, ,

Ενσυναίσθηση: Το πλήρες Τεστ που βασίζεται σε τρεις επιστημονικές κλίμακες

Τεστ Ενσυναίσθησης Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να αισθανθούμε και να αντιληφθούμε τα συναισθήματα των άλλων αλλά και να κατανοούμε τον τρόπο σκέψης τους. Έρευνες

Τεστ Ενσυναίσθησης

Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να αισθανθούμε και να αντιληφθούμε τα συναισθήματα των άλλων αλλά και να κατανοούμε τον τρόπο σκέψης τους. Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι με υψηλή ενσυναίσθηση τείνουν να είναι πιο γενναιόδωροι και ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευημερία των άλλων. Επίσης, διατηρούν καλύτερες και πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Η ενσυναίσθηση μπορεί επίσης να βελτιώσει τις ηγετικές ικανότητες και να διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία.

Οι έρευνες όμως υποδεικνύουν επίσης ότι οι άνθρωποι κατέχουν διαφορετικά επίπεδα ενσυναίσθησης.

Το παρακάτω τεστ θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το βαθμό της δικής σας ενσυναίσθησης. Στηρίζεται σε τρεις επιστημονικά τεκμηριωμένες κλίμακες που έχουν δημιουργηθεί από ερευνητές με σκοπό τη μέτρηση της ενσυναίσθησης. Η μία κλίμακα ονομάζεται το «Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο» (Toronto Empathy Questionanaire), η δεύτερη ονομάζεται «Δείκτης Διαπροσωπικής Αντίδρασης» (Interpersonal Reactivity Index) και τέλος η τρίτη κλίμακα ονομάζεται «Ειδικό Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης» (Emotion Specific Empathy Questionnaire).

Το Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τους ερευνητές R. Nathan Spreng, Margaret C. McKinnon, Raymond A. Mar, και Brian Levine.
Προκειμένου να διαμορφώσουν ένα εύκολο εργαλείο αξιολόγησης της ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις παραγόντων σε έναν συνδυασμό μετρήσεων αυτοαξιολόγησης. Το Toronto Empathy Questionnaire αντιπροσωπεύει την ενσυναίσθηση κυρίως ως μια συναισθηματική διαδικασία. Σε τρεις μελέτες, το TEQ επέδειξε ισχυρή συγκλίνουσα εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Δείκτης Διαπροσωπικής Αντίδρασης

Το Interpersonal Reactivity Index αναπτύχθηκε από τον Mark Davis για λογαριασμό του Ινστιτούτου Fetzer και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό SAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85 με τίτλο Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy.

Ειδικό Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης

Το Emotion Specific Empathy Questionnaire, αναπτύχθηκε από τους Γερμανούς ερευνητές Sally Olderbak1, Claudia Sassenrath, Johannes Keller και Oliver Wilhelm. Το ερωτηματολόγιο εστιάζει περισσότερο στη μέτρηση της Γνωστικής Ενσυναίσθησηςκαι αποδειχθεί επίσης αξιόπιστο.

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το παρακάτω τεστ

Το τεστ αποτελείται από 26 ερωτήσεις και μετρά δύο επίπεδα της Ενσυναίσθησης: Τη συναισθηματική και τη γνωστική.
Παρακαλούμε πολύ απαντήστε στις ερωτήσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Βαθμολογήστε κάθε δήλωση ανάλογα με το πόσο ισχύει για εσάς, όπου 1 = Δεν ισχύει καθόλου, 2 = Δεν ισχύει σε γενικές γραμμές, 3 = Ούτε ισχύει – Ούτε δεν ισχύει, 4 = Ισχύει σε γενικές γραμμές και 5 = Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό

[viralQuiz id=83]

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε