Ευτυχία: Ο ρόλος της γενετικής προδιάθεσης και πόσο μπορούμε να την ελέγξουμε

Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή μας. Τι μας κάνει να βρίσκουμε στιγμές ευτυχίας, να νιώθουμε όμορφα, να χαμογελάμε και να αντιμετωπίζουμε τις

Ευτυχία: Ο ρόλος της γενετικής προδιάθεσης και πόσο μπορούμε να την ελέγξουμε

Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή μας. Τι μας κάνει να βρίσκουμε στιγμές ευτυχίας, να νιώθουμε όμορφα, να χαμογελάμε και να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις πιο θετικά;

Πως γίνεται κάποιοι άνθρωποι να βιώνουν τέτοιες στιγμές και κάποιοι άλλοι όχι; Άνθρωποι του θεάματος, των τεχνών, της επιστήμης, του αθλητισμού, άνθρωποι «της διπλανής πόρτας» που βιώνουν στιγμές ευτυχίας στη ζωή τους, έχουν ένα κοινό: Έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της επιστήμης της ευτυχίας και έχουν αναλάβει δράση γι’ αυτό.

Happiness Formula

Happiness = Genetics + Circumstances + Intentions (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005) (Ευτυχία= Γενετική + Συνθήκες + Σκοποί). Έρευνες δείχνουν ότι η ευτυχία στη ζωή μας κατά 40% είναι στον δικό μας έλεγχο, ένα 10% εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες και το υπόλοιπο 50% από γενετικούς παράγοντες.

Ευτυχία: Ο ρόλος της γενετικής προδιάθεσης και πόσο μπορούμε να την ελέγξουμε

Ο δικός μας έλεγχος (40%): Οι εσωτερικές δραστηριότητες που ευθύνονται για το 40% του επιπέδου ευτυχίας μας, είναι ο δικός μας τρόπος σκέψης, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και πως αντιδράμε σε αυτά. Είναι όλα αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε.

Ποιες είναι οι αυτόματες σκέψεις μας, ποια τα συναισθήματα και ποια συμπεριφορά προκαλούν; Τον εσωτερικό τρόπο σκέψης μας μπορούμε να το επηρεάσουμε και να αποκτήσουμε δικαίωμα στην ευτυχία. Αυτό απαιτεί προσπάθεια.

Οι εξωτερικοί παράγοντες (10%): Οι συνθήκες ζωής που επηρεάζουν το επίπεδο ευτυχίας μας είναι οι προσωπικές εμπειρίες, η απασχόληση, η υγεία, το εισόδημα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, το φύλο, οι γεωγραφικοί παράγοντες.

Οι γενετικοί παράγοντες (50%): Κάθε ένας από μας γεννιέται με μια προδιάθεση σε ένα ορισμένο επίπεδο ευτυχίας. Αυτό μπορεί να ονομαστεί το γενετικό σημείο αναφοράς, το επίπεδο ή το σημείο στο οποίο η ευτυχισμένη κατάσταση τείνει να σταθεροποιηθεί, αδιάφορο για το τι συμβαίνει σε εμάς. Αυτή η προδιάθεση καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά που κληρονομούνται από τους γονείς μας, τα ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας και των συναισθημάτων.

Τι μπορούμε να αλλάξουμε για να ενισχύσουμε το επίπεδο ευτυχίας μας;

Μπορούμε να αλλάξουμε το γενετικό σημείο μας; Είναι προφανές πως όχι. Ακόμα και οι συνθήκες ζωής είναι πέρα από την εξουσία και τον έλεγχό μας. Αλλά η εσωτερική μας δραστηριότητα, ο δικός μας τρόπος σκέψης, είναι ο τομέας όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά για το επίπεδο ευτυχίας μας.

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις είναι αυτός που είναι πλήρως υπό τον έλεγχό μας. Χρειάζεται να αποκτήσουμε επίγνωση της εσωτερικής μας κατάστασης και να επιλέξουμε, πώς θα διαχειριστούμε τις πεποιθήσεις, τις πράξεις μας και το κοινωνικό περιβάλλον.

Εμείς έχουμε την δύναμη της επιλογής. Η ευτυχία είναι δικαίωμα όλων μας. Απαντήστε με ειλικρίνεια τις παρακάτω ερωτήσεις. Πώς μπορώ να:

– Βρεθώ πιο κοντά στην απάντηση της ερώτησης «τι θέλω από τη ζωή μου;».

– Αναγνωρίζω όλα μου τα συναισθήματα και να τα εκφράζω με θετικό τρόπο;

– Αγαπήσω και να αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως είναι;

– Ξεφύγω από περιοριστικές πεποιθήσεις;

– Αποκτήσω όραμα, σκοπό και στόχους;

– Έχω ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής μου;

– Ανακαλύψω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του εαυτού μου;

– Θέτω στόχους και να τους πετυχαίνω;

– Αναπτύξω νέες δεξιότητες;

– Διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μου;

Photo: Author/Depositphotos

Συντάκτης | Κωνσταντία Πάλλα

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach, Trainer & Public Speaker. Αντιπρόεδρος ICF Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020. Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Ομιλήτρια σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό, έχοντας βοηθήσει χιλιάδες στελέχη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, στην επίτευξη των στόχων τους και στην αυτοβελτίωσή τους. Συνεργάζεται με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Είναι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER Αντιπρόεδρος ICF GREECE - Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020 Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Ιστοσελίδα
Δείτε όλα τα άρθρα

Συντάκτης | Κωνσταντία Πάλλα

Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Κοινωνιολόγος, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach, Trainer & Public Speaker. Αντιπρόεδρος ICF Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020. Ιδρύτρια της εταιρίας Feel the Flow – Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Coaching, Consulting και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στελεχών και ιδιωτών.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η Κωνσταντία Πάλλα είναι Ομιλήτρια σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό, έχοντας βοηθήσει χιλιάδες στελέχη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, στην επίτευξη των στόχων τους και στην αυτοβελτίωσή τους. Συνεργάζεται με μεγάλους εκπαιδευτικούς φορείς και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Είναι ενεργό μέλος της International Coach Federation (ICF Global) και της International Coach Federation Greece Charter Chapter (ICF Greece Charter Chapter). Υπεύθυνη της Επιτροπής Μελών στο ICF GREECE CHARTER CHAPTER Αντιπρόεδρος ICF GREECE - Πρόεδρος σε αναμονή για το έτος 2019-2020 Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.)

Ιστοσελίδα
Δείτε όλα τα άρθρα

Αξίζει να διαβάσετε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ key books
ΕΚΔΟΣΕΙΣ key books

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε