας για τον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων σε βιώσιμες αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αριθμό σύμβασης Έργου (1789). Με το ερωτηματολόγιο αυτό γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η στάση και η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Tα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα στοιχεία που σας ζητούνται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Σας παρακαλώ να απαντήσετε με σαφήνεια και ακρίβεια στα ερωτήματα που ακολουθούν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά.

https://www.surveymonkey.com/r/VQBRDT6?fbclid=IwAR05mifnSJvsTIEucAY8o9cyEl0CoC7lrjo-fsmb–rA7RhcgW5fZyZrfNQ

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε