Περιορισμένες σκέψεις

Περιορισμένες σκέψεις

Νιώθω τοίχους γύρω από το μυαλό μου και προσπαθώ να θυμηθώ ποτέ τους έχτισα. Μα δεν είναι δικοί μου…