Αφιέρωμα: Τα ζώδια στην Εσωτερική Αστρολογία

Κριός Πλανητικοί Κυβερνήτες: Άρης (6η Ακτίνα) Ερμής (4η Ακτίνα) Ουρανός (7η Ακτίνα) Το ζώδιο του Κριού … αναφέρεται ανέκαθεν ως το πρώτο σημείου του

Κριός

Κριός

Πλανητικοί Κυβερνήτες:

Άρης (6η Ακτίνα)
Ερμής (4η Ακτίνα)
Ουρανός (7η Ακτίνα)

Το ζώδιο του Κριού … αναφέρεται ανέκαθεν ως το πρώτο σημείου του Ζωδιακού. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο μεγάλος τροχός την κυκλική περιστροφή του. Αυτό είναι, συνεπώς, το σημείο της έναρξης. Από κοσμική άποψη είναι το σημείο της δημιουργίας και αυτή η σκέψη υπονοείται στα λόγια της Βίβλου, τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (Αποκάλυψη, ΧΙΙΙ, 8) και το σημείο αυτό ονομάζεται ζώδιο του Κριού ή του Αρνίου.

Στη ζωή του ανθρωπίνου όντος σημειώνει την απαρχή της πρώτης υποκειμενικής και λανθάνουσας συνείδησης της ύπαρξης και το ξεκίνημα του ανθρώπινου όντος στον κύκλο της εμπειρίας. Στη ζωή του ζηλωτή για μαθητεία υπονοεί την περίοδο του αναπροσανατολισμού και της ανανεούμενης ενσυνείδητης προσπάθειας και το ξεκίνημά του για το τελικό στάδιο της εξελικτικής ατραπού που θα τον βγάλει έξω από το ανθρώπινο βασίλειο και θα τον καταστήσει ικανό να κάνει την μετάβαση στο βασίλειο των Θεών…

Ο Κριός είναι το ζώδιο της εξερχόμενης δύναμης, της διάχυσης της θείας ενέργειας από την κεντρική θεότητα, το Θεό, ή από το ανθρώπινο ον, έναν Υιό του Θεού. Η ενέργεια αυτή διαχέεται προς δυο κατευθύνσεις (έτσι το σημείο γίνεται η γραμμή, ο Ένας γίνεται ο Πρώτος), διαχέεται προς τον κόσμο των μορφών καθώς και προς τον κόσμο της ύπαρξης ή του πνεύματος. Ένα ρεύμα ενέργειας εκφράζει την ατραπό της επιστροφής, το προχώρημα προς τα μέσα, ενώ και τα δυο μαζί απαρτίζουν τα δυο τόξα του μεγάλου κύκλου της ύπαρξης…

Αναδιοργάνωση, αναπροσανατολισμός, αναπόλωση και αναγέννηση είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου και όλα αυτά είναι εκφράσεις της ίδιας δύναμης ζωής. Οι δυο χρήσεις αυτής της δύναμης εξαρτώνται από τη νοητική προσοχή του όντος – θείου ή ανθρώπινου – που τις χρησιμοποιεί. Είναι η ίδια δύναμη, αλλά χρησιμοποιείται κατά δυο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το αν ο θείος χρήστης εστιάζει την προσοχή του στο να λάβει μορφή ή στο να βαδίσει την ατραπό της απελευθέρωσης από τη μορφή.

Αιώνες και αιώνες αυτή η δύναμη της ζωής χρησιμοποιήθηκε για εγωιστικούς σκοπούς, φιλαυτία και ικανοποίηση της επιθυμίας. Σιγά-σιγά η ζωή της μορφής χάνει την ελκυστικότητά της, μέχρις ότου – αφού περάσει και ξαναπεράσει το ζωδιακό τροχό – ο άνθρωπος βρεθεί πάλι στον Κριό, αυτή τη φορά όμως με μια νέα θέση, ένα καινούργιο ενδιαφέρον και ένα διαφορετικό όραμα.

Είχε διατηρήσει μπροστά του την υπόσχεση ότι αφού θα είχε επιτύχει μερικούς αντικειμενικούς σκοπούς, θα μπορούσε να παύσει να ενσαρκώνεται και θα κατόρθωνε να εισέλθει στο βασίλειο των θεών. Από την εμπειρία του έμαθε κάτι από τη δική του ουσιαστική δυαδικότητα και λαχταράει να παύσει πια να ικανοποιεί την κατώτερη όψη αυτής τη δυαδικότητας για να αντιμετωπίσει την ανάγκη της ανώτερης όψης. Έτσι αρχίζει να ανταποκρίνεται σε παρορμήσεις που έρχονται από τον κόσμο των ψυχών και να οραματίζεται ομαδικούς σκοπούς και ομαδικούς στόχους. Τώρα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της ζωής με ανιδιοτέλεια και όχι για ικανοποίηση της προσωπικής του απληστίας.

Οι τρεις Ωθήσεις Εναρξης στον Κριό

Τρεις ξεχωριστές παρορμήσεις χαρακτηρίζουν αυτό το ζώδιο. Υπάρχει, όπως είδαμε, η ορμή για έναρξη. Η παρόρμηση αυτή μπορεί να εκφραστεί απλώς σαν παρόρμηση για πρόσληψη μορφής και εμπλοκής μέσα στην ύλη. Μπορεί επίσης να αναστρέψει την διαδικασία και να εστιαστεί στην παρόρμηση να πετύχει απελευθέρωση από τη μορφή και ανάδυση της ψυχής από τη φυλακή της μορφικής φύσης.

Κατόπιν αυτή η παρόρμηση ακολουθείται από την παρεπόμενη ορμή για δημιουργία – εκείνη τη δραστηριότητα της Θεότητας που καταλήγει στο σχηματισμό των κόσμων της έκφρασης και ικανοποιεί την επιθυμία της [η Θεότητα] να ενσαρκωθεί μέσα σε ένα ηλιακό σύστημα και να αρχίσει ο μεγάλος κύκλος ζωής του σύμπαντος. Μπορεί επίσης να είναι η παρόρμηση για ατομική δημιουργία, η παρόρμηση της ψυχής να πάρει ένα σώμα, ή ενός ανθρώπινου όντος να δημιουργήσει κάτι που θα είναι ιδιαίτερα δικό του.

Στις αρχαίες Ακκαδιανές μέρες το ζώδιο του Κριού ονομαζόταν το σημείο “όπου έγινε η θυσία της δικαιοσύνης” ή το ζώδιο των “πεπτωκότων αγγέλων”. Οι υιοί του Θεού σπρωγμένοι από αυτή τη βασική παρόρμηση ξέπεσαν από την ανώτερή τους κατάσταση, έλαβαν μορφή, και ξεκίνησαν τον ατομικό τους κύκλο, πάνω στο Ζωδιακό.

Τρίτον βρίσκουμε την παρόρμηση για ανάσταση. Στον Κριό, ο οποίος είδε την απαρχή της μορφικής ζωής και όπου εγκαινιάστηκε το δημιουργικό έργο, αρχίζει να γίνεται αισθητή η παρόρμηση για να επιτευχθεί η ελευθερία από τη μορφή… Σ’ αυτό το ζώδιο, γίνεται για πρώτη φορά αισθητός ο Δρόμος της Απελευθέρωσης και αρχίζει η δόμηση του πνευματικού σώματος… Φυσική απαρχή και πνευματική απαρχή, φυσική δημιουργία και πνευματική δημιουργία, φυσική ανάδυση και πνευματική ελευθερία. Αυτές είναι οι εναρκτήριες [μυητικές] παρορμήσεις που γίνονται αισθητές στον Κριό.

Είναι λοιπόν το ζώδιο, το σημείο των ισχυρών και δυναμικών ωθήσεων και των βίαιων διακυμάνσεων και των εντατικών προσπαθειών. Συχνά είναι ζώδιο αποτυχιών, αλλά πάντα τελικής επιτυχίας.
Άθλοι του Ηρακλή, σ. 31-33

[ο Κριός είναι ένα] από τα τρία ζώδια που τα σύμβολα έχουν κέρατα…. τα στριφογυριστά κέρατα προς τα κάτω του κριαριού, υποδηλώνουν την κάθοδο σε εκδήλωση, τον ενελικτικό κύκλο και την εμπειρία του Θεμελιώδους Σταυρού, ο οποίος εκφράζει τη Θέληση-για-εκδήλωση του Θεού.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 154

…Στην κατώτατη εκδήλωσή του, ο Κριός δημιουργεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες, τις συνθήκες και τις διαδικασίες που οδηγούν στην εκδήλωση της ψυχής με τη μεσολάβηση της μορφής, και αργότερα εκείνες τις ανώτερες δημιουργικές διεργασίες που οδηγούν την κατάλληλη στιγμή στην εκδήλωση του πνεύματος μέσω της ψυχής. Οι διαδικασίες αυτές καταδείχνουν τελικά την αληθινή φύση της τριπλότητας, την οποία σας παρουσίασα στις προηγούμενες σελίδες αυτής της πραγματείας: Ζωή – Ποιότητα – Εμφάνιση.

Ο Κριός επίσης τροφοδοτεί το ηλιακό μας σύστημα με Πυρ (Ηλεκτρικό Πυρ) και με θεία δυναμική φύση, που εμπεριέχει τις ποιότητες που τρέφουν και γαλουχούν τη θερμότητα, καθώς και με το πυρ που καίει και καταστρέφει…

Ο Κριός… στα διάφορα σημεία στη διαδρομή της Ατραπό της ζωής εξωθεί την ψυχή πάνω στο φλεγόμενο έδαφος και την υποβάλλει σε μια εξαγνιστική διαδικασία κατά την ενσάρκωση. Μέσω του ελάσσονος πυρός του νου οι “ζούγκλες της εμπειρίας πυρπολούνται και αναλύονται σε φλόγες και τότε η Ατραπός αποκαλύπτεται και επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη όραση”. (Αρχαίο Σχόλιο)

Μέσα από τις πύρινες διεργασίες της μάχης και του πολέμου, στις οποίες υποβάλλεται το άτομο κάτω από την επιρροή του πλανητικού κυβερνήτη, του Άρη, του Θεού του Πολέμου, λαμβάνει χώρα η αναγκαία κάθαρση. Ο ίδιος εξαγνισμός, αλλά αυτή τη φορά μέσω του οράματος, επέρχεται στον αναπτυγμένο άνθρωπο μέσω της δραστηριότητας του υποκειμενικού κυβερνήτη, του πλανήτη Ερμή, ο οποίος είναι η αρχή που διαφωτίζει και απελευθερώνει το νου, κατευθύνει το δρόμο του ανθρώπου μέσα στη ζωή και του επιτρέπει να αντιληφθεί το θείο Σχέδιο που βρίσκεται πίσω από όλες τις πύρινες εμπειρίες του.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 95-96

ΚΡΙΟΣ: Πλανητικοί Κυβερνήτες και Ακτινικές Επιδράσεις

Ορθόδοξος Κυβερνήτης – Άρης (6η Ακτίνα)
Εσωτερικός Κυβερνήτης – Ερμής (4η Ακτίνα)
Ιεραρχικός Κυβερνήτης – Ουρανός (7η Ακτίνα)

Σε σχέση με τον Κριό, που κατά κύριο λόγο εκφράζει ή είναι ο κύριος παράγοντας της πρώτης Ακτίνας της Θέλησης ή Δύναμης, την ακτίνα του καταστροφέα, θα πρέπει να πούμε ότι η ενέργεια της πρώτης ακτίνας έρχεται από το θείο Πρωτότυπο στη Μεγάλη Άρκτο, που μετουσιώνεται σε δύναμη και δραστηριότητα του πλανητικού Λόγου της πρώτης Ακτίνας, και λειτουργεί ως η τριπλή Του δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση των τριών πλανητικών κυβερνητών – του Άρη, του Ερμή και του Ουρανού.

Ο Αρης ενσωματώνει την δύναμη της έκτης ακτίνας που οδηγεί στον ιδεαλισμό, συχνά σε καταστροφικό φανατισμό, πάλη, σύγκρουση, πόλεμο, προσπάθεια και εξέλιξη…

Ο Ερμής, που ενσωματώνει την ενέργεια της τέταρτης ακτίνας, μεταφέρει τελικά τον άνθρωπο γύρω από τον τροχό της ζωής και με τη μεσολάβηση της σύγκρουσης, τον κάνει ικανό να φθάσει στην αρμονία. Ο Ερμής φωτίζει το νου και μεσολαβεί ανάμεσα στην ψυχή και την προσωπικότητα, όντας ο Αγγελιαφόρος των Θεών. Αυτή η διαμεσολάβηση προκαλεί στην αρχή μια αναπόφευκτη αντιπαράθεση ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων και μια παρατεταμένη διαμάχη. Αυτή η διαμάχη καταλήγει τελικά σε νίκη και στη διάλυση της πλάνης μέσα από τη φώτιση του κατώτερου νου…

Ο Ουρανός ενσωματώνει την ενέργεια της έβδομης ακτίνας και το έργο του είναι ανάλογο με εκείνο του Ερμή, γιατί η έβδομη ακτίνα είναι η ακτίνα που σχετίζει το πνεύμα και την ύλη και συνδέει το ηλεκτρικό πυρ, με το πυρ δια της τριβής, προκαλώντας έτσι την εκδήλωση. Ο Ουρανός στα τελικά στάδια της Ατραπού, οδηγεί την ψυχή στο φλεγόμενο έδαφος, όπου το πυρ του Κριού και τα πυρά που γεννιούνται από τη δυναμικότητα του Ουρανού παράγουν την διάπυρη θερμότητα του τελικού φλεγόμενου εδάφους. Από αυτό το έδαφος πρέπει τελικά να περάσει ο μυημένος.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 99-100

Πολικά Αντίθετα: (Κριός – Ζυγός)

Κριός-Ζυγός. – Ασταθείς εμβρυακές ενάρξεις που οδηγούν στην εξισορρόπηση της κατώτερης ψυχικής φύσης και στην έκφρασή της μέσα από τη μορφή. Εμβρυακή επιθυμία για έκφραση που ολοκληρώνεται στο πάθος της ευχαρίστησης. Η κατώτερη αγάπη ελέγχει.
[Στη συνηθισμένη ανθρωπότητα
ο Τροχός γυρνά δεξιόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 337

Ζυγός-Κριός. – Η ισορροπία που επιτεύχθηκε, στο σημείο της ηρεμίας, προσφέρει τη νοητική ώθηση για έλεγχο από την ψυχή. Το πάθος μετουσιώνεται σε αγάπη και η αρχική επιθυμία του Κριού γίνεται η πλήρης έκφραση της αγάπης- σοφίας. Η επιθυμία για εκδήλωση γίνεται η έφεση για ύπαρξη.
[Στην περίπτωση του Μαθητή και του Μυημένου
ο Τροχός γυρνά αριστερόστροφα].
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338

ΚΡΙΟΣ – Τονικές Λέξεις

1. Η λέξη της προσωπικότητας:
“Και ο Λόγος είπε: Ας αναζητηθεί ξανά η μορφή”.

2. Η λέξη της ψυχής:
“Προβάλλω, και από το πεδίο του νου, κυβερνώ”.

Η εμπειρία οδηγεί στην εξουσία και σ’ αυτό το ζώδιο ο άνθρωπος που ενσωματώνει δύναμη της πρώτης ακτίνας, αναπτύσσει την ικανότητα να οργανώνει, να ελέγχει τις δυνάμεις και ειδικότερα την ενέργεια του θανάτου, τη δύναμη της καταστροφής που εφαρμόζεται με αγάπη, να κυριαρχεί στις μάζες, να συνεργάζεται με το σχέδιο και να ασκεί συνετά τη Θέληση, καθοδηγώντας και κατευθύνοντας ορθά τις πλανητικές υποθέσεις.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 108

Ένα από τα πρώτα μαθήματα που πρέπει να μάθει κάθε αρχάριος, είναι η τεράστια δύναμη που χειρίζεται νοητικά και το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προξενήσει στους διπλανούς του και στο περιβάλλον του, με τα αποκυήματα των φοράδων του νου του. Το πρώτο πράγμα που έχει να μάθει είναι η ορθή χρήση του νου και το πρώτο που έχει να κάνει είναι να αιχμαλωτίσει αυτή τη θηλυκή όψη του νου και να προσέξει να μην εκτρέφει πλέον άλογα πολέμου.

Κάθε επίδοξος Ηρακλής μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι κατέχει αυτές τις καταστρεπτικές φοράδες, αν έστω και για μια ημέρα δώσει μεγάλη προσοχή στις σκέψεις του και στα λόγια που εκστομίζει, γιατί οι λέξεις είναι πάντοτε αποτέλεσμα σκέψης. Γρήγορα θα ανακαλύψει ότι ο εγωισμός, η ιδιοτέλεια, η αγένεια, η ροπή στο κουτσομπολιό και η επίκριση αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της σκέψης του και ότι οι νεαρές φοράδες στο νου του γονιμοποιούνται σταθερά από την ιδιοτέλεια και την πλάνη.

Αντί αυτές οι νεαρές φοράδες να γεννούν ιδέες και διανοήματα που προέρχονται από το βασίλειο της ψυχής και αντί να γονιμοποιούνται από την πνευματική περιοχή, γίνονται γονείς λαθών, σφαλμάτων και σκληρότητας, που προέρχονται από την κατώτερη όψη της ανθρώπινης φύσης.
Αθλοι του Ηρακλή, σ. 37

(Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΚριόςΤαύροςΔίδυμοιΚαρκίνοςΛέωνΠαρθένος ΖυγόςΣκορπιόςΤοξότηςΑιγόκερωςΥδροχόοςΙχθείς

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε