Μελέτη για τα χημικά συστατικά
και τις φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις

Περίληψη

Το Κόρντισεπς Σίνενσις, (κινέζικη ονομασία: DongChongXiaCao) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές και σημαντικό για τις δημόσιες και επιστημονικές κοινότητες. Αυτή η μελέτη συνοψίζει τα χημικά συστατικά και τις αντίστοιχες φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις.

Πολλά βιοδραστικά συστατικά του Κόρντισεπς Σίνενσις έχουν εξαχθεί συμπεριλαμβανομένων: νουκλεοσίδια, πολυσακχαρίτες, στερόλες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και πολυπεπτίδια. Επιπρόσθετα, οι αντίστοιχες φαρμακολογικές δράσεις που έδειξε η μελέτη είναι: αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, αντιαποπτωτικές και ανοσορρυθμιστικές.

Ως εκ τούτου, οι διαφορετικές επιδράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε διάφορες διαταραχές και να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για την μελλοντική μελέτη του Κόρντισεπς Σίνενσις.

Cordyceps: Το αντιγηραντικό φαρμακευτικό μανιτάρι που προάγει την σωματική εκγύμναση

1. Εισαγωγή

Το γένος Κόρντισεπς είναι ένα σημαντικό είδος των φαρμακευτικών μανιταριών [1-5]. Το Κόρντισεπς είναι συγκεκριμένοι μακρομύκητες λόγω της χαρακτηριστικής παρασιτικής του δράσης σε προνύμφες και νύμφες εντόμων. Ως πλειομορφικός μύκητας που διανέμεται σε όλο τον κόσμο, το Κόρντισεπς είναι ιδιαίτερα άφθονο σε τροπικά δάση και υγρές εύκρατες περιοχές [3-5]. Εντός του γένους Κόρντισεπς, μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί πάνω από 400 είδη [4, 5], εκ των οποίων το Κόρντισεπς Σίνενσις αναγνωρίζεται ως το πιο ισχυρό.

Το Κόρντισεπς Σίνενσις έχει διάφορες βιολογικές δράσεις και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως τονωτικό και ως συμπλήρωμα υγείας σε ασθενείς, ιδίως στους ηλικιωμένους, στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες.

Μέχρι τώρα, πολυάριθμα βιοδραστικά συστατικά εξαχθεί όπως Κορντισεπίνη, πολυσακχαρίτες, εργοστερόλη, μαννιτόλη και αδενοσίνη [6, 7].

Εν τω μεταξύ, διάφορες φαρμακολογικές δράσεις αυτών των χημικών συστατικών έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένων των:

– δράσης κατά του όγκου,

– ηπατοπροστατευτική δράση

– αντιφλεγμονώδη δράση, και

– αντιοξειδωτικές ιδιότητες,

– νεφροπροστατευτικές ιδιότητες, και

– αντιαποπτωτικές ιδιότητες [8-14].

Για να συνοψίσουμε, η επίδραση του Κόρντισεπς Σίνενσις ίσως προκαλείται από ένα μόνο δραστικό συστατικό ή από την συνδυασμένη δράση πολλών δραστικών παραγόντων που διαθέτει.

Η έρευνα είναι απαραίτητη για να υπάρξει μια γενική εικόνα για το Κόρντισεπς Σίνενσις λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από την ιατρική και την μυκητολογία [15, 16]. Ως εκ τούτου, η μελέτη μας εξέτασε τα χημικά συστατικά και τις αντίστοιχες φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις για τον σημαντικό ρόλο του στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και ιαματικών προσεγγίσεων σε διάφορες διαταραχές.

Επιπλέον, συνειδητοποιώντας την φαρμακολογική δράση της μονομερούς σύνθεσης θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων μέσω της εξαγωγής ενός μόνο συστατικού του Κόρντισεπς Σίνενσις. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η ανάπτυξη στην έρευνα του Κόρντισεπς Σίνενσις

2. Χημικά Συστατικά και Αντίστοιχές Φαρμακολογικές Δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις

2.1. Νουκλεοσίδια

Τα νουκλεοσίδια, ένα σημαντικό δραστικό συστατικό του Κόρντισεπς Σίνενσις, χρησιμοποιούνται ως ένας πολύτιμος χημικός δείκτης για τον ποιοτικό έλεγχο του Κόρντισεπς [1]. Εκτός αυτού, τα νουκλεοσίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη φαρμάκων για τον καρκίνου και για λοιμώδη νοσήματα, και τα νουκλεοσίδια και τα παράγωγα τους έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αντικαρκινικές και αντιικές θεραπείες.

Διαδοχικά, πάνω από 10 νουκλεοσίδια και οι σχετικές ενώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των αδενίνη, αδενοσίνη, ινοσίνη, κυτιδίνη, κυτοσίνη, γουανίνη, ουριδίνη, θυμιδίνη, ουρακίλη, υποξανθίνη, και γουανοσίνη, έχουν απομονωθεί από το Κόρντισεπς Σίνενσις. Σχεδόν όλα τα νουκλεοτίδια και τα νουκλεοσίδια του Κόρντισεπς Σίνενσις μπορούν να μετασχηματιστούν αμοιβαίως [17]. Επιπλέον, πολλοί επιστήμονες άρχισαν να μελετούν τις φαρμακολογικές επιδράσεις του και είχαν πολλά επιτεύγματα [18, 19].

Μια σειρά από έρευνες για τα νουκλεοσίδια διεξήχθησαν. Για παράδειγμα, τα νουκλεοσίδια μπορούν να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τις φυσιολογικές δραστηριότητες του ανθρώπινου σώματος μέσω πουρινεργικών ή / και πυριμιδινικών υποδοχέων [17]. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός των νουκλεοτιδίων και των σχετικών ενώσεων τους είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη φαρμακολογική μελέτη και τον έλεγχο ποιότητας του Κόρντισεπς Σίνενσις και των προϊόντων του.

Τα χημικά συστατικά και οι φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις2.1.1. Κορντισεπίνη

Η Κορντισεπίνη είναι μια κατηγορία ενώσεων που επιδεικνύει σημαντικό ιαματικό δυναμικό και έχει πολλούς ενδοκυτταρικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των νουκλεϊκών οξέων, της απόπτωσης και του κυτταρικού κύκλου. Οι Tuli et al. ερεύνησαν την ποικιλία των μοριακών μηχανισμών που μεσολαβούν για τις φαρμακολογικές επιδράσεις της Κορντισεπίνης. Εκτός αυτού, κρίνουν ότι η Κορτνισεπίνη μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες μοριακές διαδικασίες στα κύτταρα λόγω της ομοιότητάς του με την αδενοσίνη [7].

Οι Wang et al ερεύνησαν τις επιδράσεις της Κορντισεπίνης στην πρόληψη του τραυματισμού της εστιακής εγκεφαλικής ισχαιμικής / επαναδιάχυσης (IR) και πρότεινε ότι η Κορντισεπίνη έχει νευροπροστατευτική δράση στον ισχαιμικό εγκέφαλο, η οποία οφείλεται στην αναστολή της φλεγμονής και στην αύξηση της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την βλάβη της παθογένεσης [23, 24]. Έτσι, η Κορντισεπίνη θα μπορούσε να είναι ένας ελκυστικός ιαματικός υποψήφιος με από του στόματος δραστικότητα έναντι σε I / R σχετιζόμενες καρδιακές παθήσεις όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου [25].

Οι Qian et al θεωρούν ότι η Κορντισεπίνη είναι μία ισχυρή αντι-φλεγμονώδη και αναλγητική ουσία [27, 28]. Επιπρόσθετα, η Κορντισεπίνη διέγειρε την απελευθέρωση ορισμένων κυτοκινών και επηρέασε τον πολλαπλασιασμό των PBMC και των παραγόντων μεταγραφής σε ΤΗΡ-1 κυτταρική γραμμή. Με ανάλογο τρόπο, η Κορντισεπίνη μπορεί να ρυθμίζει εντατικά τις λειτουργίες των ανθρώπινων ανοσοποιητικών κυττάρων in vitro [30]. Εκτός αυτού, η Κορντισεπίνη διαθέτει όχι μόνο αντικαρκινική δράση, αλλά επίσης αντιβακτηριακή και αντιιική δράση [2].

https://enallaktikidrasi.com/2016/06/ximika-systatika-kai-farmakologikes-draseis-tou-korntiseps-sinensis/2.1.2. Αδενοσίνη

Η αδενοσίνη (Εικόνα 2) παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοχημική διεργασία στον οργανισμό [31]. Το περιεχόμενο της αδενοσίνης είναι πολύ υψηλότερο στο καλλιεργημένο Κόρντισεπς Σίνενσις από ότι είναι στο φυσικό[32-34]. Η αδενοσίνη μπορεί να ασκήσει ένα ευρύ φάσμα κυτταροπροστασίας ή πρόληψης βλαβών στους ιστούς, όπως στην αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και αντισπασμωδική δράση [35-38].

Επιπρόσθετα, η αδενοσίνη έχει αναφερθεί ότι καταστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη μέσω ποικίλων εξωγενών και ενδογενών μονοπατιών σηματοδότησης. Και στις δύο οδούς, αδενοσίνη ενεργοποιεί κασπάσες σε μιτοχόνδρια που εξαρτώνται ή / και ανεξάρτητη από τον τρόπο [39-41]. Η αδενοσίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό και στην φλεγμονή, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατάθλιψη και στο άγχος [45].

Ειδικότερα στα κύτταρα του δέρματος, αυτό το ενδογενές νουκλεοσίδιο, θα μπορούσε να συμμετάσχει στην προστασία και στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος. Συνοψίζοντας, η αδενοσίνη και τα ανάλογα της έχουν λάβει τόσο μεγάλη προσοχή λόγω των ποικίλων φαρμακολογικών επιδράσεων τους.

https://enallaktikidrasi.com/2016/06/ximika-systatika-kai-farmakologikes-draseis-tou-korntiseps-sinensis/2.1.3. Νουκλεοβάσεις

Μέχρι σήμερα, έξι νουκλεοβάσεις (Εικόνα 3), συμπεριλαμβανομένων των κυτοσίνη, ουρακίλη, θυμίνη, αδενίνη, γουανίνη και υποξανθίνη, προσδιορίστηκαν στα φυσικά και στα καλλιεργημένα Κόρντισεπς Σίνενσις. Το συνολικό περιεχόμενο των νουκλεοσιδίων είναι πολύ υψηλότερο στα καλλιεργημένα Κόρντισεπς Σίνενσις σε σχέση με τα φυσικά [32]. Οι φαρμακολογικές επιδράσεις για τις νουκλεοβάσεις δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα.

2.1.4. Νουκλεοτίδια

Τρία νουκλεοτίδια, ουριδίνη-5′-μονοφωσφορική (UMP), αδενοσίνη-5′-μονοφωσφορική (ΑΜΡ), και γουανοσίνη-5′-μονοφωσφορική (GMP), διαχωρίστηκαν με μέθοδο που αναπτύχθηκε από τον Yang et al. [17]. Υπό φαρμακολογικής άποψης, τα νουκλεοτίδια έχουν αναφερθεί ότι ενισχύουν την ανοσολογική αντίδραση, επηρεάζουν το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, βοηθάνε την απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο και βελτιώνουν την γαστρεντερική βλάβη [17, 48]. Τα νουκλεοτίδια ΑΜΡ, GMP, και UMP μπορεί να αποδοθούν απλά ως αδενοσίνη, γουανοσίνη και ουριδίνη, αντίστοιχα.

Τα νουκλεοτίδια μπορούν να αναστείλουν την φλεγμονή ουρήθρας, να προάγουν την κυκλοφορία του αίματος, και να βελτιώσουν την λειτουργία του εγκεφάλου, και η πιο σημαντική δράση τους είναι στην ενίσχυση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού, το οποίο έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες [49].

2.2. Πολυσακχαρίτες

Το Κόρντισεπς Σίνενσις περιέχει πολλούς πολυσακχαρίτες, οι οποίοι μπορούν να κυμαίνονται από 3% έως 8% του συνολικού βάρους [50, 51]. Οι πολυσακχαρίτες του Κόρντισεπς περιλαμβάνουν κυρίως εξωκυτταρικούς πολυσακχαρίτες και ενδοκυτταρικούς πολυσακχαρίτες.
Ένα μεγάλο μέρος πειραματικών αποδείξεων έχει δείξει ότι οι πολυσακχαρίτες μανιταριών έχουν ένα ευρύ φάσμα σε βιοδραστικότητες συμπεριλαμβανομένων: αντικαρκινική [52], ενάντια στο ιό της γρίππης [53], ανοσοενίσχυση [54], υπογλυκαιμική [55], υποχοληστερολαιμική [56] και αντιοξειδωτική [ 51].

Οι πολυσακχαρίτες αποτελούν την κύρια συνεισφορά προς τις φαρμακολογικές ιδιότητες του Κόρντισεπς Σίνενσις. Παρ ‘όλα αυτά, η εφαρμογή τους έχει περιοριστεί μέχρι στιγμής, λόγω της περιορισμένης προσφοράς του. Είναι ένα είδος απειλούμενο με εξαφάνιση λόγω της υπερβολικής συγκομιδής του φυσικού μύκητα [59, 60]. Εν τω μεταξύ, τα καλλιεργημένα Κόρντισεπς Σίνενσις έχουν δείξει όλες τις φαρμακολογικές ιδιότητες που παρουσιάζει και το φυσικό Κόρντισεπς Σίνενσις [50].

2.2.1. EPSF

To κλάσμα εξωπολυσακχαρίτη (EPSF), ένας ετεροπολυσακχαρίτης έχει έναν μεγάλο αριθμό από φαρμακολογικές επιδράσεις, δύο από τις πιο σημαντικές είναι οι ανοσοτροποποιητικές και οι αντικαρκινικές [61]. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο EPSF θα μπορούσε να σαρώνει τις ελεύθερες ρίζες, να επάγει την διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων και να ενισχύει την αντικαρκινική ικανότητα μέσω ενεργοποίησης διαφορετικών ανοσοαποκρίσεων στον ξενιστή [61].

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο EPSF μπορεί να αναστείλλει πολλά διαφορετικά καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον, ίσως ενισχύει την αντινεοπλασματική ικανότητα ζώων ή ανθρώπων μέσω της ενεργοποίησης διαφορετικών ανοσοαποκρίσεων στον ξενιστή.
Ο EPS-1 σε μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι θειωμένα EPS-1 παράγωγα έχουν αξιοσημείωτη αντιοξειδωτική δραστικότητα.

2.2.2. APS

Ένας πολυσακχαρίτης (APS) απομονώθηκε από καλλιεργούμενα μυκήλια Κόρντισεπς Σίνενσις [66]. Ο APS έχει προστατευτικά αποτελέσματα σε PC12 κύτταρα έναντι της Η2Ο2 προκαλούμενης ζημίας [67]. Ωστόσο, ο αντιοξειδωτικός μηχανισμός του APS παραμένει ασαφής και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Δεδομένου ότι κλάσμα του πολυσακχαρίτη (APSF) έχει διεγερτικές επιδράσεις επί των μακροφάγων [68], οι Chen et al. έχουν αποδείξει ότι ο APSF ίσως μετατρέπει τα M2 μακροφάγα σε Μ1 φαινότυπο μέσω ενεργοποίησης της NF-κΒ οδού. Συνεπώς, ο APSF έχει, επίσης, ανοσορρυθμιστικές επιδράσεις, όπως πολλοί άλλοι πολυσακχαρίτες [69].

2.2.3. CPS-1

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι ένας υδατοδιαλυτός πολυσακχαρίτης που ονομάζεται CPS-1 είχε ισχυρές αντιοξειδωτικές δράσεις, οι οποίες μπορουν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα [71] και την αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας [70].
Από την μία πλευρά, ο CPS-1 έδειξε μια σύνδεση μεταξύ αντιοξειδωτικής δράση και αποκατάστασης της νεφρικής ανεπάρκειας. Από την άλλη πλευρά, ο CPS-1 διεγείρει την παγκρεατική απελευθέρωση ινσουλίνης και / ή μειώνει τον μεταβολισμό της ινσουλίνης, έτσι ώστε ο πολυσακχαρίτης να μπορεί να αντιμετωπίσει τον διαβήτη. Ειδικά, η αναγωγική ισχύς του CPS-1 ήταν πολύ ισχυρή και σχεδόν τόσο αποτελεσματική όσο το ασκορβικό οξύ [71].

2.2.4. CPS-2

O πολυσακχαρίτης CPS-2 έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντική ιαματική δράση κατά της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Πρόσφατα, ο υποκείμενος μοριακός μηχανισμός του έχει διερευνηθεί από επιστήμονες. Οι Wang et al. βρήκαν ότι το CPS-2 θα μπορούσε να μειώσει τον πολλαπλασιασμό των επαγόμενων κυττάρων PDGF-ΒΒ μέσω των οδών PDGF / ERK και ΤGF-b1/ Smad [73]. Ως αποτέλεσμα, o CPS-2 αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των PDGF-ΒΒ-επαγόμενων ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων (HMCS) με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο.

2.3. Στερόλες

Οι στερόλες έχουν σημαντική φυσιολογική λειτουργία. Έχουν, επίσης, μια ποικιλία βιολογικών δράσεων. Συνεπώς, η μέλετη για τις στερόλες έχει σημαντική, θεωρητική σημασία και προοπτικές εφαρμογής.

Τα χημικά συστατικά και οι φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις2.3.1. Εργοστερόλη

Η εργοστερόλη (Εικόνα 4) είναι ένα χαρακτηριστικό της στερόλης των μανιταριών και μια σημαντική πηγή βιταμίνης D2 [78]. Η εργοστερόλη δεν έλαβε αρκετή προσοχή στη μελέτη του Κόρντισεπς Σίνενσις παρόλο των χαρακτηριστικών της [79]. Οι Υ H. Li και Χ L. Li προσδιόρισαν ότι η εργοστερόλη υπήρχε σε ελεύθερη και συνδυαστική κατάσταση [80].

Είναι σημαντικό ότι η εργοστερόλη είναι ένα τρόφιμο και μία φαρμακευτική πρώτη ύλη. Επιπρόσθετα, είναι μία σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή στεροειδών ορμονικών φαρμάκων [81].

Οι Zheng et al. έχουν αποδείξει την κυτταροτοξικότητα και την αντιμικροβιακή δράση της εργοστερόλης, διαθέτει αδύναμη κυτταροτοξικότητα εναντία σε HL-60 και BEL-7402 κυτταρικές γραμμές και μέτρια αντιμικροβιακή δράση έναντια των βακτηρίων E. aerogenes και P. aeruginosa και του μύκητα Candida albicans [82].

Τα χημικά συστατικά και οι φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις2.3.2. H1-A

Η H1-Α (Εικόνα 5) είναι μια καθαρή ένωση που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Για να διευκρινιστούν οι φαρμακολογικές ιδιότητες της Η1-Α, μία σειρά από έρευνες μελέτησαν την επίδραση στον μεσαγγειακό κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στην κυτταροτοξικότητα, στους κυτταρικούς κύκλους και στην απόπτωση.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η Η1-Α ρυθμίζει ορισμένα υποκυτταρικά μονοπάτια μεταγωγής σήματος και αλλάζει η ισορροπία μεταξύ πολλαπλασιασμού και απόπτωσης των μεσαγγειακών κυττάρων in vitro ή in vivo. Η Η1-Α ίσως είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων διαταραχών, και η διαμόρφωση της μεταγωγής σήματος των πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-XL ίσως αντιπροσωπεύει ένα στόχο για μελλοντικές φαρμακολογικές παρεμβάσεις [84]. Εν τω μεταξύ, η Η1-Α μπορεί να καταστείλει το ενεργοποιημένο HMC και να ανακουφίσει το IgΑΝ (νόσος Berger) με κλινική και ιστολογική βελτίωση. Οι Lin et al. προέβλεψαν ότι η Η1-Α ως ένα ιαματικό σχήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον [86].

2.4. Πρωτεΐνη

Οι περισσότερες πρωτεΐνες του Κόρντισεπς Σίνενσις είναι ένζυμα, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκυτταρικών πρωτεασών και των εξωκυτταρικών πρωτεασών.

2.4.1. CSDNase

Μία νέα δεοξυριβονουκλεάση (DNase) εξήχθη από το Κόρνισεπς Σίνενσις και χαρακτηρίστηκε ως CSDNase. Παρόλο που η DNase αρχικά μελετήθηκε βιοχημικά τη δεκαετία του 1960 [89], η δομή της δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Οι δεοξυριβονουκλεάσεις μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: την DNase Ι και την DNase ΙΙ. Η CSDNase ανήκει στην τελευταία.

Η δραστικότητα της CSDNase εκφράστηκε κυρίως κατά τη διάρκεια ανάπτυξης από το μυκήλιο και ήταν ένα ενδοκυτταρικό ένζυμο [90]. Επιπλέον, η CSDNase ήταν μια ενδονουκλεάση, η οποία βρέθηκε να υδρολύει το DNA και να παράγει 3-φωσφορικά και 5-ΟΗ άκρα. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νουκλεολυτικές ιδιότητες της CSDNase ήταν ουσιαστικά οι ίδιες με άλλες καλά τεκμηριωμένες δεοξυριβονουκλεάσες

2.4.2. CSP

Μια νέα πρωτεάση σερίνης με ινολυτική δραστηριότητα, ονομάστηκε CSP που είναι μία απλή αλυσίδα πολυπεπτιδίων με μοριακό βάρος 31 kD.

Οι Li et al βρήκαν ότι η παρουσία του CSP ενδεχομένως συνδέει το Κόρντισεπς Σίνενσις με την φαρμακολογική χρήση του σε καρδιαγγειακή διαταραχή, η οποία θα προσφέρει μια νέα εικόνα για την κατασκευή πρωτεϊνών για νέα θρομβολυτικά φάρμακα [91].

2.5. Αμινοξέα και Πολυπεπτιδία

Το Κόρντισεπς Σίνενσις περιέχει πολλά αμινοξέα και πολυπεπτίδια, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε κλινικές δοκιμές και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι φαρμακολογικές επιδράσεις των αμινοξέων και των πολυπεπτιδίων στο Κόρντισεπς Σίνενσις

2.5.1. Κορντιμίνη

Η Κορντιμίνη είναι ένα πεπτίδιο από το φαρμακευτικό μανιτάρι Κόρντισεπς Σίνενσις και τα ευρήματα έδειξαν μια σημαντική εξέλιξη για την αντιμετώπισης της διαβητικής οστεοπενίας.

2.5.2. Κορντισεδιπεπτίδιο A

Ένα νέο κυκλοδιπεπτίδιο με το όνομα κορντισεδιπεπτίδιο Α απομονώθηκε από το Κόρντισεπς Σίνενσις. Οι Jia et al. έχουν αναφέρει ότι παρουσιάζει κυτταροτοξικές δράσεις σε L-929, Α375 και Hela και την καλύτερη επίδραση του σε διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές [96]. Ωστόσο, απομένει να διερευνηστεί περαιτέρω

2.5.3. Κορντισεαμίδια A και B

Προηγούμενες μελέτες πρότειναν ότι τόσο το Κορντισεαμίδιο Α αλλά και το Κορντισεαμίδιο Β είχαν κυτταροτοξικά αποτελέσματα επί L929, Α375 και HeLa κυτταρικές σειρές [97].

2.5.4. Τρυπτοφάνη

Υπάρχουν 18 είδη αμινοξέων στο Κόρντισεπς Σίνενσις και κυρίως έχουν ένα ηρεμιστικό υπνωτικό αποτέλεσμα. Ανάμεσα τους, η τρυπτοφάνη είναι το πιο αποτελεσματικό συστατικό. Η τρυπτοφάνη είναι ο πρόδρομος του υλικού της σεροτονίνης, το οποίο έχει στενή σχέση με την αϋπνία ζώων [98]. Το γλουταμινικό οξύ έχει ως αποτέλεσμα την ανοσολογική αναστολή. Λόγω του ότι η απόδοση του συνδυασμένου αποτελέσματος είναι πιο περίπλοκη, περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να διερευνηθεί.

2.6. Άλλα συστατικά

Το Κόρντισεπς Σίνενσις περιέχει μεγάλες ποσότητες D-μαννιτόλη, επίσης γνωστή ως κορντισεπικό οξύ. Το Κορντισεπικό οξύ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ηπατικής ίνωσης σε ηπατικά αστεροειδή κύτταρα. Η ηπατική ίνωση είναι μια ποικιλία παραγόντων που εμπλέκονται σε μία πολύπλοκη διαδικασία [100]. Το Κορντισεπικό οξύ βελτιώνει τον επαγόμενο από LPS φλεγμονώδη φαινότυπο και την TGFβ1 επαγόμενη ινογόνο απόκριση των καλλιεργημένων HSCs, τα οποία είναι ιαματικοί μηχανισμοί του φαρμάκου για να αναστέλλει και να επιλύει την ηπατική ίνωση [101].

Επιπλέον, το Κορντισεπικό οξύ στο Κόρντισεπς Σίνενσις έχει επιδράσεις στο διουρητικό, βελτιώνοντας την οσμωτική πίεση του πλάσματος και την δράση ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, σύμφωνα με φαρμακολογική έρευνα και κλινικές αναφορές [102, 103]. Ως εκ τούτου, θεωρείται ως ένα από τα δραστικά συστατικά στο Κόρντισεπς Σίνενσις.

Ένας νέος μονοσακχαρίτης, η σαπωνίνη, απομονώθηκε από τα μυκήλια του Κόρντισεπς Σίνενσις. Εμφάνισε πολύ καλή δραστικότητα ενάντια του όγκου αλλά το περιεχόμενο της στα μυκήλια ήταν πολύ χαμηλό [104].

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά άλλα συστατικά στο μανιτάρι Κόρντισεπς Σίνενσις, για παράδειγμα, αλκάνια, πολυαμίνες, βιταμίνες και μικροστοιχεία. Κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές φαρμακολογικές επιδράσεις του. Ωστόσο, περισσότερα συστατικά χρειάζεται να διαχωριστούν και να μελετηθούν σε μελλοντικές ερευνητικές εργασίες

3. Συμπέρασμα

Το Κόρντισεπς Σίνενσις, ένας μακρομύκητας βιοφαρμακευτικής σημασίας, περιέχει μια σειρά βιοενεργών συστατικών (Πίνακας 1). Πολλά από αυτά είναι τροποποιητές της βιολογικής απόκρισης που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα για ένα πλήθος αμυντικών λειτουργιών.

Οι ανοσοτροποποιητικές επιδράσεις σχετίζονται με αντικαρκινική δραστηριότητα, η οποία είναι η πλέον παροιμιώδης επίδραση του Κόρντισεπς Σίνενσις. Πολλά συστατικά στο Κόρντισεπς Σίνενσις έχουν αντικαρκινική δραστικότητα όπως η Κορντισεπίνη, η αδενοσίνη, ο EPSF, οι Κορντιγλυκάνες και οι μονοσακχαρίτες σαπωνίνες.

Καθώς η έρευνα για αυτόν τον μύκητα συνεχίζεται, περισσότερα βιοδραστικά συστατικά με δυνητική ιαματική αξία θα απομονωθούν. Ωστόσο, νέες μεθόδοι και νέες τεχνολογίες χρειάζεται να υιοθετηθούν για να εξαχθούν και να αναλυθούν τα στοιχεία, που απαιτούν αξιολόγηση σύμφωνα με την σύγχρονη επιστημονική γραμμή .

Συνολικά, μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε μόνο λίγα από τα θαυμαστά αυτής της τροφής και εξακολουθεί να έχει πολλά ακόμα μυστικά για να ανακαλύψουμε. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την φυτική ιατρική και τα συναφή είδη της.

Πίνακας 1: Χημικά συστατικά και οι αντίστοιχες φαρμακολογικές δράσεις του Κόρντισεπς Σίνενσις

Χημικά συστατικά                                                       Φαρμακολογικές επιδράσεις                                       Παραπομπές
Κορντισεπίνη                                                                      Αντιφλεγμονώδη δράση
                                                                                              Αναλγητική δράση
                                                                                              Τονώνει την στεροειδογένεση                                     [17, 21-30]
                                                                                              Ενισχύει το ανοσοποιητικό
                                                                                              Αντικαρκινική δράση
                                                                                              Αντιβακτηριακές & αντιικές δράσεις
Αδενοσίνη                                                                              Αντισπασμωδική δράση                                          [20, 31–46] 
                                                                                              Αναστέλλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων
                                                                                              Αντιφλεγμονώδη δράση
EPSF                                                                              Ανοσοτροποποιητική δράση                                 [60-65]
                                                                                              Αντικαρκινική δράση
                                                                                              Αντιοξειδωτική δράση
APS                                                                             Αντιοξειδωτική δράση                                                     [66-69]
                                                                                     Ανοσοτροποποιητικές επιδράσεις

CPS-1                                                                          Αντιοξειδωτική δράση                                                        [70-71]


CPS-2                                                                Αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων              [72,73]


Μαννογλυκάνη                                                          Κυτταροτοξική δράση                                               [74]

CME-1                                                                          Αντιοξειδωτική δράση                                              [75]

Κορντιγλυκάνες                                                         Αντικαρκινική δράση                                                     [76]

CS-F10                                                                      Υπογλυκαιμική δράση                                          [55,77]

Κορντισινοκάνη                                                        Επάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων         [77]

Εργοστερόλη                                                          Κυτταροτοξικότητα                                                      [78-83]
                                                                                 Αντιμικροβιακή δράση

H1-A                                                                      Ανοσορύθμιση                                                      [84-86]

CSDNase                                                          Υδρολύει το DNA                                                   [89,90]
                                                                            Νουκλεολυτικές ιδιότητες


CSP                                                                 Ινωλυτική δράση                                                       [91]

Κορντιμίνη                                                     Αντιδιαβητική                                                        [93-95]

Τριπτοφάνη                                                  Ηρεμιστική υπνωτική δράση                              [98]

Κορντισεπικό οξύ                                          Αντιμετώπιση διουρητικής ηπατικής ίνωσης          [99-103]
                                                                        Βελτίωση της οσμωτικής πίεσης του πλάσματος
                                                                      Δράση ενάντια των ελευθέρων ριζών


Μονοσακχαρίτες σαπωνίνες                    Αντικαρκινική δράση                                                   [104]

———

Επιμέλεια – Μετάφραση: «Blog για τα Κόρντισεπς»

Παραπομπές

Λάβετε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν στο e-mail σας

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε