Αφιέρωμα: Τα ζώδια στην Εσωτερική Αστρολογία

Σκορπιός Πλανητικοί Κυβερνήτες: Άρης (6η ακτίνα – παραδοσιακός και εσωτερικός) Ερμής (4η ακτίνα – ιεραρχικός) …Ο Σκορπιός είναι γρήγορος στην κίνησή του, θανατηφόρος στην

Σκορπιός

Σκορπιός

Πλανητικοί Κυβερνήτες:

Άρης (6η ακτίνα – παραδοσιακός και εσωτερικός)
Ερμής (4η ακτίνα – ιεραρχικός)

…Ο Σκορπιός είναι γρήγορος στην κίνησή του, θανατηφόρος στην επίδρασή του πάνω στους ανθρώπους γύρω του και είναι ένα πλάσμα της γης. Είναι επίσης το σύμβολο του μετασχηματισμένου Κάβουρα και το αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας και δείχνει την επικίνδυνη φύση του ανθρώπου που δεν είναι μεταμορφωμένος και επομένως είναι επιζήμιος και επιβλαβής για τους άλλους.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 317

Οι δοκιμασίες του Σκορπιού είναι αναγκαστικά τριπλής φύσης… Οι τρεις κυριότερες δοκιμασίες χωρίζονται πάλι σε τρία στάδια και πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας ο άνθρωπος βρίσκεται να περνά απ’ αυτό το ζώδιο για δοκιμασία και εμπειρία εννιά φορές…

Έτσι οι τρεις μεγάλες δοκιμασίες στο Σκορπιό είναι στην πραγματικότητα εννιά δοκιμασίες απ’ όπου και η εννεακέφαλη Ύδρα ή Φίδι η οποία συνδέεται πάντοτε με το Σκορπιό. Από εδώ προκύπτει και η φύση της εκπληκτικής νίκης που πέτυχε ο Ηρακλής, ο Θεός-Ήλιος, σε αυτό το ζώδιο.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 203-204

Οι τρεις δοκιμασίες στο Σκορπιό αφορούν επίσης τις τρεις όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης καθώς συγχωνεύονται και αναμιγνύονται πάνω στο φυσικό πεδίο. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει η δοκιμασία της ορμής. Αυτή η ορμή είναι οι φυσικές προτιμήσεις και τάσεις που είναι έμφυτες στη ζωώδη φύση κι αυτές είναι κυρίως τρεις: σεξ, φυσική άνεση και χρήμα, σαν συμπυκνωμένη ενέργεια.

Δεύτερον, είναι οι δοκιμασίες που σχετίζονται με την επιθυμία και το αστρικό πεδίο. Αυτές είναι πιο λεπτές στη φύση τους, καθώς δημιουργούν αυτόματα αποτελέσματα πάνω στο φυσικό πεδίο. Δεν είναι έμφυτες στη ζωώδη φύση, αλλά επιβάλλονται από τη φύση της επιθυμίας και είναι πάλι τρεις στον αριθμό: φόβος, μίσος, και φιλοδοξία ή επιθυμία για δύναμη.

Τρίτον υπάρχουν άλλες τρεις δοκιμασίες του κατώτερου κριτικού νου οι οποίες είναι: υπερηφάνεια, χωριστικότητα και σκληρότητα. Θυμηθείτε ότι το χειρότερο είδος σκληρότητας δεν είναι η σκληρότητα του φυσικού πεδίου, αλλά είναι περισσότερο νοητική στο χαρακτήρα της.

Συνεπώς στην κατηγορία εκείνου το οποίο πρέπει να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει, έχετε τις παρακάτω κατηγορίες…

1 Σεξ
η σχέση των ζευγών των αντιθέτων. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εγωιστικά ή να αναμιχθούν θεϊκά.

2 Φυσική άνεση

εγωιστική οικειοποίηση των συνθηκών της ζωής

3 Χρήμα

που χρησιμοποιείται εγωιστικά…

1 Φόβος

που στις μέρες μας καθορίζει τη δράση

2 Μίσος

που είναι ένας παράγοντας στον καθορισμό των σχέσεων.

3 Φιλοδοξία

που καθορίζει στόχους.

1 Υπερηφάνεια

που είναι διανοητική ικανοποίηση, που καθιστά το νου φραγμό για τον έλεγχο της ψυχής.

2 Χωριστικότητα

που είναι η απομονωμένη στάση και η οποία καθιστά το νου φραγμό για τις ορθές ομαδικές σχέσεις.

3 Σκληρότητα
που είναι ικανοποίηση με προσωπικές μεθόδους και που καθιστά το νου όργανο της αίσθησης της δύναμης.

Όταν αυτά τα λάθη γίνουν αντιληπτά και υπερνικηθούν, το αποτέλεσμα είναι διπλό: εδραίωση ορθών σχέσεων με την ψυχή καθώς και με το περιβάλλον. Αυτά τα δυο αποτελέσματα είναι ο στόχος όλων των δοκιμασιών στο Σκορπιό.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 205-206

Από τα αρχαία μύχια της μνήμης… αναδύεται από τις περασμένες ατομικές ζωές και την εμπειρία εκείνο που είναι το άθροισμα… όλων των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και δεν έχουν υποταχθεί και τα οποία πρέπει τελικά να υπερνικηθούν…

Κάθε ζωή βλέπει να γίνεται κάποια πρόοδος… Αλλά τα υπολείμματα που δεν έχουν κατακτηθεί και οι αρχαίες τάσεις είναι αναρίθμητες και υπερβολικά ισχυρές και τότε – όταν πια η επαφή με την ψυχή είναι εδραιωμένη – έρχεται μια ζωή… που κάτι πρέπει να γίνει… Τότε η μεγαλύτερη δόξα απαλείφει τη μικρότερη.

Ομως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν η προσωπικότητα επιθυμεί θερμά να έλθει σε αυτή τη σχέση… και – ως μαθητής – αρχίζει τη μάχη μεταξύ των ζευγών των αντιθέτων και μπαίνει στις δοκιμασίες του Σκορπιού. Αυτές οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες είναι πάντα αυτεπιβαλλόμενες [εκούσιες] . Ο μαθητής μπαίνει από μόνος μέσα σε εκείνο το θετικό ή καθοριστικό περιβάλλον όπου οι δοκιμασίες και η μαθητεία είναι αναπόφευκτα και αναπότρεπτα.

Όταν ο νους φθάσει σε ένα σχετικά υψηλό στάδιο ανάπτυξης, εφελκύεται η όψη της μνήμης με ένα νέο και συνειδητό τρόπο και τότε κάθε λανθάνουσα προδιάθεση, κάθε φυλετικό και εθνικό ένστικτο, κάθε κατάσταση που δεν έχει κατακτηθεί και κάθε σφάλμα που ελέγχει, φθάνει μέχρι την επιφάνεια της συνείδησης και τότε – αρχίζει η μάχη. Όμως ο βασικός τόνος του Σκορπιού είναι Θρίαμβος.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 207-208

Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ – Πλανητικοί κυβερνήτες και ακτινικές επιρροές

Παραδοσιακός Κυβερνήτης – Άρης (6η ακτίνα)
Εσωτερικός Κυβερνήτης – Άρης (6η ακτίνα)
Ιεραρχικός Κυβερνήτης – Ερμής (4η ακτίνα)

Ερχόμαστε τώρα στην εξέταση των Κυβερνητών που διέπουν το ζώδιο του Σκορπιού… Μέσω αυτών των Κυβερνητών δυο ακτίνες έρχονται σε δυναμική θέση ελέγχου στο Σκορπιό. Είναι η έκτη Ακτίνα της Αφοσίωσης και η τέταρτη Ακτίνα της Αρμονίας μέσω Διαμάχης. Η τελευταία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον τρόπο που συντελείται η ανθρώπινη ανάπτυξη ενώ η πρώτη με τις μεθόδους της ιχθυακής εποχής, που τώρα παρέρχεται. Ο Άρης και ο Ερμής ελέγχουν και ο Άρης είναι ιδιαίτερα ενεργός, επειδή ο Άρης είναι τόσο ο παραδοσιακός πλανήτης που ελέγχει την προσωπικότητα στο Σκορπιό όσο και ο εσωτερικός πλανήτης που καθορίζει την ανάπτυξη του μαθητή. Ο Άρης είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στις δοκιμασίες και στις εξετάσεις του μαθητή… κι αυτό για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, ο Αρης είναι οπωσδήποτε ο πλανήτης που κυβερνά και ελέγχει το φυσικό φορέα… Στο Σκορπιό το αποτέλεσμα όλων των μαχών που έγιναν στη διάρκεια του φαινομενικά χωρίς τελειωμό προσκυνήματος γύρω από τον ζωδιακό ή τον τροχό της ζωής, φθάνει σε ένα σημείο αποκορύφωσης. Αυτό συμβαίνει πάλι μέσα από τη δραστηριότητα του Αρη… Ο μαθητής τώρα πρέπει να επιδείξει τη δύναμη, το χαρακτήρα και την ποιότητα που εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε μέσα του κατά τη διάρκεια του μακρινού προσκυνήματός του…

Στο Σκορπιό, με τον ίδιο πλανήτη να κυβερνά την εσωτερική του ζωή, ο πόλεμος συνεχίζεται και σε αυτήν την περίπτωση ο Άρης κυβερνά όχι μόνο το φυσικό του σώμα, αλλά ολόκληρη τη μορφή του φορέα, την οποία αποκαλούμε προσωπικότητα στους τρεις κόσμους. Όλες οι όψεις της κατώτερης φύσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κρίση, γιατί ο Άρης είναι ο εσωτερικός κυβερνήτης στο Σκορπιό και οι δοκιμασίες που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν τη μορφική φύση – χονδροειδή και λεπτοφυή, ολοκληρωμένη και δυναμική.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 209-210

Δεύτερον, ο Άρης σχετίζεται στενά με το σεξ, το οποίο είναι μια όψη των ζευγών των αντιθέτων, και η επίδρασή του είναι επίσης οριστικά να ζωογονήσει τη ροή του αίματος. Ζωογονεί, εξαγνίζει και διεγείρει όλες τις όψεις και τα συστήματα τους σώματος μέσω της ροής του αίματος. Επομένως θα σας γίνει φανερό πως οι δοκιμασίες στο Σκορπιό και η δραστηριότητα του Άρη έχουν τη δύναμη να διεγείρουν ολόκληρη την κατώτερη φύση και να επιφέρουν την τελική εξέγερση και την τελευταία αντίσταση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, της προσωπικότητας ενάντια στην ψυχή.

Ο Άρης είναι αυτός που φέρνει τον παγκόσμιο Αρζούνα σε ενεργό μάχη. Τότε συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος και λύνεται η “διαμάχη των φύλων” στην ανώτατη όψη του μέσα από τη μάχη που διεξάγεται ανάμεσα στην υψηλά αναπτυγμένη προσωπικότητα ή μορφική φύση και στην ψυχή που επιζητεί να είναι ο υπέρτατος παράγοντας ελέγχου…

Οσον αφορά τη συμβολική σχέση ανάμεσα στον Άρη και στο αίμα… αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χριστιανισμός κυβερνιέται από τον Άρη. Τείνει κανείς να αναγνωρίζει με ευκολία ότι η έκτη ακτίνα, που εργάζεται μέσα από τον Αρη, κυβερνά το Χριστιανισμό. Είναι μια θρησκεία αφοσίωσης, φανατισμού, μεγάλου κουράγιου, ιδεαλισμού και πνευματικής έμφασης πάνω στο άτομο και την άξία του και στο πρόβλημα της διαμάχης και του θανάτου…

Μέσα σε ολόκληρη τη διδασκαλία της Χριστιανικής θεολογίας το θέμα του αίματος απαντάται ακατάπαυστα και η πηγής της σωτηρίας βρίσκεται πάνω στη σχέση του αίματος… Ένας από τους λόγους… είναι ότι Αγ. Παύλος, ο μεγάλος μυημένος, πριν πάρει την Τρίτη μύηση, που την πήρε τον καιρό που δρούσε όπως εξιστορείται στις Πράξεις των Αποστόλων, βρισκόταν έντονα κάτω από την επιρροή του Άρη και είχε γεννηθεί στο Σκορπιό…. Ήταν αυτός που έδωσε τη χροιά του Σκορπιού-Άρη στην ερμηνεία και στην έκθεση της χριστιανικής διδασκαλίας…
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 211-213

Τρίτον, ο Αρης κυβερνά τις αισθήσεις που είναι πέντε. Αυτές οι αισθήσεις είναι η βάση κάθε ανθρώπινης γνώσης όπου σχετίζεται ή υπονοείται το απτό ή αντικειμενικό. Επομένως ο Αρης κυβερνά την επιστήμη κι αυτή είναι η αιτία στην τωρινή εποχή, για το θεμελιώδη αλλά όχι μόνιμο υλισμό της επιστήμης, έναν υλισμό που μειώνεται γοργά καθώς ο Άρης πλησιάζει στο τέλος του τωρινού κύκλου επιρροής του…

Θα αντιληφθείτε επίσης την πίεση κάτω από την οποία αγωνίζεται αυτή τη στιγμή η Ιεραρχία καθώς η ενέργεια του Άρη εκφράζεται πάνω στο αστρικό πεδίο. Θα ανυψώσει ο παγκόσμιος Ηρακλής αυτό το πρόβλημα στους ουρανούς και θα “υψώσει την Ύδρα” του πάθους και τους μίσους, της απληστίας και της επιθετικότητας και του εγωισμού και της φιλοδοξίας στο βασίλειο της ψυχής; Ή θα μεταφέρει ολόκληρο το θέμα κάτω στο φυσικό πεδίο με την αναπόφευκτη συνέπεια της παγκόσμιας καταστροφής, του παγκόσμιου πολέμου και θανάτου;
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 215-217

Πολικά Αντίθετα: Σκορπιός – Ταύρος

Σκορπιός – Ταύρος – Η τελική νίκη της ψυχής πάνω στη μορφή. Ο θάνατος και το σκοτάδι καταδείχνονται τόσο ως ζωή και φως όσο και ως το αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής σχέσης. Η σκοτεινή νύχτα της ψυχής γίνεται αστραποβόλος ήλιος.
[Για Μαθητές και Μυημένους στον Τροχό
που γυρνάει αριστερόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338

Ταύρος – Σκορπιός – Πανίσχυρη, εστιασμένη, κατώτερη επιθυμία που οδηγεί στο θάνατο και στη συντριβή. Ο θρίαμβος της κατώτερης φύσης που καταλήγει στην αφύπνιση, στον κορεσμό και στο θάνατο. Ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος στην επιθυμία και τη στιγμή της ολοκλήρωσης γνωρίζει τη φυλακή του.
[Για τη συνηθισμένη ανθρωπότητα στον Τροχό
που γυρνάει δεξιόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 337

Η ανοχή του εαυτού που εγκαινιάστηκε στον Ταύρο, στο Σκορπιό δίνει τη θέση της στην ανιδιοτελή στάση του μαθητή. Η φιλοδοξία δίνει τη θέση της στην εκτελεστική δραστηριότητα της ψυχής, ενώ η προσκόλληση στις επιθυμίες της προσωπικότητας, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες μετουσιώνεται στην εμμονή του σκοπού της ψυχής. Οι κρυμμένες δυνάμεις της φύσης της ψυχής – κρυφές και λάθος χρησιμοποιημένες επειδή παρανοήθηκαν και εφαρμόστηκαν εσφαλμένα και επομένως κατευθύνθηκαν άσχημα – αντικαθίστανται από τα μυστήρια της μύησης και την πρακτική κατανόηση των ενεργειών που απονέμονται πάνω στο δέκτη. Τέτοιοι είναι οι μεγάλοι μετασχηματισμοί που γίνονται στη ζωή του μαθητή που υποβάλλεται με νοημοσύνη στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες στο Σκορπιό.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 225-226

Στο Σκορπιό, το πολικό αντίθετο του Ταύρου, η προσωπικότητα ταπεινώνεται και παλεύει με την ψυχή. Σε εκείνο το ζώδιο η προσωπικότητα “φονεύεται αποκρυφιστικά και μετά ανασταίνεται στον αέρα και στο φως”, ώστε από εκεί και πέρα να γίνει ο υπηρέτης της ψυχής.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 145

Σκορπιός – Βασικοί Τόνοι

1. Η λέξη της προσωπικότητας:
“Και ο Λόγος είπε, Η Μάγια ας ανθίσει και η αυταπάτη ας κυβερνά”

2. Η λέξη της ψυχής:
“Μαχητής είμαι εγώ και από τη μάχη βγαίνω θριαμβευτής”

Οι βασικοί τόνοι αυτού του ζωδίου είναι σημαντικοί και διαφωτιστικοί. Παραπλάνηση και θρίαμβος – έλεγχος από τη Μάγια και έλεγχος από την ψυχή – διαμάχη και ειρήνη – τέτοια είναι τα κρυμμένα μυστικά αυτού του ζωδίου και συνοψίζονται για όλους τους μαθητές στους δυο βασικούς τόνους. Πάνω στο συνηθισμένο τροχό όπου βρίσκεται η ψυχή, τυφλή και φανερά αβοήθητη, ο Λόγος εκφέρεται με την παρακάτω λέξη: “Και ο Λόγος είπε: Η Μάγια ας ανθίσει και η αυταπάτη ας κυβερνά.” Πάνω στον αντεστραμμένο τροχό η ψυχή ψέλνει ή ψάλλει τα λόγια: “Μαχητής είμαι εγώ και από τη μάχη βγαίνω θριαμβευτής.”
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 226

(Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΚριόςΤαύροςΔίδυμοιΚαρκίνοςΛέωνΠαρθένος ΖυγόςΣκορπιόςΤοξότηςΑιγόκερωςΥδροχόοςΙχθείς

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε