Μπορεί μια νέα σχέση να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε έναν χωρισμό;

Μια νέα σχέση μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας μετά το χωρισμό και να προάγει την αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή.

Μπορεί μια νέα σχέση να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε έναν χωρισμό;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι συντροφικές/ερωτικές σχέσεις μας θα κρατήσουν για πάντα – όμως, πολλές από αυτές τελικά καταλήγουν σε χωρισμό ή/και διαζύγιο. Ο χωρισμός και το διαζύγιο είναι συναισθηματικά στρεσογόνα γεγονότα ζωής που μπορεί να μεταβάλουν την ικανοποίηση των ανθρώπων από τη ζωή τους. Πράγματι, τα άτομα που έχουν χωρίσει τείνουν να αναφέρουν επιδεινωμένη σωματική και ψυχολογική υγεία και χαμηλότερα ποσοστά ευημερίας σε σύγκριση με τα άτομα που είναι ακόμη παντρεμένα, ενώ τα άτομα που έχουν χωρίσει τείνουν να αναφέρουν περισσότερη μοναξιά εκτός από άλλες λιγότερο ευεργετικές ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχουν προκύψει από τον χωρισμό.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν χωρίσει ή πάρει διαζύγιο συχνά παρουσιάζουν ανάκαμψη της ικανοποίησης από τη ζωή τους. Για παράδειγμα, ο Louis, ο οποίος έχει χωρίσει πολύ πρόσφατα, αναφέρει χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, αλλά η Emma, η οποία έχει χωρίσει πριν από 3 χρόνια, αναφέρει υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή.

Οι άνθρωποι διαφέρουν στις αντιδράσεις τους

Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι -όπως ο Λούης και η Έμμα- διαφέρουν ως προς τις αντιδράσεις τους στα γεγονότα ζωής, και έτσι μπορεί να διαφέρουν κι ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στον χωρισμό και το διαζύγιο. Ενώ κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ανακάμψουν πολύ γρήγορα από έναν χωρισμό, άλλοι μπορεί να ανακάμψουν πιο αργά από αυτό το γεγονός ζωής.

Πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτές τις διαφορετικές αντιδράσεις είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η ανθεκτικότητα, η οποία βοηθά κάποιον να αντιμετωπίσει εποικοδομητικά και με επιτυχία τις διαπροσωπικές απώλειες. Και αυτό δεν είναι το μόνο όφελος. Οι άνθρωποι που έχουν υψηλή ανθεκτικότητα μπορεί να έχουν ένα διπλό πλεονέκτημα μετά τον χωρισμό: Όχι μόνο θα ανακάμψουν γρηγορότερα από τον χωρισμό, αλλά θα μπορούσαν επίσης να είναι πιο πιθανό να βρουν σύντομα έναν νέο σύντροφο. Η εμπλοκή σε μια νέα σχέση, με τη σειρά της, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας μετά το χωρισμό και μπορεί να προάγει την αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή.

Η ικανοποίηση από τη ζωή μετά το χωρισμό

Ερευνητές, με επικεφαλής τη Sandra Gloor από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία, ενδιαφέρθηκαν για αυτές τις διαφορετικές συνέπειες του χωρισμού και του διαζυγίου και εξέτασαν την πορεία της ικανοποίησης από τη ζωή και την πιθανότητα επαναπροσδιορισμού μετά το χωρισμό. Στην έρευνά τους, οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν ειδικά σε άτομα της μέσης και προχωρημένης ενήλικης ζωής, για τον εξής λόγο: Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ένας αυξανόμενος αριθμός διαζυγίων σε αυτά τα στάδια της ζωής, που ονομάζονται επίσης “γκρι διαζύγια”. Ωστόσο, ακόμη λίγα είναι γνωστά για τις προσαρμοστικές διαδικασίες και την πιθανότητα επανασύνδεσης μετά το χωρισμό σε αυτές τις ηλικιακές περιόδους, οπότε απαιτείται περισσότερη έρευνα για τη μελέτη αυτών των αναπτυξιακών περιόδων.

Πώς οι ερευνητές μελετούν τις επιδράσεις του χωρισμού

Πώς μπορούν όμως οι ερευνητές να μελετήσουν τον χωρισμό και τις επιπτώσεις του στην ευημερία; Δεδομένου ότι ο χωρισμός και το διαζύγιο δεν μπορούν να χειραγωγηθούν με πειράματα, οι ερευνητές συνήθως βασίζονται σε φυσικά πειράματα. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο χωρισμός και το διαζύγιο συμβαίνουν φυσιολογικά στους πληθυσμούς, οι ερευνητές συνήθως παρακολουθούν ένα δείγμα ανθρώπων μακροχρόνια, εκ των οποίων κάποιοι μπορεί να βιώσουν χωρισμό ή διαζύγιο.

Με αυτή τη στρατηγική, ο Gloor και οι συνεργάτες του κατάφεραν να μελετήσουν 199 άτομα (162 γυναίκες και 37 άνδρες) που είχαν χωρίσει. Οι συγγραφείς παρακολουθούσαν αυτούς τους συμμετέχοντες επί τέσσερα χρόνια, με αξιολόγηση κάθε δύο χρόνια. Σε αυτές τις αξιολογήσεις, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν την ικανοποίηση από τη ζωή τους και το επίπεδο ανθεκτικότητας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το αν είχαν νέο σύντροφο.

Μια νέα σχέση αυξάνει την ικανοποίηση από τη ζωή μετά το χωρισμό

Τι διαπίστωσαν οι συγγραφείς; Όπως ανέμεναν, η ανθεκτικότητα ήταν ένα θετικό χαρακτηριστικό που συνέβαλλε στην αρχική ικανοποίηση των ανθρώπων από τη ζωή τους μετά τον χωρισμό και μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ανθεκτικότητα, ωστόσο, δεν ευθυνόταν για τις αλλαγές στην ικανοποίηση από τη ζωή των ανθρώπων μετά τον χωρισμό.

Η μόνη πτυχή που ήταν σημαντική για τις αλλαγές στην ικανοποίηση από τη ζωή ήταν το αν οι άνθρωποι είχαν συνάψει μια νέα σχέση: Τα άτομα που παρέμειναν single μετά τον χωρισμό δεν είδαν αλλαγή στα επίπεδα ικανοποίησης, αλλά εκείνα που είχαν νέο σύντροφο ένιωσαν πιο ικανοποιημένοι.

Οι συγγραφείς εξηγούν ότι ο ευεργετικός ρόλος μιας νέας σχέσης μπορεί να έγκειται στο ότι ένας νέος σύντροφος παρέχει στήριξη μετά το χωρισμό και μπορεί γενικά να ενισχύσει την ικανοποίηση από τη ζωή του ατόμου. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να συνάψουν νέα σχέση, αλλά τα άτομα διαφορετικών ηλικιών δεν είχαν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες να ξανασυνδεθούν με κάποιον.

Θα πρέπει, λοιπόν, όλοι μας να συνάπτουμε νέες σχέσεις μετά το χωρισμό για να αυξήσουμε την ικανοποίηση από τη ζωή μας; Όχι απαραίτητα – τα ευρήματα των Gloor et al. (2021) δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως αναγκαστική προτροπή για κάτι τέτοιο.

Τα δεδομένα τους προήλθαν από μια μελέτη φυσικού πειράματος, στην οποία οι άνθρωποι επέλεξαν ελεύθερα να προχωρήσουν με μια νέα σχέση. Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού της μελέτης, οι συγγραφείς δεν μπόρεσαν να καταγράψουν ακριβώς τη διαδικασία μετά τον χωρισμό, αλλά ρώτησαν τους συμμετέχοντες στις δύο περιπτώσεις παρακολούθησης αν είχαν συνάψει νέα σχέση. Ως εκ τούτου, οι πιο μη ικανοποιητικές, βραχυπρόθεσμες σχέσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στο σχεδιασμό τους.

Συμπερασματικά, κατά μέσο όρο, η σύναψη νέων σχέσεων μπορεί να είναι ευεργετική για την ικανοποίηση από τη ζωή μετά τον χωρισμό – αλλά μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για όλους, καθώς ο καθένας επεξεργάζεται με δικό του τρόπο τέτοια γεγονότα ζωής.

Πηγή:

www.psychologytoday.com/intl/blog/how-i-shapes-we/202105/can-new-relationship-help-you-cope-breakup

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε