Αφιέρωμα: Τα ζώδια στην Εσωτερική Αστρολογία

Παρθένος Πλανητικοί Κυβερνήτες: Ερμής (4η Ακτίνα) Σελήνη (4η Ακτίνα) Δίας (2η Ακτίνα) Σε όλες τις παγκόσμιες θρησκείες, εμφανίζεται η παρθένος Μητέρα κι αυτό μπορεί

Παρθένος

Παρθένος

Πλανητικοί Κυβερνήτες:

Ερμής (4η Ακτίνα)
Σελήνη (4η Ακτίνα)
Δίας (2η Ακτίνα)

Σε όλες τις παγκόσμιες θρησκείες, εμφανίζεται η παρθένος Μητέρα κι αυτό μπορεί να το αποδείξει μια μελέτη οποιουδήποτε βιβλίου συγκριτικής των θρησκειών…Η ίδια η λέξη (Virgo) Παρθένος κατάγεται και είναι παραφθορά μιας αρχαίας λεκτικής ρίζας της Ατλαντίδας που αποδιδόταν στη μητρική αρχή σε εκείνους τους μακρινούς κόσμους.

Αυτή η Παρθένος ήταν ο ιδρυτής της μητριαρχίας που επικρατούσε τότε στον πολιτισμό, για την οποία δίνουν μαρτυρία διάφοροι μύθοι και παραδόσεις και οι οποίοι έφθασαν σε μας σε αναφορά με τη Λίλιθ, την τελευταία από τις Παρθένους Θεές των Ατλάντειων εποχών. Η ίδια σκέψη μπορεί επίσης να βρεθεί στις παραδοσιακές περιγραφές των αρχαίων Αμαζόνων, που τη βασίλισσά τους νίκησε ο Ηρακλής…Αυτή είναι μια αλληγορία που διδάσκει την ανάδυση του πνευματικού ανθρώπου από τον έλεγχο της ύλης. Τρεις απ’ αυτές τις θεές είναι η Εύα, η Ίσις και η Μαρία…

Η Εύα είναι το σύμβολο της νοητικής φύσης και του νου του ανθρώπου που έλκεται από το δέλεαρ της γνώσης που πρέπει να αποκτηθεί μέσα από την εμπειρία της ενσάρκωσης. Συνεπώς η Εύα πήρε το μήλο της γνώσης από το φίδι της ύλης και εγκαινίασε το μακροχρόνιο ανθρώπινο εγχείρημα του πειραματισμού, της εμπειρίας και της έκφρασης…

Η Ίσις συμβολίζει την ίδια έκφραση πάνω στο συναισθηματικό ή αστρικό πεδίο. Η Εύα δεν φέρει παιδί στην αγκαλιά της. Το σπέρμα της Χριστικής ζωής είναι μέχρι στιγμής πολύ μικρό να κάνει αισθητή την παρουσία του [στην περίπτωσή της Εύας]. Η ενελικτική διαδικασία είναι ακόμη πολύ κοντά. Όμως στην Ίσιδα προσεγγίζεται το μεσαίο σημείο. Εχει λάβει χώρα η επίσπευση αυτού που είναι επιθυμητό (η επιθυμία όλων των εθνών, όπως αποκαλείται στη Βίβλο), και συνεπώς η Ίσις συμβολίζει στους αρχαίους ζωδιακούς τη γονιμότητα, και στέκει σαν φύλακας του παιδιού.

Η Μαρία μεταφέρει τη διαδικασία μέχρι κάτω, στο πεδίο ή τον τόπο της ενσάρκωσης, στο φυσικό πεδίο, και εκεί γεννά το παιδί Χριστό.

Σε αυτές τις τρεις παρθένους και σε αυτές τις τρεις Μητέρες του Χριστού, έχετε την ιστορία του σχηματισμού και της λειτουργίας των τριών όψεων της προσωπικότητας μέσα από τις οποίες πρέπει να εκφραστεί ο Χριστός. Το ίδιο το ζώδιο της Παρθένου συμβολίζει μια σύνθεση αυτών των τριών θηλυκών όψεων – της Εύας, της Ίσιδος και της Μαρίας Αυτή είναι Παρθένος Μητέρα, που προσφέρει εκείνο που χρειάζεται για τη νοητική, συναισθηματική και φυσική έκφραση της κρυμμένης αλλά πάντοτε παρούσας θειότητας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 252-254

Το ζώδιο της Παρθένου είναι ένα από τα πιο σημαντικά στο ζωδιακό, γιατί ο συμβολισμός του αφορά ολόκληρο το σκοπό της εξελικτικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να προστατεύσει, να αναθρέψει και τελικά να αποκαλύψει την κρυμμένη πνευματική πραγματικότητα.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 251-252

Επομένως η Παρθένος είναι η κοσμική μητέρα επειδή αυτή αντιπροσωπεύει κοσμικά [συμπαντικά] τον αρνητικό πόλο προς το θετικό πνεύμα. Αυτή είναι ο δεκτικός παράγοντας [ο υποδοχέας] σε ότι αφορά την όψη Πατέρας. Σε ένα προηγούμενο ηλιακό σύστημα αυτή, η υλική όψη, ήταν ο υπέρτατος παράγοντας ελέγχου, όπως ακριβώς σε αυτό το ηλιακό σύστημα εκείνο που έχει θεμελιώδη σημασία είναι η ψυχή ή η χριστική αρχή.

Από ορισμένης πλευράς η Παρθένος είναι σχεδόν το αρχαιότερο από όλα τα ζώδια και αυτή είναι μια δήλωση που αδυνατώ πλήρως να σας την αποδείξω. Σε εκείνο το πρώτο σύστημα μπορούσαν να βρεθούν τα αμυδρά συμπτώματα (αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη) της δυαδικότητας που είναι ένα αποδεδειγμένο γεγονός σε αυτό το σύστημα και αυτή η αλήθεια διατηρήθηκε για μας στη λέξη “το Αγιο Πνεύμα επεσκίασε την Παρθένο Μαρία”.

Η ζωή της τρίτης θείας όψης επιδρούσε τότε πάνω στον ωκεανό της ήρεμης ύλης και προετοίμαζε εκείνη την υπόσταση (επί αμέτρητους αιώνες) για το έργο της μέσα σε αυτό το ηλιακό σύστημα. Σε αυτό εδώ το ηλιακό σύστημα πρέπει να γεννηθεί το Παιδί Χριστός, η έκφραση της θείας συνείδησης και αποτέλεσμα της σχέσης του Πατέρα – Πνεύματος και της Μητέρας-Ύλης…

Αυτό είναι το έκτο ζώδιο και γι’ αυτό ο εξάκτινος αστέρας είναι το αρχαίο του σύμβολο, καθώς απεικονίζει τη διαδικασία της ενέλιξης, καθώς και εκείνη της εξέλιξης, που αφού προωθήθηκε στο σημείο της ισορροπίας, εκφράζεται για μας στη σχέση της Παρθένου με το Ζυγό..

Θα προσέξετε, αν συμβουλευτείτε το λεξικό, ότι αστρονομικά η Παρθένος θεωρείται ότι καταλαμβάνει στον ουρανό τη θέση όπου μπορεί να βρεθεί ο Ζυγός. Όλα αυτά είναι τμήμα της μεγάλης πλάνης που οι αστρολόγοι δυσκολεύονται πολύ να την καταλάβουν. Υπάρχει μια σταθερή κίνηση και μετατόπιση στο διάστημα. Η μετάπτωση των ισημεριών είναι εξίσου γεγονός όσο και πλάνη.

Η όλη διαδικασία και η ερμηνεία της εξαρτάται από το σημείο της διανοητικής εξέλιξης του ανθρώπινου γένους. Η ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στις πλανητικές δυνάμεις και στην επιρροή των ζωδιακών σημείων εξαρτάται από τους φορείς ανταπόκρισης του ανθρώπου και το μηχανισμό πρόσληψης [υποδοχής] με τον οποίο έρχεται σε ενσάρκωση.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 255-257

Η Παρθένος συμβολίζει τα βάθη, το σκοτάδι, την ησυχία και τη ζεστασιά. Είναι η κοιλάδα της βαθιάς εμπειρίας όπου τα μυστικά ανακαλύπτονται και τελικά “έρχονται στο φως”. Είναι ο τόπος των αργών, ήρεμων, και όμως πανίσχυρων κρίσεων και περιοδικών αναπτύξεων που συμβαίνουν στο σκοτάδι και όμως οδηγούν στο φως… Η Παρθένος συμβολίζει τη “μήτρα του χρόνου” όπου το σχέδιο του Θεού (το μυστήριο και το μυστικό των αιώνων) ωριμάζει αργά και – με πόνο και με δυσκολία και μέσα από αγώνα και διαμάχη – έρχεται σε εκδήλωση στο τέλος της εντεταλμένης ώρας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 260

Παρθένος – Πλανητικοί Κυβερνήτες και Ακτινικές Επιρροές
Παραδοσιακός Κυβερνήτης – Ερμής (4η Ακτίνα)
Εσωτερικός Κυβερνήτης – Σελήνη (4η Ακτίνα)
Ιεραρχικός Κυβερνήτης – Δίας (2η Ακτίνα)

Οι κυβερνήτες αυτού του ζωδίου είναι τρεις:

Ερμής (4η Ακτίνα) – Αυτός είναι ο παραδοσιακός κυβερνήτης. Υποδηλώνει την ευμετάβλητη ενέργεια του Υιού του Νου, της ψυχής…Ο Ερμής είναι η σύνθεση του Μάνας – Μπούντι, νου – σοφίας που εκφράζεται μέσα από την ανθρώπινη ψυχή. Ο Ερμής κυβερνάει τη γέφυρα ή ανταχκάρανα. Στην Παρθένο ο Ερμής φθάνει στην πλήρη του δύναμη, γιατί η Παρθένος είναι νοημοσύνη και ο κρυμμένος Χριστός είναι σοφία ή αγνός λογισμός .
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 263, 281

Σελήνη (Ήφαιστος). – Αυτός είναι ο εσωτερικός κυβερνήτης. Η σημασία του είναι παρόμοια με εκείνη του παραδοσιακού κυβερνήτη. Η Σελήνη (η ενέργεια της τέταρτης ακτίνας) φαίνεται εδώ σαν μια έκφραση της ενέργειας της πρώτης ακτίνας, που εκδηλώνεται μέσα από τον Ήφαιστο. Η Σελήνη κυβερνά τη μορφή και είναι η θέληση του Θεού να εκδηλώνεται με τη μεσολάβηση της μορφής.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 263

Δίας (2η Ακτίνα) – Αυτός είναι ο ιεραρχικός κυβερνήτης… ο Δίας παρά τη λανθάνουσα δύναμή του, έχει “μειωμένη” επίδραση αυτόν τον καιρό …
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 263 & 282

Μέσα απ’ αυτούς τους τρεις πλανητικούς κυβερνήτες διαχύνεται η ενέργεια της τέταρτης ακτίνας, που κυβερνά το νου μέσα από τον Ερμή και τη φυσική μορφή μέσα από τη Σελήνη. Οι ενέργειες τις πρώτης ακτίνας που εκφράζουν τη θέληση του Θεού, αρχίζουν να ελέγχουν τον αυτοσυνείδητο άνθρωπο (που αναπτύχθηκε στο Λέοντα) και οι ενέργειες της δεύτερης ακτίνας, που ενσωματώνουν την αγάπη του Θεού, διαχύνονται σε εκδήλωση. Θέληση, αγάπη και αρμονία μέσα από σύγκρουση – τέτοιες είναι οι ελέγχουσες δυνάμεις που ελέγχουν και κάνουν τον άνθρωπο αυτό που είναι. Τέτοιες είναι οι ενέργειες που κυβερνούν και κατευθύνουν, που χρησιμοποιούν το νου (Ερμής), τη συναισθηματική φύση, αγάπη (Δίας) και το φυσικό σώμα (Σελήνη, ή εσωτερική θέληση) για σκοπούς θείας έκφρασης και εκδήλωσης.
Θα σας είναι φανερό ότι το έργο του Ερμή σε σχέση με την ανθρωπότητα έχει προωθηθεί πολύ ικανοποιητικά και έχει φέρει την ανθρωπότητα στο τωρινό σημείο της εξέλιξής της πάνω στην προπαρασκευαστική ατραπό. Η ενέργεια του Ηφαίστου κάνει δυναμικά αισθητή την παρουσία της και έτσι ο αγώνας συνεχίζεται πάνω στον πλανήτη ανάμεσα στους ανθρώπους της θέλησης – ιδιοτελείς και φιλόδοξους – και στους ανθρώπους της καλής θέλησης που επιθυμούν το καλό του συνόλου. Όταν η ανθρώπινη Ιεραρχία θα είναι πλήρως αφυπνισμένη στις πνευματικές και όχι στις υλικές δυνατότητες, τότε το έργο του Δία θα εντατικοποιηθεί αμέσως και αυτός ο ευεργετικός κυβερνήτης θα οδηγήσει την ανθρώπινη οικογένεια στο δρόμο της ειρήνης και της προόδου.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 263-264

Πολικά Αντίθετα: Παρθένος – Ιχθείς

Παρθένος – Ιχθείς – Η Παρθένος ύλη έλκει την ψυχή και η θεία Μητέρα γίνεται πιο σημαντική από τον υιό. Η ζωή της ψυχής είναι κρυμμένη.
[Για τη συνηθισμένη ανθρωπότητα
στον Τροχό που γυρνάει δεξιόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338

Ιχθείς-Παρθένος – Η μορφή αποκαλύπτει και απελευθερώνει την ενοικούσα ψυχή. Εμφανίζεται ο Σωτήρας του κόσμου και γαλουχεί τις κρυμμένες ψυχές στην Παρθένο.
[Για το Μαθητή και Μυημένο
στον Τροχό που γυρνάει αριστερόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 339

…Στους Ιχθείς εμφανίζεται – ως αποτέλεσμα ολόκληρης της εξελικτικής διαδικασίας – ο αφιερωμένος, εκπαιδευμένος και δοκιμασμένος παγκόσμιος Εξυπηρετητής ή Σωτήρας. Έχει ειπωθεί ότι η Παρθένος “περιλαμβάνει την υπηρεσία για το άμεσο παρόν”, ή με άλλα λόγια ότι ο πανταχού παρών Θεός εφελκύει αντίδραση από τη μορφική πλευρά και με αυτό τον τρόπο υπηρετείται.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 258

ΠΑΡΘΕΝΟΣ – Βασικοί Τόνοι

1. Η Λέξη της Προσωπικότητας:
“Και ο Λόγος είπε, Ας κυβερνάει η ύλη”

2. Η Λέξη της ψυχής:
“Είμαι η μητέρα και το παιδί. Εγώ, Θεός, Εγώ, ύλη είμαι”

Και πάλι , οι βασικοί τόνοι του ζωδίου, πάλι, μεταδίδουν ξεκάθαρα τη σημασία τους και δεν χρειάζεται να τους διευκρινίσω. Πάνω στο συνηθισμένο τροχό η εντολή προωθείται με τις ακόλουθες λέξεις που εγκαινιάζουν τη δραστηριότητα της Παρθένου: “Και ο Λόγος είπε, Ας κυβερνάει η ύλη.” Αργότερα πάνω στον τροχό του μαθητή, η φωνή προβάλλει από την ίδια την Παρθένο και λέει: “Είμαι η μητέρα και το παιδί. Εγώ, Θεός, Εγώ, ύλη είμαι.”

Συλλογιστείτε πάνω στην ομορφιά αυτής της σύνθεσης και διδασκαλίας και μάθετε ότι εσείς οι ίδιοι έχετε πει την πρώτη λέξη σαν ψυχή όταν κατεβήκατε σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν μέσα στη μήτρα του χρόνου και του χώρου. Τώρα ήλθε η ώρα που μπορείτε, αν το επιλέξετε, να διακηρύξετε την ταυτότητά σας και με τις δυο θείες όψεις – την ύλη και το Πνεύμα, τη μητέρα και το Χριστό.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 284-285

(Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΚριόςΤαύροςΔίδυμοιΚαρκίνοςΛέωνΠαρθένος ΖυγόςΣκορπιόςΤοξότηςΑιγόκερωςΥδροχόοςΙχθείς

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα