Προβάδισμα

Προβάδισμα

Μακρυά από τα δόντια τους και τα δύσοσμα χνώτα τους. Μακρυά απ' το γλοιώδες γέλιο και τις διασκεδάσεις τους. Μακρυά από τα σαρκοβόρα γούστα τους.

“Κοντύλια και Χαρτιά”

Ο σκοπός του γραψίματος είναι το ταξίδι. Το ταξίδι της σκέψης, που απλώνει στο χαρτί ο συγγραφέας και παραλαμβάνει ο αναγνώστης.

Φθηνή μπαλάντα

Τα αφεντικά πρέπει να κοιτούμε σαν κόρη των οφθαλμών μας, ήσυχα κι ατάραχα θα κοιμηθούμε για τη σκλαβιά των ημερών μας.

Μας ξεπέρασαν οι εποχές

Η λύση είναι να φτάσουμε τα πράγματα και να τα προσπεράσουμε εμείς. Τα ουσιώδη πράγματα, που δεν τα βλέπουν τα μάτια αλλά η καρδιά.