Κόρντισεπς στη νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες
σε ασθενείς με διαβήτη 2 και νεφρική ανεπάρκεια

Καταρχάς, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι το τρίτο, κατά σειρά συχνότητας, αίτιο πρόκλησης οξείας νεφρικής βλάβης σε νοσηλευόμενους ασθενείς και οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα (1, 2α, 2β).

Εισαγωγή

H νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες αυξάνεται λόγω της αυξημένης χρήσης σκιαγραφικών ουσιών στην διαδερμική στεφανιαία επέμβαση. Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια που οδηγεί σε αυξημένη χρήση ιατρικών πόρων, παρατείνει την παραμονή στο νοσοκομείο, και αυξάνει την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θνησιμότητα.

Οι παράγοντες κινδύνου για την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες περιλαμβάνουν την χρόνια νεφρική νόσο, την ποσότητα ήχου του σκιαγραφικού μέσου, τον διαβήτη, την προχωρημένη ηλικία, το φύλο, την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την αναιμία, και την αφυδάτωση (3). Ασθενείς με διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες (4).

Μόλις εμφανιστεί η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες, η βελτιστοποίηση της κατάσταση ενυδάτωσης είναι η μόνη αποδεδειγμένη στρατηγική για την αντιμετώπηση της. Ο κύριος στόχος για τους κλινικούς ιατρούς είναι να βρεθούν προληπτικά μέτρα (5). Υπάρχουν ορισμένες κλινικές μελέτες για να αξιολογηθεί ο ρόλος της παραδοσιακής Κινεζικής ιατρικής στην πρόληψη σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια από την ανάπτυξη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες.

Σκοπός

Να μελετηθούν οι προστατευτικές επιδράσεις του Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία.

Cordyceps: Το αντιγηραντικό φαρμακευτικό μανιτάρι που προάγει την σωματική εκγύμναση

Μέθοδοι

Συνολικά 120 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες:

– βασική ομάδα θεραπείας (άτομα = 41),

– βασική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (άτομα = 39 , κάψουλες 2 γραμμαρίων, 3 φορές ανά ημέρα, 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την αγγειογραφία), και

– εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (άτομα = 40, κάψουλες 3 γραμμαρίων, 3 φορές ανά ημέρα, 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την αγγειογραφία).

Η κρεατινίνη ορού και ο δείκτης eGFR (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης – estimated glomerular filtration rate) αξιολογήθηκαν κατά την στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο και τις ημέρες 1, 2 και 3 μετά την αγγειογραφία. Οι δείκτες NGAL (λιποκαλiνη η σχετιζόμενη με τη ζελατινάση των ουδετεροφίλων: neutrophil-gelatinase-associates-lipocalin), ΚΙΜ-1 (kidney injury molecule-1) και ιντερλευκίνη-18 (IL-18) μετρήθηκαν πριν από την αγγειογραφία και την ημέρα 1 μετά την αγγειογραφία σε όλους τους ασθενείς.

Το πρωτεύον ήταν η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Το δευτερεύον ήταν 25% ή μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη eGFR.

Αποτελέσματα

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνέβη σε 11 από 120 ασθενείς (9,17%). Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες ήταν χαμηλότερη στην βασική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς από ότι στην βασική ομάδα αγωγής (Ρ <0,05), με μία πιο σημαντική μείωση στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (Ρ <0,01).

Σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας, μία χαμηλότερη αναλογία ασθενών στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς είχαν μείωση στον δείκτη eGFR 25% ή μεγαλύτερη (Ρ <0,05). Ασθενείς με μείωση του δείκτη eGFR της τάξης του 25% ή μεγαλύτερη αντιπροσώπευε ένα ακόμα χαμηλότερο ποσοστό στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (P <0,01).

Μέσα σε μία 1 ημέρα από την διαδικασία, τα επίπεδα ούρων στους δείκτες ΚΙΜ-1, NGAL και IL-18 στους ασθενείς στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρνισεπς ήταν χαμηλότερα από εκείνα στην βασική ομάδα θεραπείας και στην τυπική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (P <0,05).

Συμπέρασμα

Η θεραπεία Κόρντισεπς ίσως προστατεύει από την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία, με την εντατική θεραπεία Κόρντισεπς να είναι πιο αποτελεσματική.

Συζήτηση

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι μια σοβαρή επιπλοκή που προκαλείται από ακτινολογική απεικόνιση.

Η εμφάνιση της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες παραμένει μία μεγάλη ανησυχία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (8).

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι τιμές των δεικτών eGFR και KIM- 1, NGAL και IL-18 μπορούν να προβλέψουν ειδικά την ανάπτυξη και την εξέλιξη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες (9)

Το Κόρντισεπς, το οποίο περιέχει μία πληθώρα αμινοξέων και ανόργανων στοιχείων, μπορεί να αυξήσει την ανοχή του σώματος στην ανοξία και να βελτιώσει την κακή μικροκυκλοφορία. Μερικές βασικές και κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα του στην αντιμετώπιση των διαταραχών στην μικροκυκλοφορία.

Τα τελευταία χρόνια, το Κόρντισεπς έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες.

Σε προηγούμενη μελέτη μας, η προφυλακτική δράση του Κόρντισεπς σε ασθενείς με στηθάγχη που υποβλήθηκαν σε στεφανιαία αγγειογραφία θα μπορούσε να αποτρέψει την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Ο μηχανισμός είναι ότι το Κόρντισεπς μπορεί να ενισχύσει το νεφρό, να ανανέωσει το Τσι (Qi), και να ενισχύσει την ουσία. Μπορεί, επίσης, να διορθώσει το προφανές σύνδρομο πρωτογενούς ανεπάρκειας (15)

Η σπειραματική ροή του αίματος αυξάνει μετά την χορήγηση του Κόρντισεπς, η οποία μπορεί να βελτιώσει την νεφρική ισχαιμία και εξασθενεί την βλάβη των νεφρικών μικροαγγείων και της δομής του ιστού (16)

Το Κόρντισεπς προάγει την νεφρική ροή του αίματος αυξάνοντας το επίπεδο προσταγλανδίνης Ε2 στο πλάσμα (17)

Οι νεφρικές προστατευτικές επιδράσεις του Κόρντισεπς ίσως σχετίζοται με την ενεργοποίηση του υπεροξειδίου της δισμουτάσης σε νεφρικούς ιστούς, η οποία μπορεί να σαρώσει τις ενεργές μορφές οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) και να παράγει αντιοξειδωτική δράση (18).

Διαβάστε επίσης: Τα χημικά συστατικά και οι φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις

Μέχρι στιγμής, υπήρχαν ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις της παραδοσιακής Κινεζικής ιατρικής στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε την παρούσα μελέτη για τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Το πρωτόκολλο της μελέτης μας ήταν παρόμοιο με άλλες μελέτες που είχαν ως στόχο να διερευνήσουν τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις των ιατρικών προσεγγίσεων στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. (11)

Στην παρούσα μελέτη, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνέβη σε 11 από 120 ασθενείς. Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας. Επιλέξαμε τους δείκτες κρεατινίνη ορού, eGFR και τα επίπεδα στα ούρα των KIM- 1, NGAL και IL-18 μετά την χορήγηση ως δείκτη της νεφρικής λειτουργίας.

Σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας, μία χαμηλότερη αναλογία ασθενών στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς είχαν μείωση στον δείκτη eGFR 25% ή μεγαλύτερη. Μετά την χορήγηση, τα επίπεδα στους δείκτες KIM- 1, NGAL και IL-18 στους ασθενείς της εντατικής ομάδας θεραπείας Κόρντισεπς ήταν χαμηλότερα από εκείνα στην βασική ομάδα θεραπείας και στην τυπική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς.

Αυτά τα αποτελέσματα προτείνουν έντονα την προληπτική επίδραση της βραχυπρόθεσμης θεραπείας με Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι εκτίθονται σε σκιαγραφικό μέσο.

Η παρούσα μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Κατ’αρχάς, η μελέτη είχε μικρό μέγεθος δείγματος, το οποίο αποδυναμωνεί την στατιστική ισχύ των συμπερασμάτων.

Δεύτερον, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι η αρνητική αντίδραση της βραχυπρόθεσμης επιρροής από το σκιαγραφικό μέσο στην νεφρική λειτουργία. Το Κόρντισεπς ίσως επίσης να βελτιώσει την μακροπρόθεσμη πρόγνωση της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες, αλλά στη μελέτη μας οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 3 μόνο ημέρες μετά την διαδικασία. Ορισμένες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι η κρεατινίνη ορού κορυφώθηκε σε 3 – 5 ημέρες μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου και επανήλθε στο φυσιολογικό εντός 10 ημερών.

Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη ίσως έχασε κάποια από τα ανώτατα επίπεδα της κρεατινίνης ορού. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς που αναπτύσσουν νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνήθως έχουν αυξημένη κρεατινίνη μέσα σε 3 ημέρες από την χορήγηση του σκιαγραφικού και, συνεπώς, οι περισσότεροι ασθενείς με νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες θα είχαν ανιχνευθεί στην παρούσα μελέτη.

Τρίτον, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν μπορούν να επεκταθούν σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια όπως εκείνοι με ουραιμία.

Ως εκ τούτου, μια μεγάλη καλά σχεδιασμένη κλινική δοκιμή για στη επίδραση του Κόρντισεπς επί των μακροχρόνιων κλινικών εκβάσεων είναι απαραίτητη πριν το Κόρντισεπς να μπορούσε να προστεθεί στο οπλοστάσιο για την πρόληψη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες .

Εν κατακλείδι, το Κόρντισεπς ίσως είναι ένας προστατευτικός παράγοντας ενάντια στην ανάπτυξη νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία, με την εντατική θεραπεία Κόρντισεπς να είναι πιο αποτελεσματική.

Πηγή - Παραπομπές

Λάβετε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν στο e-mail σας

Διαβάστε επίσης
Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε