, ,

Κόρντισεπς στη νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη 2 και νεφρική ανεπάρκεια

Οι προστατευτικές επιδράσεις του Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Κόρντισεπς στη νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη 2 και νεφρική ανεπάρκεια

Κόρντισεπς στη νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες
σε ασθενείς με διαβήτη 2 και νεφρική ανεπάρκεια

Καταρχάς, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι το τρίτο, κατά σειρά συχνότητας, αίτιο πρόκλησης οξείας νεφρικής βλάβης σε νοσηλευόμενους ασθενείς και οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα (1, 2α, 2β).

Advertisment

Εισαγωγή

H νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες αυξάνεται λόγω της αυξημένης χρήσης σκιαγραφικών ουσιών στην διαδερμική στεφανιαία επέμβαση. Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια που οδηγεί σε αυξημένη χρήση ιατρικών πόρων, παρατείνει την παραμονή στο νοσοκομείο, και αυξάνει την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θνησιμότητα.

Οι παράγοντες κινδύνου για την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες περιλαμβάνουν την χρόνια νεφρική νόσο, την ποσότητα ήχου του σκιαγραφικού μέσου, τον διαβήτη, την προχωρημένη ηλικία, το φύλο, την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, την αναιμία, και την αφυδάτωση (3). Ασθενείς με διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες (4).

Μόλις εμφανιστεί η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες, η βελτιστοποίηση της κατάσταση ενυδάτωσης είναι η μόνη αποδεδειγμένη στρατηγική για την αντιμετώπηση της. Ο κύριος στόχος για τους κλινικούς ιατρούς είναι να βρεθούν προληπτικά μέτρα (5). Υπάρχουν ορισμένες κλινικές μελέτες για να αξιολογηθεί ο ρόλος της παραδοσιακής Κινεζικής ιατρικής στην πρόληψη σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια από την ανάπτυξη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες.

Advertisment

Σκοπός

Να μελετηθούν οι προστατευτικές επιδράσεις του Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία.

Cordyceps: Το αντιγηραντικό φαρμακευτικό μανιτάρι που προάγει την σωματική εκγύμναση

Μέθοδοι

Συνολικά 120 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες:

– βασική ομάδα θεραπείας (άτομα = 41),

– βασική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (άτομα = 39 , κάψουλες 2 γραμμαρίων, 3 φορές ανά ημέρα, 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την αγγειογραφία), και

– εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (άτομα = 40, κάψουλες 3 γραμμαρίων, 3 φορές ανά ημέρα, 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την αγγειογραφία).

Η κρεατινίνη ορού και ο δείκτης eGFR (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης – estimated glomerular filtration rate) αξιολογήθηκαν κατά την στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο και τις ημέρες 1, 2 και 3 μετά την αγγειογραφία. Οι δείκτες NGAL (λιποκαλiνη η σχετιζόμενη με τη ζελατινάση των ουδετεροφίλων: neutrophil-gelatinase-associates-lipocalin), ΚΙΜ-1 (kidney injury molecule-1) και ιντερλευκίνη-18 (IL-18) μετρήθηκαν πριν από την αγγειογραφία και την ημέρα 1 μετά την αγγειογραφία σε όλους τους ασθενείς.

Το πρωτεύον ήταν η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Το δευτερεύον ήταν 25% ή μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη eGFR.

Αποτελέσματα

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνέβη σε 11 από 120 ασθενείς (9,17%). Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες ήταν χαμηλότερη στην βασική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς από ότι στην βασική ομάδα αγωγής (Ρ <0,05), με μία πιο σημαντική μείωση στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (Ρ <0,01).

Σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας, μία χαμηλότερη αναλογία ασθενών στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς είχαν μείωση στον δείκτη eGFR 25% ή μεγαλύτερη (Ρ <0,05). Ασθενείς με μείωση του δείκτη eGFR της τάξης του 25% ή μεγαλύτερη αντιπροσώπευε ένα ακόμα χαμηλότερο ποσοστό στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (P <0,01).

Μέσα σε μία 1 ημέρα από την διαδικασία, τα επίπεδα ούρων στους δείκτες ΚΙΜ-1, NGAL και IL-18 στους ασθενείς στην εντατική ομάδα θεραπείας Κόρνισεπς ήταν χαμηλότερα από εκείνα στην βασική ομάδα θεραπείας και στην τυπική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς (P <0,05).

Συμπέρασμα

Η θεραπεία Κόρντισεπς ίσως προστατεύει από την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία, με την εντατική θεραπεία Κόρντισεπς να είναι πιο αποτελεσματική.

Συζήτηση

Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι μια σοβαρή επιπλοκή που προκαλείται από ακτινολογική απεικόνιση.

Η εμφάνιση της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες παραμένει μία μεγάλη ανησυχία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (8).

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι τιμές των δεικτών eGFR και KIM- 1, NGAL και IL-18 μπορούν να προβλέψουν ειδικά την ανάπτυξη και την εξέλιξη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες (9)

Το Κόρντισεπς, το οποίο περιέχει μία πληθώρα αμινοξέων και ανόργανων στοιχείων, μπορεί να αυξήσει την ανοχή του σώματος στην ανοξία και να βελτιώσει την κακή μικροκυκλοφορία. Μερικές βασικές και κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα του στην αντιμετώπιση των διαταραχών στην μικροκυκλοφορία.

Τα τελευταία χρόνια, το Κόρντισεπς έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες.

Σε προηγούμενη μελέτη μας, η προφυλακτική δράση του Κόρντισεπς σε ασθενείς με στηθάγχη που υποβλήθηκαν σε στεφανιαία αγγειογραφία θα μπορούσε να αποτρέψει την νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Ο μηχανισμός είναι ότι το Κόρντισεπς μπορεί να ενισχύσει το νεφρό, να ανανέωσει το Τσι (Qi), και να ενισχύσει την ουσία. Μπορεί, επίσης, να διορθώσει το προφανές σύνδρομο πρωτογενούς ανεπάρκειας (15)

Η σπειραματική ροή του αίματος αυξάνει μετά την χορήγηση του Κόρντισεπς, η οποία μπορεί να βελτιώσει την νεφρική ισχαιμία και εξασθενεί την βλάβη των νεφρικών μικροαγγείων και της δομής του ιστού (16)

Το Κόρντισεπς προάγει την νεφρική ροή του αίματος αυξάνοντας το επίπεδο προσταγλανδίνης Ε2 στο πλάσμα (17)

Οι νεφρικές προστατευτικές επιδράσεις του Κόρντισεπς ίσως σχετίζοται με την ενεργοποίηση του υπεροξειδίου της δισμουτάσης σε νεφρικούς ιστούς, η οποία μπορεί να σαρώσει τις ενεργές μορφές οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) και να παράγει αντιοξειδωτική δράση (18).

Διαβάστε επίσης: Τα χημικά συστατικά και οι φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις

Μέχρι στιγμής, υπήρχαν ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις της παραδοσιακής Κινεζικής ιατρικής στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Ως εκ τούτου, σχεδιάσαμε την παρούσα μελέτη για τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. Το πρωτόκολλο της μελέτης μας ήταν παρόμοιο με άλλες μελέτες που είχαν ως στόχο να διερευνήσουν τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις των ιατρικών προσεγγίσεων στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες. (11)

Στην παρούσα μελέτη, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνέβη σε 11 από 120 ασθενείς. Η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας. Επιλέξαμε τους δείκτες κρεατινίνη ορού, eGFR και τα επίπεδα στα ούρα των KIM- 1, NGAL και IL-18 μετά την χορήγηση ως δείκτη της νεφρικής λειτουργίας.

Σε σύγκριση με την βασική ομάδα θεραπείας, μία χαμηλότερη αναλογία ασθενών στις ομάδες θεραπείας Κόρντισεπς είχαν μείωση στον δείκτη eGFR 25% ή μεγαλύτερη. Μετά την χορήγηση, τα επίπεδα στους δείκτες KIM- 1, NGAL και IL-18 στους ασθενείς της εντατικής ομάδας θεραπείας Κόρντισεπς ήταν χαμηλότερα από εκείνα στην βασική ομάδα θεραπείας και στην τυπική ομάδα θεραπείας Κόρντισεπς.

Αυτά τα αποτελέσματα προτείνουν έντονα την προληπτική επίδραση της βραχυπρόθεσμης θεραπείας με Κόρντισεπς στην νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι εκτίθονται σε σκιαγραφικό μέσο.

Η παρούσα μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Κατ’αρχάς, η μελέτη είχε μικρό μέγεθος δείγματος, το οποίο αποδυναμωνεί την στατιστική ισχύ των συμπερασμάτων.

Δεύτερον, η νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες είναι η αρνητική αντίδραση της βραχυπρόθεσμης επιρροής από το σκιαγραφικό μέσο στην νεφρική λειτουργία. Το Κόρντισεπς ίσως επίσης να βελτιώσει την μακροπρόθεσμη πρόγνωση της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες, αλλά στη μελέτη μας οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 3 μόνο ημέρες μετά την διαδικασία. Ορισμένες δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι η κρεατινίνη ορού κορυφώθηκε σε 3 – 5 ημέρες μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου και επανήλθε στο φυσιολογικό εντός 10 ημερών.

Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη ίσως έχασε κάποια από τα ανώτατα επίπεδα της κρεατινίνης ορού. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς που αναπτύσσουν νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες συνήθως έχουν αυξημένη κρεατινίνη μέσα σε 3 ημέρες από την χορήγηση του σκιαγραφικού και, συνεπώς, οι περισσότεροι ασθενείς με νεφροπάθεια από σκιαγραφικές ουσίες θα είχαν ανιχνευθεί στην παρούσα μελέτη.

Τρίτον, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν μπορούν να επεκταθούν σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια όπως εκείνοι με ουραιμία.

Ως εκ τούτου, μια μεγάλη καλά σχεδιασμένη κλινική δοκιμή για στη επίδραση του Κόρντισεπς επί των μακροχρόνιων κλινικών εκβάσεων είναι απαραίτητη πριν το Κόρντισεπς να μπορούσε να προστεθεί στο οπλοστάσιο για την πρόληψη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες .

Εν κατακλείδι, το Κόρντισεπς ίσως είναι ένας προστατευτικός παράγοντας ενάντια στην ανάπτυξη νεφροπάθειας από σκιαγραφικές ουσίες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε στεφανιαία αγγειογραφία, με την εντατική θεραπεία Κόρντισεπς να είναι πιο αποτελεσματική.

[toggle title=”Πηγή – Παραπομπές”]

Effect of Dongchongxiacao (Cordyceps) therapy on contrast-induced nephropathy in patients with type 2 diabetes and renal insufficiency undergoing coronary angiography. Journal of Traditional Chinese Medicine, 2015 Aug;35(4):422-7. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Παραπομπές :
1. Ν. Σωτηρακόπουλος 1, Π. Σωτηρακόπουλος 2, Ανασκόπηση : Ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες και οξεία νεφρική βλάβη, Ελληνική Νεφρολογία 2009; 21(4): 302 – 315. 1. Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνή, 2. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
2.α. McCullough PA , Adam A, Becker CR, et al. Epidemiolo – gy and prognostic implications of contrast-induced ne – phropathy. Am J Cardiol 2006 ; 98 ( 6 A): 5 K- 13 K.
2.β. Maioli M , Todo A, Leoncini M, Gallopin M, Musilli N, Bellandi F. Persistent renal damage after contrast-induced acute kidney injury: incidence, evolution, risk factors and prognosis. Circulation 2012 ; 125 ( 25 ): 3099 – 3107
3. Okoye O , Ojogwu L, Unuigbe E, Oviasu E. Frequency and risk factors of contrast-induced nephropathy after con – trast procedures in a nigerian tertiary centre. West Afr J Med 2013 ; 32 ( 1 ): 19 – 25 .
4. Isobe S , Yamada T, Sato K, et al. Diabetes with preserved renal function is an independent risk factor for renal func – tion deterioration after coronary computed tomography angiography. J Comput Assist Tomogr 2013 ; 37 ( 5 ): 750 – 754 .
5. Rundback JH , Nahl D, Yoo V. Contrast-induced ne – phropathy. J Vasc Surg 2011 ; 54 ( 2 ): 575 – 579
8. Liu Y , Tan N, Zhou YL, He PC, Luo JF, Chen JY. The contrast medium volume to estimated glomerular filtra – tion rate ratio as a predictor of contrast-induced nephropa – thy after primary percutaneous coronary intervention. Int Urol Nephrol 2012 ; 44 ( 1 ): 221 – 229 .
9. Hall IE , Coca SG, Perazella MA, et al. Risk of poor out – comes with novel and traditional biomarkers at clinical AKI diagnosis. Clin J Am Soc Nephrol 2011 ; 6 ( 12 ): 2740 – 2749 .
11. Lee HC , Sheu SH, Liu IH, et al. Impact of short-duration administration of N-acetylcysteine, probucol and ascorbic acid on contrast-induced cytotoxicity. J Nephrol 2012 ; 25 ( 1 ): 56 – 62 .
15. Zhao K , Li Y, Zhang H. Role of Dongchongxiacao ( Cordy – ceps ) in prevention of contrast-inducednephropathy in pa – tients with stable angina pectoris. J Tradit Chin Med 2013 ; 33 ( 3 ): 283 – 286 .
16. Wang HP , Liu CW, Chang HW, Tsai JW, Sung YZ, Chang LC. Cordyceps sinensis protects against renal isch – emia/reperfusion injury in rats. Mol Biol Rep 2013 ; 40 ( 3 ): 2347 – 2355 .
17. Kim KM , Kwon YG, Chung HT, et al. Methanol extract of Cordyceps pruinosa inhibits in vitro and in vivo inflam – matory mediators by suppressing NF-kappaB activation. Toxicol Appl Pharmacol 2003 ; 190 ( 1 ): 1 – 8 .
18. Yan F , Wang B, Zhang Y. Polysaccharides from Cordyceps sinensis mycelium ameliorate exhaustive swimming exer – cise-induced oxidative stress. Pharm Biol 2014 ; 52 ( 2 ): 157 – 161

[/toggle]

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Νέες θεραπείες καταπολεμούν αποτελεσματικά ακόμα και τον πιο επιθετικό καρκίνο του μαστού
14 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη
Tai chi: Μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου του Πάρκινσον;
Καρκίνος του μαστού | Φάρμακο που προλαμβάνει την εμφάνισή του εγκρίθηκε στη Μεγάλη Βρετανία

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση