,

Έρευνα: Η αναποφασιστικότητα συνδέεται με την έλλειψη σκοπού στη ζωή

Το Psychology Health, έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, δημοσίευσε μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία εξέτασε το φαινόμενο της αναποφασιστικότητας. Οι ερευνητές θέλησαν να αναζητήσουν έναν

Η αναποφασιστικότητα συνδέεται με έλλειψη σκοπού στη ζωή, σύμφωνα με έρευνα

Το Psychology Health, έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, δημοσίευσε μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία εξέτασε το φαινόμενο της αναποφασιστικότητας. Οι ερευνητές θέλησαν να αναζητήσουν έναν ισχυρό λόγο που ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο αναποφάσιστοι σε σύγκριση με άλλους.

Γι’ αυτό το σκοπό, εξέτασαν 220 υποκείμενα. Τους ζήτησαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, μέσα στο οποίο υπήρχαν και ερωτήσεις που αφορούσαν τους γενικότερους σκοπούς και την κατεύθυνση στη ζωή τους. Κάποια παραδείγματα ερωτήσεων ήταν: ««Έχω αίσθηση κατεύθυνσης και σκοπό στη ζωή μου» και «Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που προσπαθώ να πετύχω στη ζωή μου».

Εκτός από το ερωτηματολόγιο όμως, εξετάστηκαν και τα εγκεφαλικά σήματα μέσω ενός σαρωτή fMRI, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούσαν συγκεκριμένα θετικά μηνύματα για τη σωματική άσκηση.

Αποδείχτηκε πως όσοι ερωτηθέντες είχαν βρει τον σκοπό της ζωής τους, ήταν πιθανότερο να συμφωνούν με τα θετικά μηνύματα. Συγκεκριμένα, αυτά τα άτομα είχαν λιγότερη εγκεφαλική δραστηριότητα στο σημείο του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων. Μπορούσαν επίσης να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις απειλές, τις ανταμοιβές και τις αντικρουόμενες πληροφορίες.

Από την άλλη πλευρά, αποδείχτηκε πως όσοι δεν είχαν αναφέρει ξεκάθαρο στόχο ζωής, είχαν εντονότερη εγκεφαλική δραστηριότητα και δυσκολεύονταν να πάρουν μια απόφαση. Αντιθέτως, όπως παρατήρησαν και ανέφεραν οι ερευνητές στο άρθρο της μελέτης τους, όσοι γνωρίζουν ότι έχουν θέσει σε έναν σκοπό της ζωής τους και μάλιστα σε συνάρτηση και συμφωνία με τις αξίες τους, εμφανίζονται πιο αποφασιστικοί σε επιλογές που τους θέτει το εκάστοτε περιβάλλον τους.

Κι αυτά τα ερευνητικά συμπεράσματα έρχονται σε συμφωνία με τη θεωρία, η οποία λέει πως η διευκρίνιση στόχων αποτελεί το πρώτο και κύριο βήμα για την επιτυχή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το αξιακό σύστημά τους, αλλά και την κατεύθυνση που έχουν πάρει, οπότε και η διαδικασία είναι λιγότερο «χαοτική» δεδομένων των ευκολότερων συνδέσεων στην πορεία της σκέψης.

Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν είναι βέβαιοι για την πορεία της ζωής τους, δυσκολεύονται να αποφασίσουν, αφού οι βάσεις τους είναι σαφώς πιο ασταθείς και αφηρημένες.

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε