,

Κόρντισεπς και ευεργετικές επιδράσεις στις νόσους Χασιμότο και Γκρέιβς

Η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς χαρακτηρίζεται από αυξημένα αυτοαντισώματα και υπερδραστήρια Τ και Β λεμφοκύτταρα που αντιδρούν στα αυτοαντιγόνα του θυρεοειδούς. Η αυτοάνοση νόσος

Κόρντισεπς και ευεργετικές επιδράσεις στις νόσους Χασιμότο και Γκρέιβς

Η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς χαρακτηρίζεται από αυξημένα αυτοαντισώματα και υπερδραστήρια Τ και Β λεμφοκύτταρα που αντιδρούν στα αυτοαντιγόνα του θυρεοειδούς. Η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς θα μπορούσε να οδηγήσει τόσο στον υποθυρεοειδισμό όσο και στον υπερθυρεοειδισμό. Η αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς περιλαμβάνει:

– τη νόσο Γκρέιβς (Graves),

Advertisment

– τη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο (Hashimoto),

– τον ιδιοπαθή υποθυρεοειδισμό (θυρεοειδίτιδα του ατροφικού Χασιμότο),

– την οφθαλμοπάθεια Γκρέιβς (Graves), και

Advertisment

– τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς μετά τον τοκετό.

Μεταξύ πολλών αυτοάνοσων νόσων του θυρεοειδούς, η νόσος Γκρέιβς και η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο έχουν από κοινού επιπολασμό άνω του 5%, καθιστώντας τα αυτοάνοσα στον θυρεοειδή αδένα την πιο κοινή αυτοάνοση νόσο που πλήττει τον άνθρωπο.

Η νόσος Γκρέιβς είναι συνήθως ο κύριος ένοχος για υπερθυρεοειδισμό, ενώ η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο είναι υπεύθυνη για τις περισσότερες περιπτώσεις υποθυρεοειδισμού στις αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς Αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη τόσο της νόσου Γκρέιβς όσο και της νόσου Χασιμότο, είναι παρόμοιες.

Επί του παρόντος, οι συμπτωματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων και της αντικατάστασης των θυρεοειδικών ορμονών, είναι αποτελεσματικές στον έλεγχο των συμπτωμάτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει στοχευμένη θεραπεία. Η έλλειψη παρέμβασης στην ανοσοφλεγμονώδη διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της νόσου και το υψηλό ποσοστό υποτροπής. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις επιδράσεις το Κόρντισεπς στην ανοσολογική διαταραχή των αυτοάνοσων νόσων του θυρεοειδούς.

Μεθοδολογία της μελέτης

– Ασθενείς: Τα άτομα επιλέχθηκαν τυχαία από νεοδιαγνωσθέντες εξωτερικούς ασθενείς (44 άτομα) με νόσο Γκρέιβς (Graves) και ασθενείς (56 άτομα) με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο (Hashimoto) στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο Qilu, μεταξύ 4/2013 και 8/2014.

– Σχεδιασμός μελέτης: Αυτή η μελέτη διεξήχθη με τυφλό τρόπο. 44 ασθενείς με νόσο Γκρέιβς και 56 ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Χασιμότο τοποθετήθηκαν τυχαία σε ομάδες θεραπείας ή σε ομάδες ελέγχου.

Στις ομάδες ελέγχου δόθηκαν μόνο συμβατικά αντιθυρεοειδικά φάρμακα (για νόσο Γκρέιβς) ή λεβοθυροξίνη (για Χασιμότο), ενώ στις ομάδες θεραπείας δόθηκαν τα συμβατικά φάρμακα μαζί με κόρντισεπς σίνενσις. Κάθε ασθενής παρακολουθήθηκε για τουλάχιστον 24 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στην δοσολογία των φαρμάκων από επαγγελματία ενδοκρινολόγο.

Κόρντισεπς σίνενσις

Το κόρντισεπς χρησιμοποιείται ως τονωτικό τρόφιμο στην Κινέζικη ιατρική βότανο για περισσότερα από 2.000 χρόνια. Τα δραστικά συστατικά του κόρντισεπς σίνενσις περιλαμβάνουν κορντισεπίνη, πολυσακχαρίτη, κορντισεπικό οξύ, νουκλεοσίδια, εργοστερόλη, αμινοφαινόλη και ιχνοστοιχεία.

Οι θεραπευτικές εφαρμογές επικεντρώθηκαν κυρίως στην αυξημένη αξιοποίηση οξυγόνου της παραγωγής ΑΤΡ και στη σταθεροποίηση του μεταβολισμού του σακχάρου στο αίμα. Σε προηγούμενα δεδομένα, η λειτουργία της ρύθμισης της ανοσοποιητικού παίζει σημαντικό ρόλο στις αντικαρκινικές επιδράσεις, στη μεταμόσχευση οργάνων και στην πρόληψη νεφρικών, ηπατικών και καρδιακών παθήσεων.

Προσδιορισμός των ανοσολογικών παραμέτρων

Δείγματα περιφερικού αίματος νηστείας ελήφθησαν από κάθε άτομο στις 7 έως 8 π.μ. Τα επίπεδα των ορμονών του θυρεοειδούς στον ορό (συμπεριλαμβανομένου του ελεύθερου Τ3, του ελεύθερου Τ4 και του TSH) και των αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με το θυρεοειδή (συμπεριλαμβανομένων των TR-Ab, anti-TG-Ab και anti-TPO-Ab) προσδιορίστηκαν. Οι περιφερικές συχνότητες των κυττάρων CD3 + (συνολικά Τ) και των κυττάρων CD3+CD4+ (βοηθητικά Τ) και CD3+CD8+ (κυτταροτοξικά Τ) ποσοτικοποιήθηκαν (στην έναρξη, και μετά από 4 εβδομάδες, 12 εβδομάδες και 24 εβδομάδες).

Αποτελέσματα της μελέτης

– Βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών: 44 ασθενείς με νόσο Γκρέιβς και 56 ασθενείς με Χασιμότο τοποθετήθηκαν τυχαία σε ομάδες θεραπείας ή ομάδες ελέγχου. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 36,2 ± 14,19 στην ομάδα Γκρέιβς και 41,40 ± 13,76 στην ομάδα Χασιμότο.

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος, της αρτηριακής πίεσης, της λειτουργίας του θυρεοειδούς, των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με το θυρεοειδή και τα Τ λεμφοκύταρα.

– Θεραπευτική επίδραση του κόρντισεπς σίνενσις σε ασθενείς με νόσο Γκρέιβς: Στο τέλος της θεραπείας μεταξύ ομάδων θεραπείας και ελέγχου, τα επίπεδα FT3, FT4, και TSH στον ορό δεν έδειξαν καμία διαφορά. Στην ομάδα θεραπείας υπήρξε:

– μια αύξηση του CD8+ (αυξήθηκε κατά 13,5%, P = 0,047),

– μια μείωση του CD4+ (μειώθηκε κατά 8,98%, P = 0,044), και

– μια σημαντική μείωση στον λόγο CD4/CD8 (P = 0,022). Επιπλέον, οι δείκτες:

– TPO-Ab και TR-Ab μειώθηκαν κατά 40,06% και 46,94%, αντίστοιχα (P = 0,012 και P <0,001).

– Θεραπευτική επίδραση του κόρντισεπς σίνενσις σε ασθενείς με Χασιμότο: Μεταξύ των ομάδων θεραπείας και ελέγχου, οι λειτουργίες του θυρεοειδούς βελτιώθηκαν. Τα επίπεδα FT4 και TSH δεν έδειξαν στατιστική διαφορά με την ομάδα ελέγχου.

Ωστόσο, τα TPO-Ab και TG-Ab μειώθηκαν κατά 51,30% και 39,49%, αντίστοιχα (P = 0,022 και P = 0,037). Υπήρξε μια μείωση στα συνολικά CD3+ κύτταρα (μειώθηκε κατά 7,82%, P = 0,051), μια αύξηση του CD4+ (P = 0,779), μια έντονη μείωση του CD8+ (μειωμένη κατά 17,7%, P = 0,031), και σχετική αύξηση του λόγου CD4/CD8 (P = 0,024) μετά από την λήψη κόρντισεπς σίνενσις

Η ομάδα θεραπείας σε ασθενείς Χασιμότο χωρίστηκε περαιτέρω σε 2 ομάδες: ευθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός. Διαπιστώθηκε ότι η μείωση του TPO-Ab στην ομάδα ευθυρεοειδισμού και η μείωση του TG-Ab στον ομάδα υποθυρεοειδισμού ήταν πιο εμφανής, αντίστοιχα. Όσον αφορά τον λόγο CD4/CD8, το θεραπευτικό αποτέλεσμα του κόρντισεπς σίνενσις ήταν πιο σημαντικό στους ασθενείς Χασιμότο με υποθυρεοειδισμό.

– Σύγκριση της ομάδας θεραπείας και της ομάδας ελέγχου κατά τη διάρκεια 24 εβδομάδων θεραπείας. Η σύγκριση:

– μεταξύ των ομάδων θεραπείας και ομάδας ελέγχου με νόσο Γκρέιβς, και

– μεταξύ των ομάδων θεραπείας και ομάδας ελέγχου με νόσο Χασιμότο, έδειξε το ευεργετικό αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεραπείας του κόρντισεπς σίνενσις με την συμβατική θεραπεία.

Το συμπέρασμα της μελέτης

Οι ασθενείς με νόσο Γκρέιβς και Χασιμότο έχουν διαφορετικές παθολογικές αλλαγές στην πόλωση των Τ βοηθητικών κυττάρων / Τ κυτταροτοξικών κυττάρων. Το κόρντισεπς θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των Τ βοηθητικών και των Τ κυτταροτοξικών κυττάρων τόσο σε ασθενείς με νόσο Γκρέιβς GD όσο και σε ασθενείς με νόσο Χασιμότο, μέσω ανοσορυθμιστικών επιδράσεων διπλής κατεύθυνσης.

Επιπλέον, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα των αυτοαντισωμάτων τόσο στη νόσο Γκρέιβς όσο και στη νόσο Χασιμότο, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μετριάσει την διαταραχή του ανοσοποιητικού και στους δύο αυτές παθήσεις.

Δεδομένου ότι η διαταραχή του ανοσοποιητικού θεωρείται ο ένοχος της υποτροπής στη νόσο Γκρέιβς, και ότι είναι χρόνιας φύσης σε μία τυπική περίπτωση Χασιμότο, οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις του κόρντισεπς στην πρόληψη της υποτροπής αυτοάνοσων νόσων του θυρεοειδούς δικαιολογούνται στο εγγύς μέλλον.

Πηγή:

Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 1360386. Published online 2016 Sep 18. doi: 10.1155/2016/1360386 Dual-Directional Immunomodulatory Effects of Corbrin Capsule on Autoimmune Thyroid Diseases Tianyi He, 1 Ruxing Zhao, Yiran Lu, Wenjuan Li, Xinguo Hou, Yu Sun, Ming Dong, and Li Chen

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Rescue Remedy: Το ανθοΐαμα που αξίζει να έχετε πάντα στο σπίτι σας
5 τρόποι να τονώσετε την ενέργειά σας το πρωί (χωρίς καφέ)
Οι θαυμαστοί μηχανισμοί αυτοθεραπείας του ανθρώπινου σώματος και πώς να τους ενισχύσουμε
«Silent walking»: Τα οφέλη της νέας τάσης για τη σωματική και ψυχική υγεία

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση