Κάνω χώρο, συν-χωρώντας!

Κάνω χώρο, συν-χωρώντας!

Μαθαίνοντας να συγχωρείς από την καρδιά σου, θα νιώσεις χαρά και θα ελευθερωθείς από το βάρος του παρελθόντος.