Κλινική διατροφή είναι η σωστή διαχείριση της ενεργειακής ισορροπίας του ασθενούς. Η τροφή και η σωστή πρόσληψη διατροφής είναι ουσιώδεις για την καλή υγεία και την προστασία από τις ασθένειες. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, η κλινική διατροφή αναφέρεται στην διαχείριση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός ασθενούς, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνει επαρκείς ποσότητες υγρών και θρεπτικών συστατικών όπως πρωτεΐνες, λιπίδια, γλυκόζη, βιταμίνες, και ανόργανα άλατα.

Στην πλειονότητα των νοσοκομειακών ασθενών, η υψηλής ποιότητας νοσοκομειακής τροφής ικανοποιεί επαρκώς τις διατροφικές ανάγκες. Ωστόσο, περισσότερο από το 50% των ασθενών στο νοσοκομείο δεν τρώνε ολόκληρο το γεύμα τους (1), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της διατροφικής κατάστασης.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο ή νευρολογικές παθήσεις, οι οποίοι ίσως έχουν δυσκολίες στην κατάποση ή προβλήματα με το να σιτιστούν μόνοι τους, οι διατροφικές ανάγκες δεν καλύπτονται με την συνηθισμένη νοσοκομειακή διατροφή.

Για τους ασθενείς που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να φάνε, είναι απαραίτητη η κλινική διατροφική υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει συμπληρώματα διατροφής από το στόμα, διατροφή με εντερικό σωλήνα ή / και παρεντερική διατροφή (2).

Καταπολεμώντας τον σχετιζόμενο με ασθένεια υποσιτισμό

Ο σχετιζόμενος με ασθένεια υποσιτισμός επηρεάζει τους ασθενείς όλων των ηλικιών και δεν περιορίζεται μόνο σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης (3). Ο σχετιζόμενος με ασθένεια υποσιτισμός και ο κίνδυνος υποσιτισμού είναι συνηθισμένος σε πολλές νοσοκομειακές κλινικές, συμπεριλαμβανομένης της γηριατρικής, της ογκολογίας, της χειρουργικής, της εσωτερικής ιατρικής και της γαστρεντερολογίας (4).

Για να αντιμετωπιστεί ο σχετιζόμενος με ασθένεια υποσιτισμός και οι επιβλαβείς συνέπειες του, όπως η κακή επούλωση πληγών, οι μολύνσεις, οι επιπλοκές και η βλάβη πολλών οργάνων, η έγκαιρη αναγνώριση της μειωμένης διατροφικής κατάστασης, η ταχεία έναρξη της αποτελεσματικής κλινικής διατροφής είναι ύψιστης σημασίας για τους ασθενείς σε ομάδες διατροφικού κινδύνου (3)

Τα βήματα για την καλή διατροφική φροντίδα περιλαμβάνουν:

Εξέταση της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς

Εξονυχιστική εκτίμηση των αναγκών του ασθενούς

Ανάπτυξη διατροφικής στρατηγικής

Σωστός υπολογισμός των ενεργειακών και θρεπτικών απαιτήσεων

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο χορήγησης

Στενή παρακολούθηση της διατροφικής θεραπείας

Προσαρμογή στη νέα κλινική κατάσταση: θερμίδες, τύπος διατροφής, οδός χορήγησης

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι Κλινικής Διατροφικής Υποστήριξης;

Όταν αντιμετωπίζεται ο σχετιζόμενος με ασθένεια υποσιτισμός, η επιλογή της κλινικής διατροφικής υποστήριξης εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Η εντερική διατροφή (EΔ), η παρεντερική διατροφή (ΠΔ) ή ένας συνδυασμός και των δύο ίσως να υποδεικνύεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα μιας επίσημης διατροφικής αξιολόγησης. Πολλές στρατηγικές ίσως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του σχετιζόμενου με ασθένεια υποσιτισμού.

Η EΔ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης συμπληρωμάτων διατροφής διά του στόματος και διά του εντερικού σωλήνα μέσω ρινογαστρικών, ρινοεντερικών ή διαδερμικών σωλήνων (5) και η ΠΔ, συμπεριλαμβανομένων της συμπληρωματικής ΠΔ (6) και της ολικής ΠΔ (7) είναι οι κύριοι τύποι κλινικής διατροφής.

Τα οφέλη της Κλινικής Διατροφής

Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η επαρκής κλινική διατροφή βελτιώνει τα αποτελέσματα των ασθενών με:

Βελτίωση της επούλωσης των πληγών (8)

Μείωση της συχνότητας εμφάνισης επιπλοκών (8,9,10,11)

Μείωση του ποσοστού μολύνσεων (6,8,10,11)

Μείωση της διάρκειας της μηχανικής αναπνοής (6,12)

Μείωση της διάρκειας της παραμονής στο νοσοκομείο (9,13)

Αύξηση της κινητοποίησης και της αναρρόφησης (8)

Αύξηση της επιβίωσης (8,9,12,14,15)

Βελτίωση της ποιότητας ζωής (16)

Για παράδειγμα, όταν οι ασθενείς έλαβαν συμπληρωματική ΠΔ για να καλύψουν το κενό διατροφής που προέκυψε από την σίτηση με EΔ, ανέπτυξαν 11% λιγότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν αποκλειστικά ΕΔ (6).

Η επίδραση της περιεγχειρητικής ολικής ΠΔ σε χειρουργημένους ασθενείς έδειξε ότι εξαρτάται ιδιαίτερα από τη κατάσταση του ασθενούς. Ενώ οι ασθενείς που ταξινομήθηκαν είτε ως οριακά είτε ως ελαφρώς υποσιτισμένοι δεν είχαν κανένα αποδεδειγμένο όφελος από την ολική ΠΔ, οι ασθενείς με σοβαρό υποσιτισμό εμφάνισαν λιγότερες μη-λοιμώδεις επιπλοκές, και καμία συνακόλουθη αύξηση στις μολυσματικές επιπλοκές (17).

Η κλινική διατροφή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

Με τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, η κλινική διατροφή μειώνει την επιβάρυνση των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας οικονομικά οφέλη από τη συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, λιγότερες επανανοσηλείες και μειωμένο κόστος περίθαλψης.

Η BAPEN διεξήγαγε μία ανάλυση κόστους σχετικά με τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής διά του στόματος στα νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα δεδομένα εξήχθησαν από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε σύγκριση με την συνηθισμένη περίθαλψη. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την ανάλυση έδειξαν μια μέση καθαρή εξοικονόμηση κόστους από τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής διά του στόματος 977 € ανά ασθενή (2,6,18).

Μια άλλη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή αποκάλυψε ότι όταν η ΕΔ και η συμπληρωματική ΠΔ δεν ενδεικνύονταν και η περιεγχειρητική ολική ΠΔ χορηγήθηκε, το κόστος μπορεί να μειωθεί κατά 12.489€ για κάθε αποφευχθείσα επιπλοκή (19).

Η έγκαιρη παρέμβαση είναι βασική προϋπόθεση για καλύτερα αποτελέσματα

Η έγκαιρη ΠΔ σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ίσως μειώσει σημαντικά και ουσιαστικά το συνολικό κόστος της περίθαλψης. Η κλινική διατροφή που εισάγεται από τα πρώτα στάδια του σχετιζόμενου με ασθένεια υποσιτισμού διαδραματίζει βασικό ρόλο στα καλύτερα αποτελέσματα των ασθενών και στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης (20).

Η κλινική διατροφή αντιμετωπίζει το αυξανόμενο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο

Ο σχετιζόμενος με ασθένεια υποσιτισμός είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, τόσο στα ανεπτυγμένα όσο και στα αναπτυσσόμενα κράτη. Σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σε διαφορετικές ομάδες ασθενών και σε ποικίλα περιβάλλοντα, ο εκτιμώμενος επιπολασμός του σχετιζόμενου με ασθένεια υποσιτισμού κυμαίνεται από 30% στην Ευρώπη (21), 36% στην Κίνα (22), 40% στις ΗΠΑ (23) και έως 50% στην Λατινική Αμερική (24).

Η χρήση της κλινικής διατροφής αποτελεί ζωτική ευκαιρία για τη βελτίωση της φροντίδας και των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Πηγή : United for Clinical Nutrition / Μετάφραση – Επιμέλεια: Ιωάννης Κιούσης

Παραπομπές:

Λάβετε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν στο e-mail σας

Διαβάστε επίσης
Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε