Αφιέρωμα: Τα ζώδια στην Εσωτερική Αστρολογία

Ιχθύες Πλανητικοί Κυβερνήτες: Δίας (2η ακτίνα) Πλούτων (1η ακτίνα – εσωτερικός και ιεραρχικός). [Οι Ιχθείς (γνωστοί επίσης και ως Θεότητες των Ψαριών) είναι ένα

Ιχθύες

Πλανητικοί Κυβερνήτες:

Δίας (2η ακτίνα)
Πλούτων (1η ακτίνα – εσωτερικός και ιεραρχικός).

[Οι Ιχθείς (γνωστοί επίσης και ως Θεότητες των Ψαριών) είναι ένα από τα τρία υδάτινα ζώδια.] Στην αρχαία Λεμουρία το σύμβολο των Ιχθύων ήταν μια γυναίκα με ουρά ψαριού και η ανάμνηση αυτού είναι η μυθική γοργόνα. Μόνο στο τέλος της ατλάντειας περιόδου (όταν η συνειδητή αίσθηση της δυαδικότητας εμφανίστηκε στο νου της αναπτυγμένης ανθρωπότητας της περιόδου) απορρίφθηκε εντελώς το γυναικείο τμήμα του συμβόλου και τα δυο συνδεδεμένα ψάρια πήραν τη θέση των Θεοτήτων των ψαριών… Οι Ιχθείς δείχνουν τον άνθρωπο από τον οποίον έχει αφαιρεθεί το σύμβολο της υλικότητας με την απομάκρυνση του μισού από το αρχικό σύμβολο, δείχνοντας έτσι την απελευθέρωση από την ύλη.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 317

Και αυτό το ζώδιο είναι διπλό… Έχουμε τη συγχώνευση ή ανάμιξη της ψυχής και της μορφής αναφορικά με τον άνθρωπο, η οποία προκαλεί την εκδήλωση του ενσαρκωμένου Χριστού, της τελειοποιημένης ατομικής ψυχής, της ολοκληρωμένης εκδήλωσης του μικρόκοσμου….

Στον πρώτο κύκλο της εμπειρίας της πάνω στον τροχό, η ψυχή βρίσκεται αιχμάλωτη στην υπόσταση. Εγκλωβίζεται στη φυλακή της ύλης και δένεται με τη μορφή. Εξ ου και το σύμβολο των Ιχθύων, των δυο ψαριών που συνδέονται με μια ταινία. Το ένα συμβολίζει την ψυχή και το άλλο την προσωπικότητα ή τη μορφική φύση, ενώ μεταξύ τους απλώνεται το “νήμα ή σουτράτμα”, δηλαδή η αργυρή χορδή που τα συγκρατεί ενωμένα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της εκδηλωμένης ζωής…

Οι Κύριοι της Θέλησης και της Θυσίας κατέρχονται σε εκδήλωση, θυσιάζοντας την υψηλή τους θέση και τις ευκαιρίες στα ανώτερα πεδία της εκδήλωσης, προκειμένου να απολυτρώσουν την ύλη…Αυτός ακριβώς είναι ο υποκειμενικός σκοπός που βρίσκεται πίσω από τη θυσία αυτών των θείων “Ζωών, που είμαστε στην πραγματικότητα. Είμαστε προικισμένοι με γνώση, αγάπη και θέληση και εμψυχωνόμαστε από μια αστείρευτη και επίμονη αφοσίωση….

Όσοι γεννιούνται σε αυτό το ζώδιο, συχνά υπηρετούν τη φυλή, θεραπεύοντας τις ανάγκες της σε κάποιο επίπεδο συνείδησης. Έτσι προετοιμάζονται για την τελική θυσία στους Ιχθείς, οι οποίοι τους “απορροφούν πίσω, στο αρχικό τους Κίνητρο”, όπως το εκφράζει το Αρχαίο Σχόλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που μια ζωή υπηρεσίας και κατευθυνόμενης πρόθεσης για υπηρεσία αποτελούν τον επιστημονικό τρόπο της απελευθέρωσης.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 115-117

Η σκέψη όμως που επιθυμώ να σας μεταδώσω είναι ότι σε αυτό το στάδιο η επιρροή των Ιχθύων πάνω στο ενελικτικό τόξο – και επειδή ο ήλιος κινείται ανάδρομα μέσω των ζωδίων – γίνεται έντονα αισθητή στην anima mundi και στο συγκαλυμμένο, ενσαρκωμένο και φυλακισμένο Χριστό. Το σπέρμα της Χριστικής ζωής ευαισθητοποιείται συνεχώς σε αυτές τις εντυπώσεις από την ψυχή, κατακλύζεται από την ευμετάβλητη επιθυμία, υπόκειται διαρκώς σε ερεθίσματα δίχως να μπορεί να τα ερμηνεύσει, γιατί ο νους δεν έχει αφυπνιστεί αρκούντως στην Παρθένο.

Αυτός ο συγκαλυμμένος Χριστός δεν μπορεί ακόμη να ελευθερωθεί από την “επαφή με το Νερό”. Εκείνο το σημείο θα επιτευχθεί τελικά, και ήδη προσεγγίζεται γοργά, στο τωρινό ανθρώπινο στάδιο, όπου μια άλλη και κυριότερη αλλαγή είναι υπερβολικά επιθυμητή και αυτή είναι το αποτέλεσμα πολλών μικρότερων αλλαγών…

Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος δυνάμει διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ενοικούντος Χριστού. Είναι όμως ακόμη ανεκδήλωτα και αποτελούν λανθάνουσες δυνατότητες, γιατί ελέγχεται ακόμη ολοκληρωτικά από τη μορφική του φύση (τη φυλακή) και το περιβάλλον του. Οι κρυμμένες δυνάμεις της ψυχής είναι αρνητικές, ενώ οι δυνάμεις της μορφικής φύσης είναι θετικές και αρχίζουν να βρίσκουν όλο και πιο δυναμική έκφραση. Οι φυσικές πνευματικές τάσεις του ανθρώπου παρεμποδίζονται (γιατί οι Ιχθείς είναι συχνά το ζώδιο των αναστολών και των εμποδίων), ενώ οι φυσικές, ζωώδεις ροπές και οι δυνάμεις της προσωπικότητας – ιδιαίτερα οι συναισθηματικές – είναι οι έκδηλες και φανερές ποιότητες του ανθρώπου.

Σε μεγάλο βαθμό ο συμβολισμός που συνδέεται με τον λανθάνοντα Χριστό και την εξωτερικά στρεφόμενη προσωπικότητα φαίνεται στο βιβλικό μύθο του Ιωνά και του κήτους. Δεν έχω χρόνο εδώ να επεκταθώ περισσότερο αλλά η παραβολή αυτή αφορά την Ιχθυακή κατάσταση συνειδητότητας και την αφύπνιση της Χριστικής συνείδησης με την επακόλουθη αντιπαράθεση που αυτό συνεπάγεται. Ο Ιωνάς αντιπροσωπεύει το συγκαλυμμένο και φυλακισμένο Χριστό, που επιβιώνει παρά τους κινδύνους της κατάστασης αυτής, ενώ το κήτος με τις τεράστιες διαστάσεις του συμβολίζει τα δεσμά της ενσάρκωσης και την προσωπικότητα.

Σε αυτό ακριβώς το διπλό ζώδιο η φυλακισμένη ψυχή και η προσωπικότητα εμπλέκονται στις διαδικασίες που θα μετουσιώσουν:

1. Την κατώτερη φύση σε ανώτερη εκδήλωση.

2. Τις κατώτερες ψυχικές δυνάμεις σε ανώτερες πνευματικές ιδιότητες, δηλαδή

(α) Την αρνητικότητα σε θετικό έλεγχο από την ψυχή.
(β) Το μέντιουμ σε μεσολαβητή.
(γ) Την ψυχόραση σε πνευματική αντίληψη [περίληψη].
(δ) Την ψυχακοή σε νοητική τηλεπάθεια και τελικά σε έμπνευση.
(ε) Το ένστικτο σε διανόηση.
(ζ) Την ιδιοτέλεια σε θεία ανιδιοτέλεια.
(η) Την απληστία σε απάρνηση.
(θ) Την αυτοσυντήρηση σε ανιδιοτελή παγκόσμια υπηρεσία.
(ι) Τον αυτοοικτιρμό σε ευσπλαχνία, συμπάθεια και θεία κατανόηση.

3. Τις πνευματικές και νοητικές αναστολές, σε έκφραση της ψυχής και σε νοητική ευαισθησία.

4. Την αφιέρωση στις προσωπικές ανάγκες, σε εξελιγμένη αφοσίωση και ανταπόκριση στις ανάγκες της ανθρωπότητας.

5. Την προσκόλληση στις συνθήκες του περιβάλλοντος και της προσωπικότητας (την ταύτιση με τη μορφή), σε απόσπαση από τη μορφή και ικανότητα ταύτισης με την ψυχή.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 122-124

Δεν βλέπω αποτυχία πουθενά στο Μεγάλο Σχέδιο. Βραδυπορία ίσως, αλλά ξέρετε πόσο καταστροφικό θα ήταν αν η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ γρήγορη, πόσο επικίνδυνο θα ήταν αν οι άνθρωποι διεγείρονταν προτού να είναι έτοιμοι; Όλοι οι δάσκαλοι γνωρίζουν τους κινδύνους της υπερδιέγερσης, τις καταστροφές που επέρχονται όταν ένα άτομο κάνει μερικές επαφές προτού ο μηχανισμός είναι αρκετά συντονισμένος. Οι παγκόσμιοι σωτήρες πρέπει να εργάζονται βραδέως, αλλά ο χρόνος δεν σημαίνει τίποτε γι’ αυτούς.

Ο όρος παγκόσμιος σωτήρας, μέχρι τώρα συνδέθηκε με την σκέψη της ανάδυσης ενός μεγάλου υιού του Θεού έξω από τον οίκο του Πατρός, καλουμένου από την ανάγκη της ανθρωπότητας για να κάνει ένα μεγάλο έργο. Κατά την πάροδο των αιώνων αυτοί ήλθαν, έμειναν σε φυσικά σώματα, εργάστηκαν μέσω της συναισθηματικής φύσης και υπήρξαν εξαιρετικά νοήμονες.

Με τη ζωή τους έδωσαν ένα παράδειγμα, ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Με τα λόγια τους σάλπισαν τη νότα, το μήνυμα που είχε ανάγκη η ανθρωπότητα προκειμένου να κάνει ένα άμεσο βήμα προς τα εμπρός, με τις πράξεις τους έδωσαν μια απόδειξη της υπηρεσίας που προσφέρεται στον κόσμο κάνοντας καλό και το όνομά τους έμεινε κοντά μας μέσα στους αιώνες. Πρέπει να είναι κανείς πολύ μεγάλη μορφή για να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων χιλιάδες χρόνια. Οι περισσότεροι από μας ξεχνιόμαστε στα είκοσι…..

Οι Ιχθείς είναι επίσης το ζώδιο του θανάτου υπό διάφορες όψεις: Μερικές φορές, του θανάτου του σώματος ή των παλαιών ανοησιών που φθάνουν σε ένα τέλος, ή το σταμάτημα μιας ανεπιθύμητης φιλίας, της αφοσίωσης σε κάποια θρησκευτική μορφή σκέψης, η οποία σας κατείχε, που τώρα φθάνει σε ένα τέλος και βγαίνοντας απ’ αυτή εισέρχεστε σε μια νέα ατραπό. Είναι το ζώδιο του θανάτου για την προσωπικότητα. Αν μπορούσαμε να εγκαταλείψουμε την ιδέα των πέπλων της προσωπικότητας, θα μπορούσαμε να αφήσουμε την προσωπικότητα να φύγει. Σημαίνει επίσης το θάνατο ενός παγκόσμιου σωτήρα, γιατί είναι το ζώδιο της σταύρωσης και σημαίνει το τέλος του ζωδιακού κύκλου.
Άθλοι του Ηρακλή, σ. 199-200

Για πάνω από δυο χιλιάδες χρόνια η εποχή των Ιχθύων επιδρούσε πάνω στην ανθρωπότητα. Εφερε στο προσκήνιο το αίτημα για παγκόσμια ρύθμιση. Ανέπτυξε το διεθνές πνεύμα και οδήγησε στο σχηματισμό ομίλων σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη μελλοντική σύνθεση του Υδροχόου.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 472-473

ΙΧΘΥΕΣ – Πλανητικοί Κυβερνήτες και Ακτινικές Επιρροές

Παραδοσιακός Κυβερνήτης – Δίας (2η Ακτίνα)
Εσωτερικός Κυβερνήτης – Πλούτων (1η Ακτίνα)
Ιεραρχικός Κυβερνήτης – Πλούτων (1η Ακτίνα)

Σε σχέση με τις ακτίνες που εκφράζονται μέσα από τους πλανητικούς κυβερνήτες και που απορροφούν ή συνδυάζονται με τις επιδράσεις των Ιχθύων, και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τον πλανήτη μας και την ανθρωπότητα, προκύπτει μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Δυο μείζονες ακτίνες εκφράζονται μέσα από τον παραδοσιακό και τον εσωτερικό κυβερνήτη των Ιχθύων: Η πρώτη Ακτίνα της Θέλησης ή Δύναμης, που εστιάζεται μέσα από τον Πλούτωνα και η δεύτερη ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας (μέσω του Διός). Η αλληλεπίδραση αυτών των διπλών δυναμικοτήτων:

1. Αποφέρει τη δυαδικότητα αυτού του ζωδίου.

2. Προκαλεί το κύριο πρόβλημα των Ιχθύων – την ψυχική ευαισθησία.

3. Γίνεται αίτιο που η ατραπός δελεάζει, αρχικά για την ατραπό της εξέλιξης και αργότερα για τη δοκιμαστική ατραπό…

4. Κατασταλάζει τη διαδικασία της μετουσίωσης και της τελικής διαφυγής μέσω του θανάτου.

5. Φανερώνει τη σημασία, τη δράση και την ομορφιά του θανάτου και του έργου του καταστροφέα.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πόσο σημαντικό και ισχυρό είναι αυτό το ζώδιο. Μέσα από τον παραδοσιακό κυβερνήτη του, το Δία, ασκείται εκείνη η δύναμη που “τα συνενώνει όλα” και – στην προκειμένη περίπτωση – συνδυάζει και συνδέει τους δυο Ιχθύς [του συμβόλου] σε μια λειτουργική σχέση. Κατά συνέπεια η δραστηριότητα της δεύτερης ακτινικής δύναμης είναι εκείνη που σχετίζει την ψυχή με τη μορφή και τα σμίγει και αυτή η μαγνητική δυναμικότητα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δραστηριότητα των Ιχθύων…

Όπως γνωρίζετε ο Πλούτων αντιπροσωπεύει το θάνατο ή την επικράτεια του θανάτου… [ο άνθρωπος] έρχεται λοιπόν…μέσω του Πλούτωνα – κάτω από την καταστροφική δύναμη του θανάτου: θανάτου της επιθυμίας, θανάτου της προσωπικότητας, και όλων όσα τον συγκρατούν ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων, προκειμένου να πετύχει την τελική απελευθέρωση. Ο Πλούτων ή ο θάνατος ποτέ δεν καταστρέφει την όψη συνείδηση.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 125-127

Τελικά θα πρέπει να υπάρξει η πλήρης συγχώνευση της αγάπης και του νου προτού εκδηλωθεί και λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας παγκόσμιος σωτήρας. Αυτό είναι κυρίως το τελικό αποτέλεσμα των δυνάμεων του μεταβλητού Σταυρού, καθώς επεξεργάζονται τις ποιότητες που απελευθερώνονται από τους πλανήτες που είναι δραστικοί στους Ιχθύς, στον Τοξότη, στην Παρθένο και στους Διδύμους.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 126

[Σημείωση του Συντάκτη: Με αυτές οι δυνάμεις, που έρχονται μέσω του Μεταβλητού Σταυρού και τους Κυβερνήτες του, ασχολούμαστε πιο λεπτομερώς στο κείμενο μελέτης “Οι Τρεις Σταυροί”.]

Πολικά Αντίθετα: Ιχθείς – Παρθένος

Ιχθείς-Παρθένος – Η μορφή αποκαλύπτει και απελευθερώνει την ενοικούσα ψυχή. Εμφανίζεται ο Σωτήρας του κόσμου και γαλουχεί τις κρυμμένες ψυχές στην Παρθένο.
[Για το Μαθητή και Μυημένο
στον Τροχό που γυρνάει αριστερόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 339

Παρθένος-Ιχθείς – Η Παρθένος ύλη έλκει την ψυχή και η θεία Μητέρα γίνεται πιο σημαντική από τον υιό. Η ζωή της ψυχής είναι κρυμμένη.
[Για τη συνηθισμένη ανθρωπότητα
στον Τροχό που γυρνάει δεξιόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338

ΙΧΘΥΕΣ – Τονικές Λέξεις

Η λέξη της προσωπικότητας:
“Και ο Λόγος είπε, Προχώρα στην ύλη.”

Η λέξη της ψυχής:
“Αφήνω τον οίκο του Πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζω”

Υπάρχει…μια διπλή απάρνηση που αναφέρεται σε αυτές τις βασικές φράσεις, επειδή αρχικά η ψυχή απαρνιέται τη ζωή και το φως της Μονάδας, δηλαδή την πηγή της (που συμβολίζεται με τις λέξεις “ο οίκος του πατρός”), και βυθίζεται στον ωκεανό της ύλης [Και ο Λόγος είπε, Προχώρα στην ύλη”]… Κατόπιν, πάνω στον αντιστραμμένο τροχό, αποσπάται από την προσωπικότητα και επανασυνδέεται στη συνείδηση με τον Έναν από τον οποίον εκπορεύτηκε (“Αφήνω τον Οίκο του Πατρός και γυρίζοντας πίσω σώζω”]. Ετσι κλιμακώνεται η μελέτη των Ιχθύων.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 11

(Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΚριόςΤαύροςΔίδυμοιΚαρκίνοςΛέωνΠαρθένος ΖυγόςΣκορπιόςΤοξότηςΑιγόκερωςΥδροχόοςΙχθείς

Διαβάστε επίσης

Πηγές

Ο ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, Γ.Α. Πλάνας, Εκδ. Νέα Ακρόπολη

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ: Η ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, εκδ. Νέα Ακρόπολη, 2002

ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ, Τζ. Κούπερ, εκδ. Πύρινος Κόσμος, 1992

ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ, Νικ. Λάος, εκδ. Παρασκήνιο, 2002

ΤΑ 3 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Α.Πλάνας, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.

Εσωτερική Αστρολογία, Αλίκη Μπέιλυ

Πρακτική Αστρολογία, εκδόσεις Πάπυρος

Αστρολογία και Ταρώ, Κόμης του Σαιν Ζερμαίν, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Περιοδικό «Θεοσοφία», Τόμος 50, Τεύχος 10 (Αύγ. 1962)

https://www.alexanderchalkidis.com/blog/post/2008/01/Astrology-lacks-any-science-whatsoever.aspx

www.nea-acropoli-athens.gr

esoterikiastrologia.blogspot.gr

 

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε