, ,

Ανώτερη Νοημοσύνη ή Τυχαιότητα;

Τα μυστικά του ουρανού Όλοι γνωρίζουμε ότι η Γη, πού σήμερα κατοικείται από 7 και πλέον δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια σφαίρα μεγάλη και μετέωρη

Τα μυστικά του ουρανού

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Γη, πού σήμερα κατοικείται από 7 και πλέον δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια σφαίρα μεγάλη και μετέωρη στο αχανές διάστημα. Γυρίζει γύρω από τον άξονά της…

Advertisment

Σε 24 ακριβώς ώρες, χωρίς απόκλιση δευτερολέπτου, χωρίς τραντάγματα και θόρυβο, ξαναγυρίζει στο ίδιο σημείο για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τώρα, από την….
ώρα τής Μεγάλης Δημιουργίας , ή τού Big Bang τής Μεγάλης Έκρηξης πού λένε οι επιστήμονες…

Και το περίεργο…

Μαζί της, γυρίζει καί η ατμόσφαιρα, πού δεν υπάγεται στην παγκόσμια έλξη ! Η πολύτιμη και απαραίτητη για την ζωή ατμόσφαιρα δεν θα υπήρχε αν η μάζα τής Γης ήταν μικρότερη.

Advertisment

Η Γη, έχει την κατάλληλη μάζα ( βάρος) και συνεπώς την κατάλληλη βαρύτητα για να έλκει και να συγκρατεί τον ατμοσφαιρικό αέρα και να μη τον αφήνει να διασκορπίζεται στο σύμπαν ! Ενώ άλλα ουράνια σώματα με μικρότερη μάζα, όπως η Σελήνη, δεν έχουν δυνατότητα να συγκρατήσουν ατμόσφαιρα. Και αν ακόμη, υποθετικά, μεταφέραμε αέρα στη Σελήνη αυτός σε λίγη ώρα θα έφευγε στo Διάστημα…

Από την άλλη πλευρά, άν η μάζα τής Γής ήταν μεγαλύτερη, θά συγκρατούσε βεβαίως τήν ατμόσφαιρα, αλλά θά είχε μεγαλύτερη ελκτική δύναμη πρός τά άλλα αστέρια μέ αποτέλεσμα τακτικές πτώσεις μετεωριτών επάνω στη Γη με ανυπολόγιστες κάθε φορά καταστροφές…

Ακόμη, άν δέν συνέβαινε αυτή ή ατμοσφαιρική περιστροφή, τότε η ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας τριβής, Γής καί σταθερής ατμόσφαιρας χωρίς “λιπαντικό” αέρος, θά κατέστρεφε κάθε ζωή στόν πλανήτη…

Ποιο μεγάλο μυαλό ρύθμισε τά πράγματα έτσι, γιά τήν διατήρηση τής ζωής;

Μήπως, αυτή ακριβώς ή έλλειψη ατμόσφαιρας στούς άλλους πλανήτες είναι, καί ένας ακόμη λόγος πού δέν έχουν ζωή;

Παγκόσμια Έλξη – Υπέρτατη Δύναμη

Ο Ήλιος, η Γή, η Σελήνη, πλανήτες, καί δορυφόροι, βρίσκονται στον αέρα μετέωροι. Κινούνται από την αόρατη δύναμη τής παγκόσμιας έλξης πού κανείς σήμερα δέν μπόρεσε να εξηγήσει. Δύναμη ή ενέργεια; Άγνωστο …

Χορεύουν στο Διάστημα, και για να μη συγκρουσθούν λόγω έλξης καθώς πλησιάζουν στον Ήλιο, αυξάνουν την ταχύτητα απομακρυνόμενα το γρηγορότερο… Όταν απομακρυνθούν και φύγει ο κίνδυνος μειώνεται και η ταχύτητα…

Και ποιος ρυθμίζει τις ταχύτητες, ποιος ισοσταθμίζει τις έλξεις και τα ” περάσματα ” ανάμεσα σέ άλλα άστρα, μέ άλλους όγκους, καί διαφορετικές δυνάμεις βαρύτητος, καί μάλιστα με ιλιγγιώδεις ταχύτητες ;

Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός πού αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι οί αποστάσεις τών πλανητών από τον Ήλιο, δέν είναι τυχαίες, αλλά φαίνονται καθαρά ότι είναι προκαθορισμένες και υπακούν σ΄ ένα εμπειρικό νόμο:

Σχηματίζουμε μία σειρά με τούς αριθμούς 0 3 6 12 24 48 96 192 384

Προσθέτουμε σ΄ όλους τον αριθμό 4 οπότε έχουμε:

4 7 10 16 28 52 100 196 388

Διαιρώντας λοιπόν τόν κάθε αριθμό τής νέας σειράς διά 10, καταλήγουμε σέ μία τρίτη σειρά πού εμπεριέχει ένα κρυμμένο μυστικό μήνυμα…

Ή τρίτη λοιπόν σειρά πού προκύπτει είναι: 0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 10 19,6 38,2

Το θαυμαστό λοιπόν μήνυμα – σημείο είναι ότι, αυτές είναι καί οί αποστάσεις τών πλανητών από τόν Ήλιο, θέτοντας τήν απόσταση τής Γής ώς μονάδα.

Έτσι ό Ερμής ( ό πρώτος πλανήτης ) απέχει 0,4 τήν απόσταση τής Γής, ή Αφροδίτη 0,7 φορές τήν απόσταση τής Γής, κλπ.

Ας δούμε τώρα τίς σκέψεις ενός επιστήμονα.

[quote_center]Λέγουν ότι η έλξη κατοικεί μέσα σέ κάθε ύλη. Παρακαλώ μή πιστεύετε ότι καί εγώ έχω ακριβή γνώση τού πράγματος αυτού. Διότι καί εγώ δέν γνωρίζω τήν αιτία τής έλξεως ή τής βαρύτητος…[/quote_center]

και κάπου αλλού γράφει,

[quote_center]Είναι βέβαιον ότι οι κινήσεις των πλανητών δέν είναι δυνατόν νά προέρχονται μόνον από τήν ενέργεια τής έλξεως. Γιά νά πάρουν κίνηση περιστροφική γύρω από τόν Ήλιο χρειάζεται Θείος βραχίων να ωθήσει αυτούς επί τής εφαπτομένης τής τροχιάς τους…[/quote_center]

( Δηλώσεις Ισαάκ Νεύτωνος, εφευρέτου τής βαρύτητος, 1643-1727 )

Η Μαθηματική ακρίβεια στήν κίνηση τού Σύμπαντος, καί η τάξη καί σταθερότητα στήν λειτουργία του, καί μάλιστα μέ άστρα διάφορης μάζας, θερμοκρασίας, κίνησης, καί σκοπιμότητος, καθώς καί ο συγχρονισμός όλων αυτών σέ απόλυτη ισορροπία, δείχνει τό μέγεθος τής μοναδικής καί αόρατης Υπερδύναμης…

Ε Α Ν …

Εάν δέν υπήρχε η ατμόσφαιρα η θερμοκρασία θα έπεφτε τή νύχτα κάτω από το μηδέν. Οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί θά πάγωναν καί θά πέθαιναν, καί η Γή θά καταντούσε ένα απέραντο νεκροταφείο, όπως η Σελήνη. Εκεί, η θερμοκρασία το πρωί φθάνει τούς +135º , καί τό βράδυ πέφτει στούς -150º κάτω από τό μηδέν.

Η ατμόσφαιρα λοιπόν, σαν ένα μεγάλο θερμοκήπιο, συγκρατεί τη θερμότητα και δεν την αφήνει να φύγει στο διάστημα. Παράδειγμα, οι μεγάλες παγωνιές πού συναντάμε το χειμώνα, όταν δεν υπάρχουν σύννεφα…

Εάν δεν είχαμε τό χιόνι, δεν θα υπήρχε τροφοδοσία τών μεγάλων υπόγειων πηγών νερού πού δημιουργούν ποταμούς, μέ αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις γής νά πληγούν από ξηρασία. Μεγάλες πολιτείες θά εγκαταλείπονταν, ή φυτική παραγωγή και ή διατροφή των ζώων θα έπεφτε στο μηδέν, ή ίδια ή ανθρώπινη ζωή χωρίς νερό θά κινδύνευε…

Υπάρχει όμως και ή καλλιτεχνία τής Δημιουργίας στο χιόνι!

Αν κοιτάξουμε σε μικροσκόπιο νιφάδες χιονιού θά δούμε ότι δέν είναι ένας άμορφος όγκος όπως εξωτερικά φαίνεται. Κάθε νιφάδα αποτελείται από υπερβολικά μικρούς κόκκους χιονιού τά οποία πάντοτε, έχουν σχήμα αστέρων!

Είναι κανονικά εξάγωνα, παγωμένα αστέρια, μέ απόλυτο γεωμετρικό σχήμα, πού ποτέ δέν είναι όμοια μεταξύ τους, καί έχουν πάντοτε, ανάμεσα στίς ίνες τους, γωνίες 60º καί 120º μοιρών ακριβώς!

Τυχαία όλα αυτά;

Ή μήπως είναι μία ακόμη παρουσία τού Δημιουργού με ” μαθηματικές συντεταγμένες” πλέον, ακόμη καί στά πιό απλά πράγματα;

Υπάρχει όμως στο σχήμα αυτό καί μία σκοπιμότητα, ομολογούν ειδικοί επιστήμονες.

Εάν το χιόνι είχε άλλο σχήμα καί έπεφτε συμπαγές, και όχι ανάλαφρο όπως τώρα, οί ζημιές πού θά προκαλούσε θά ήταν τεράστιες. Τό βλέπουμε αυτό στό χαλάζι, πού ευτυχώς είναι τοπικό καί μικρής εκτάσεως. Επί πλέον τό χιόνι, ή γούνα αυτή τής γής, σκεπάζει τήν χλόη κρατώντας την θερμή από κάτω, γιά νά μπορέσουν νά τραφούν καί να ζήσουν τα ζώα…

Εάν δεν υπήρχαν οι υδρατμοί καί η εξάτμιση, στίς λίμνες, στά ποτάμια, καί στίς θάλασσες, τότε θά σταματούσαν οί βροχές γιατί δέν θά είχαμε σύννεφα. Τά πάντα θά ξεραίνονταν καί κάθε ζωντανή ύπαρξη θά πέθαινε…

Με πάνω από 3% διοξείδιο τού άνθρακος στήν ατμόσφαιρα, επέρχεται ο θάνατος. Καί όμως, χιλιάδες χρόνια τώρα, καί ειδικώς στήν εποχή μας μέ τίς χιλιάδες εστίες ρύπανσης, ποτέ δέν ανεβαίνει πάνω από 0,0003% …

Ποιος τελικά ρυθμίζει τό διοξείδιο;

Εάν είχαμε βαρύτητα 2% πιό μικρή, η Γή θά ήταν μακρυά από τόν ήλιο καί σκεπασμένη μέ πάγους.

Εάν ήταν 2% μεγαλύτερη, θά είμαστε πολύ κοντά στόν Ηλιο μέ θερμοκρασίες θανάτου.

Ποιος τακτοποίησε τήν έλξη-βαρύτητα μέ τόση ακρίβεια;

Ασφαλώς όχι η ” τύχη “…

Η κλίση τής Γής στόν άξονα τού Ισημερινού είναι ακριβώς 23º μοίρες. Μόνο μέ τόσες μοίρες γωνία μπορούμε νά έχουμε τίς 4 εποχές τού έτους.

Καί πάντα οί επιστήμονες φοβούνται, ότι σέ ένα γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο μπορεί νά διαταραχθεί ο άξονας καί η γωνία, μέ καταστροφικές συνέπειες γιά τίς εποχές, τήν άνθιση, τήν καρποφορία, καί τό περιβάλλον.

Πιθανόν, μικρό δείγμα αλλαγής εποχών έχουμε τά τελευταία χρόνια, μέ τίς υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων…

Στά 40 Km πάνω από τήν θάλασσα υπάρχει τό στρώμα – φίλτρο τού Όζοντος, πού είναι σάν συμπεπυκνωμένο οξυγόνο. Τό 70% ακτινοβολίας τού Ήλιου παγιδεύεται από τό Όζον.

Εάν δεν συνέβαινε αυτό, οί υπεριώδεις – κοσμικές ακτινοβολίες θά μάς καψάλιζαν, πράγμα πού βλέπουμε τά τελευταία χρόνια μέ τίς τρύπες τού Όζοντος, πάνω στήν Ανταρκτική κατ΄αρχάς καί στήν Ευρώπη μετέπειτα. Τό Όζον διατηρείται πάντα σέ σταθερή αναλογία 0,03% .

Η ρύθμιση στό 0,03% είναι έργο Πρόνοιας Θεού γιά τήν διατήρηση τής δημιουργίας.

Οί τρύπες θανάτου είναι έργον ανθρώπων, μέ όλες τίς από τούτο συνέπειες…

Ο αέρας αναπνοής ανθρώπων καί ζώων συνίσταται σέ δυό κρίσιμες αναλογίες, χωρίς νά επηρεάζεται από τούς ρύπους, χωρίς νά αλλάζει από τίς αναθυμιάσεις.

Είναι πάντα 79% άζωτο καί 21% οξυγόνο.

Εάν είχαμε λιγότερο οξυγόνο θά είχαμε ταχυπαλμίες καί δύσπνοια, εάν είχαμε περισσότερο οί έντονες καύσεις τών οργανισμών θά επέφερε πρόωρο γήρας. Καί ακόμη, μέ έναν μόνο κεραυνό θά άρπαζαν φωτιά, σαν μέ βενζίνη, τεράστιες δασικές εκτάσεις… Τό άζωτο, είναι τελείως αβλαβές, μαλακτικό τού οξυγόνου, σ΄ αυτήν μόνο τήν αναλογία.

Τυχαία όλα αυτά;

D N A – Φορέας Ζωής

Η πιό σημαντική επιστημονική ανακάλυψη, στήν αρχή τού 21ου αιώνα υπήρξε ασφαλώς τό γενετικό ξεκλείδωμα DNA ώς φορέα ζωής. Τό κλιμάκιο έρευνας, κάνοντας τότε τίς πρώτες επίσημες ανακοινώσεις του καί δημοσιεύοντας μερικά σημαντικά αποτελέσματα πολυετούς εργασίας του, δέν παρέλειψε νά ειπεί, καί λόγια δοξολογίας στόν Θεό, αλλά καί ευχαριστίας, πού τούς άφησε νά ” κυττάξουν μέσα…”, στά άδυτα τής Σοφίας Του…

Ακόμη και άθεοι επιστήμονες, έμειναν κατάπληκτοι από τήν εσωτερική σοφία στήν δομή δημιουργίας τού κώδικα.

Αυτή τήν ιδιότητα δημιουργίας πιστών αντιγράφων πού έχουν τά DNA τής διπλής έλικος, μαζί μέ τούς βοηθούς καί “αγγελιοφόρους” RNA , καί πού δέν συναντούνται σέ καμμία άλλη χημική ένωση, ασφαλώς καί δέν είναι “ζαριά” τής τύχης…

Η ύπαρξη ενσωματωμένων μηχανισμών, ενζύμων βιολογικής προστασίας, καθώς καί μηχανισμών εντοπισμού τών βλαβών πάνω στόν γενετικό κώδικα, αλλά καί διόρθωσής του, δείχνει τήν απόλυτη σκοπιμότητα.

Τυχαία όλα αυτά;

Η Πρόνοια

” Κάθε φορά πού καλοσωρίζουμε ή αποχαιρετούμε πουλιά, πού έρχονται ή φεύγουν από τήν πατρίδα μας, γινόμαστε μάρτυρες ενός θαύματος. Βρισκόμαστε μπροστά σέ κάτι πού βρίσκεται πέρα από τήν ανθρώπινη λογική καί γνώση… ”

Αυτά τά λόγια είπαν ειδικοί επιστήμονες, πού ασχολήθηκαν γιά χρόνια ολόκληρα μέ ένα μυστήριο.

Πώς αποδημούν τά πουλιά; Τί προετοιμασίες κάνουν; Πώς ξαναβρίσκουν τόν άλλο χρόνο τίς ίδιες φωλιές; Πώς συγκεντρώνονται τόσα πουλιά, πώς μπαίνουν στήν σειρά σχηματίζοντας τό γνωστό Λ . Ποιος τούς δίδαξε όλα αυτά;

Λέγοντας τό ένστικτο, εκφράζουμε μία αοριστία, χωρίς εξήγηση.

Τί είναι τό ένστικτο;

Η πλήρης εξήγησις γιά τό πώς τά πουλιά αυτά κάνουν τά ταξίδια τους, παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη. Απλώς, γνωρίζουμε μόνο μερικές αλήθειες…

Ποιός κρατάει τούς άσχημους καιρούς καί τίς φουρτούνες μέσα στό καταχείμωνο, κάνοντας καλοκαίρι τίς θάλασσες γιά νά γεννήσουν τά αυγά τους στίς ακρογιαλιές οί γνωστές Αλκυώνες;

Γίνεται μιά φορά τόν χρόνο, πάντα χειμώνα, μόνο γιά 7 ημέρες, καί έχουμε τίς γνωστές ηλιόλουστες αλκυονίδες ημέρες… Τυχαίο κι΄ αυτό;

Οταν μιά κότα κλωσσάει τά αυγά της, δέν τά αφήνει ακίνητα αλλά κάθε τόσο μέ τό ράμφος καί τά πόδια, τά περιστρέφει. Γιά πάρα πολλά χρόνια δέν ξέραμε γιατί τό έκανε αυτό. Οταν βγήκαν όμως οί πρώτες κλωσσομηχανές λύθηκε καί τό μυστήριο.

Οί πτηνοτρόφοι παρατήρησαν ότι πολλά κλωσσοπούλια έβγαιναν ελαττωματικά, μέ μία φτερούγα, μέ ένα μάτι, μέ ένα πόδι. Η αιτία ήταν η ακινησία τών αυγών !

Ποιός εμφύτευσε στήν κόττα αυτή τήν συνήθεια, καί μάλιστα μόνο στήν επώαση;

Τά χέλια καί οί σολωμοί σάν πρόκειται νά γεννήσουν, γυρίζουν στήν πατρίδα τών γονέων τους. Γεννούν καί πεθαίνουν εκεί, διανύοντας χιλιάδες μίλια γιά νά φθάσουν, πηδώντας βράχια καί καταρράκτες, κόντρα στό ρεύμα τών ποταμών, χωρίς οδηγό καί απληροφόρητα, ταξιδεύουν αλάνθαστα.

Θά φθάσουν στό ίδιο ποτάμι καί στήν ίδια λίμνη πού ζούσαν οί γονείς τους. Κι΄ακόμη, παρ΄όλη τήν μεγάλη συγκέντρωση Αμερικανικών καί Ευρωπαϊκών χελιών συνήθως στίς Βερμούδες, ποτέ χέλι Αμερικανικό δέν ψαρεύτηκε στήν Ευρώπη, αλλά ούτε καί χέλι Ευρωπαϊκό δέν ψαρεύτηκε στήν Αμερική !

Είναι κι΄αυτό, ένα ακόμη θαυμαστό αίνιγμα τής Δημιουργίας…

Ακόμη καί ο πιό μικροσκοπικός σπόρος ενός φυτού περιέχει τεράστια δύναμη. Αν φυτρώσει σέ ειδική θέση σέ βράχο, μπορεί νά τόν ανοίξει. Τό πιό θαυμαστό όμως είναι, ότι όπως κι΄ άν πέσει ο σπόρος στήν γή, όρθια, πλάγια, ή μέ τήν ρίζα πρός τά επάνω, αυτό θά αυτοδιορθωθεί από μόνο του, μέ τόν βλαστό πρός τά πάνω καί τήν ρίζα πρός τά κάτω.

Είναι τό γνωστό φαινόμενο τής Γεωτροπίας μέ επί πλέον μυστήριο τήν ανύψωση τών χυμών αναπτύξεως τών φυτών αλλά καί πολύ ψηλών δένδρων σέ τεράστια ύψη, χωρίς μηχανισμούς καί αντλίες. Πώς γίνεται αυτό, τό αγνοούμε.

Εάν δέν υπήρχε αυτό τό φαινόμενο, τό φυτικό βασίλειο θά εξέλιπε, τά ζώα καί οί άνθρωποι θά πεινούσαν…

Τυχαίο καί αυτό;

Τό αίμα είναι η ζωή τού ανθρώπου. Κυκλοφορεί μέσα στίς αρτηρίες καί στίς φλέβες.

Αν δέν υπήρχαν οί βαλβίδες στίς φλέβες κάθε φορά πού θά είμαστε όρθιοι τό αίμα μας θά πήγαινε στά πόδια. Γιά νά μή γίνεται αυτό, πολλές φλέβες καί η καρδιά, διαθέτουν ανεπίστροφες βαλβίδες, καί δέν αφήνουν τό αίμα νά γυρίσει πρός τά πίσω.

Τό αίμα παρ΄ όλο τό σχετικό βάρος του, στήν Υδραυλική μικροκυκλοφορία του έχει ιδιότητες αντίθετες μέ τόν Νόμο τού Νεύτωνος καί τής βαρύτητος.

Τό 1931 δύο επιστήμονες, οί Fabraeus καί Lindquist ανακάλυψαν ένα φαινομενικά παράδοξο καί είδαν ότι τό ιξώδες τού αίματος αντί νά αυξάνεται, αυτό ελαττώνεται όταν ή διάμετρος τών μικροαγγείων καί τών τριχοειδών πού συναντάει, κι΄αυτή ελαττώνεται!!

Είναι τό γνωστό παράδοξο φαινόμενο Sigma τών Scott-Blair.

Τυχαία κι΄ αυτά, καί ” από μόνα τους; “

Ας μή μιλήσουμε γιά τόν θαυμάσιο καί μυστηριώδη κόσμο τού ανθρώπινου εγκεφάλου, γιά τούς ηλεκτροπαλμούς εγγραφής μνήμης καί καταχώρισης αρχείων γιά νά θυμόμαστε τά περασμένα, καί άλλα πολλά, θαύματα καί θαυμάσια τής Δημιουργίας πού ατυχώς περνούν απαρατήρητα…

Ομως, όλα αυτά, θα πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις προβληματισμού και πίστεως.

Όλα, έχουν κάποιο σκοπό πού ενδεχομένως να αγνοούμε. Αυτό όμως, δέν είναι αρκετό και για να τα απορρίπτουμε…

Από τον πίθηκο ή θα καταλήξουμε σαν τον πίθηκο ;

Ο ίδιος ο Δαρβίνος στο βιβλίο του « Η καταγωγή των ειδών » χρησιμοποιεί την φράση « We may well suppose » ( μπορούμε να υποθέσουμε ) πάνω από 6 0 0 φορές !

Αν ο ίδιος ο Δαρβίνος συνιστά την υπόθεση, και αν ο διάσημος φιλόσοφος – βιολόγος Hans Driesch ( Χάνς Ντρίς ), ο οποίος υπήρξε ο κύριος μαθητής του Χαίκελ, του εκπροσώπου δηλ. του υλιστικού μονισμού, γράφει επί λέξη ότι :

« για τους φωτισμένους ανθρώπους, ο Δαρβινισμός έχει πεθάνει εδώ και χρόνια », μήπως αλήθεια ορισμένοι άνθρωποι της επιστήμης γίνονται, ηθελημένα ή άθελά τους, Δαρβινικώτεροι του Δαρβίνου ;

2ον) Οσο για το τι ακριβώς πρεσβεύει η σύγχρονη Βιολογία, ας θυμηθούμε το τελευταίο συνέδριο του Σικάγου στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 160 επιστήμονες παγκοσμίου κύρους, Βιολόγοι, Γενετιστές, Εμβρυολόγοι, Παλαιοντολόγοι, Γεωλόγοι και Οικολόγοι, και θα πάρουμε την απάντηση.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, την Δαρβίνειο και την Νεοδαρβίνειο συνθετική θεωρία της εξελίξεως την έκανε κυριολεκτικώς σ κ ό ν η καταλήγοντας :

« Τέτοια εξέλιξη που να αφορά τον άνθρωπο δ έ ν υ π ά ρ χ ε ι » . (εφημ. Σάνταιυ Τάϊμς ).

Και ο καθηγητής Τζών Σεπκόσκι του Πανεπιστημίου του Σικάγου δήλωσε « Κουράσθηκα να ακούω να μιλούν για ατέλειες αποδείξεων στα απολιθώματα. Μέσα σε έναν αιώνα έπρεπε να τεκμηριωθεί επί τέλους μια επιστημονική άποψη ».

Ο δε Φραντζέσκο Αγιάλα ( F. j. Ayala ) αυθεντία της σύγχρονης συνθετικής θεωρίας της εξελίξεως, παραδέχθηκε έντιμα παρ΄ όλο ότι είναι μαθητής του Ντομπλάνσκυ, ότι έχει πλέον πεισθεί, πώς οι μικρές αλλαγές δεν συσσωρεύονται ώστε να δημιουργούν βαθμιαία εξέλιξη ( περιοδικό Science ).

Τέλος, σαν απλοί άνθρωποι ας σκεφθούμε :

α ) Αφού ο άνθρωπος « κατάγεται » από τον πίθηκο, όπως μερικοί άθεοι ισχυρίζονται ( προσπαθώντας να βγάλουν τον Θεό – Δημιουργό από την μέση) γιατί και σ ή μ ε ρ α οι πίθηκοι να μη γεννούν ανθρώπους ; Έτσι, έναν για δείγμα, μέσα στους τόσους αιώνες που πέρασαν …

β ) Αφού ο άνθρωπος « κατάγεται » από τον πίθηκο, γιατί δεν χρησιμοποιείται αίμα πιθήκων σε αιμοδοσία ανθρώπων; Αν συνέβαινε αυτό, αλίμονο τότε στους πιθήκους απανταχού της Γης …

γ ) Γιατί ο κυβισμός κρανίων, ανθρώπων και πιθήκων να είναι εντελώς άσχετος;

δ ) Γιατί δεν μπορεί να γίνει γενετική διασταύρωση με πίθηκο;

Μήπως γιατί είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ είδους; ( αλλαγή ειδών αδύνατος ).

ε ) Αν ο άνθρωπος είναι προϊόν τυχαίας εξελίξεως, γιατί να έχει τέλεια οργανική συμμετρία; Γιατί να έχει 2 πόδια ο πατέρας ή η μητέρα, και τα παιδιά να γεννιούνται πάλι με 2 , και όχι με 3 ή 4 πόδια, αφού όλα τυχαίως έγιναν;

Γιατί να έχουμε 5 δάκτυλα στο ένα χέρι, και 5 στο άλλο; Και όχι 10 και 15;

Γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να έχουν 2 μάτια, και μάλιστα στο άνω και εμπρόσθιο τμήμα του κεφαλιού, για σωστή κατόπτευση του χώρου , και γιατί να μη βρίσκονται τα μάτια κάτω από τα …. πόδια, αφού όλα τυχαίως έγιναν;

Γιατί τέτοια παγκόσμια αρμονία ; Πλήθος « γ ι α τ ί » …

Ο Δαρβίνος — λίγο πριν πεθάνει…

[quote_center]« ΄Ημουν νέος τότε, με ασχημάτιστες ιδέες. Σκόρπισα ερωτηματικά, υπαινιγμούς, διατύπωνα συνεχώς θεωρίες για το κάθε τι , και προς κατάπληξη μου οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν αστραπιαία ….Ο κόσμος έκανε τις ιδέες αυτές θρησκεία …»[/quote_center]

από άρθρο του Adlai Esteb , “ Return of the infidels “ Η επιστροφή των απίστων ! Εκμυστηρεύσεις του Δαρβίνου, λίγο πριν πεθάνει …)

 www.awakengr.com

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

feng-shui
panelists
leaderman
spiliotis2

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση