Ερίκιο το Αγκαθωτό: Ένα εδώδιμο μανιτάρι με ιαματικές αξίες

Περίληψη

Τα μανιτάρια θεωρούνται ως θρεπτικά λειτουργικά τρόφιμα και πηγή φυσικών, ευεργετικών φαρμάκων. Το Ερίκιο το Αγκαθωτό (Hericium Erinaceus), επίσης γνωστό ως “Χαίτη του Λιονταριού” (Lion’s Mane) ή “Σκατζόχοιρος” (Hedgehog), είναι ένα εδώδιμο μανιτάρι με μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή Κινεζική ιατρική.

Αυτό το μανιτάρι είναι πλούσιο σε ορισμένα σημαντικά συστατικά, ειδικά οι β-γλυκάνες πολυσακχαρίτες, στους οποίους αποδίδονται οι παρακάτω δραστικότητες αυτού του μανιταριού:

– ανοσορυθμιστικές,

– αντικαρκινικές,

– αντιοξειδωτικές,

– νευροπροστατευτικές, και

– υπολιπιδαιμικές.

Επίσης, για το Ερίκιο το Αγκαθωτό έχει αναφερθεί ότι, μεταξύ άλλων ιαματικών δυνατοτήτων, διαθέτει τις εξής ιδιότητες :

– αντιμικροβιακές,

– αντιυπερτασικές,

– αντιδιαβητικές,

– επούλωσης τραυμάτων.

https://enallaktikidrasi.com/2016/09/erikio-agkathoto-edodimo-manitari-iamatikes-axies/

Το παρόν άρθρο είναι μία επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην έρευνα και στην μελέτη για το Ερίκιο το Αγκαθωτό και συζητά πιθανές δραστικότητες αυτού του μανιταριού που θα είναι ευεργετικές στην υγεία, με την αναγνώριση των βιοδραστικών ενώσεων στις οποίες οφείλονται αυτές οι ιαματικές του ιδιότητες.

1. Εισαγωγή

Σήμερα, υπάρχει μία αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τις φυσικές θεραπείες, σε πολλά μέρη του κόσμου. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών πιστεύει ότι τα φυσικά προϊόντα ή οι παραδοσιακές ιατρικές (ή εναλλακτικές ιατρικές) είναι η πολλά υποσχόμενη πηγή νέων θεραπευτικών.

Φυσικά προϊόντα είναι οι χημικές ενώσεις ή ουσίες που παράγονται από ζωντανούς οργανισμούς, που βρίσκονται στην φύση, και που συνήθως έχουν φαρμακολογικές ή βιολογικές δραστικότητες. Τα φυσικά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανακάλυψη και στον σχεδιασμό φαρμάκων. Πολλές από τις φυσικές ενώσεις είναι σημαντικές στην αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων. Τα προληπτικά και ιαματικά αποτελέσματα των άφθονων φυσικών προϊόντων ενάντια σε απειλητικές για την ζωή ασθένειες έχουν τεκμηριωθεί καλώς [1].

Τα φάρμακα από φυσικές πηγές συνήθως πιστεύεται ότι έχουν λιγότερες παρενέργειες. Από τους αρχαίους χρόνους, τα μανιτάρια έχουν αναγνωριστεί ως διατροφικά λειτουργικά τρόφιμα και πηγή φυσικώς ευεργετικών φαρμάκων. Τα μανιτάρια είναι η επιτομή του διαδεδομένου ρητού, “Τα φάρμακα και τα τρόφιμα έχουν κοινή προέλευση.”

Αρκετά είδη μανιταριών στο γένος συγκεκριμένων μανιταριών (Πλευρώτοι, Γανόδερμα, Κόρντισεπς, Σιτάκε, Ερίκιο και Γριφίσκη) έχουν αναφερθεί ευρέως ότι έχουν

– αντιδιαβητικούς,

– αντικαρκινικούς,

– αντιμικροβιακούς,

– αντιυπερτασικούς,

– ηπατοπροστατευτικούς,

– καρδιοπροστατευτικούς, και

άλλούς ευεργετικούς για την υγεία ρόλους. [2-8]

Το Ερίκιο το Αγκαθωτό είναι ένα εδώδιμο μανιτάρι με ιαματικές αξίες, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως μανιτάρι “Χαίτη του Λιονταριού” ή “Σκατζόχοιρος”. Αυτό το μανιτάρι ανήκει στην κατηγορία με τους Αγαρικομύκητες υπό την συνομοταξία Βασιδιομύκητες. Η Κινεζική και η Ιαπωνική ονομασία για αυτό το μανιτάρι είναι “hóu tóu gū” και “yamabushitake», αντίστοιχα [9]. Αυτό το μανιτάρι συναντάται κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ασίας και έχει μία μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή Κινεζική ιατρική [10]. Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναφέρει τις δυνητικές φαρμακευτικές αξίες του ή τις ευεργετικές για την υγεία δραστικότητες αυτού του μανιταριού, όπως αντικαρκινικές, αντιυπερτασικές, υπολιπιδαιμικές, νευροπροστατευτικές κ.λπ.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το μανιτάρι είναι διασκορπισμένες. Διερευνήσαμε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως Pubmed, SCOPUS και Google Scholar, και σε αυτήν την ανασκόπηση, συνοψίζουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στις πληροφορίες σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες που έχει το μανιτάρι Ερίκιο το Αγκαθωτό, η οποία ίσως συμβάλει στην περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους φαρμακευτικούς ή ιαματικούς ρόλους αυτού του μανιταριού. Επίσης, συζητιούνται οι βιοδραστικές χημικές ενώσεις που έχει αυτό το μανιτάρι.

2. Ιαματικές αξίες του Ερίκιου του Αγκαθωτού

Αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει τις φαρμακευτικές ή τις ευεργετικές για την υγεία επιδράσεις από το σώμα και το μυκήλιο του Ερίκιου του Αγκαθωτού.

2.1. Αντικαρκινικές και ανοσορυθμιστικές δραστικότητες

Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες ότι το μανιτάρι Ερίκιο το Αγκαθωτό διαθέτει αντικαρκινικές δραστικότητες. Η ανοσορύθμιση είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς των αντικαρκινικών δραστικοτήτων που έχει το Ερίκιο το Αγκαθωτό.

Οι Wang et al. [11] μελέτησαν in vivo την αντινεοπλασματική δραστικότητα και την ανοσορύθμιση των πολυσακχαριτών από το Ερίκιο το Αγκαθωτό. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι πολυσακχαρίτες από το Ερίκιο το Αγκαθωτό ενίσχυσαν την αύξηση των Τ-κυττάρων και των μακροφάγων.

Οι Liu et al. [12] σε in vivo μελέτη ανέφεραν την αντινεοπλασσματική δραστικότητα και τις επιδράσεις ανοσορύθμισης από τους πολυσακχαρίτες του Ερίκιου του Αγκαθωτού.

Σε μια μελέτη από τους Lee et al. [13], οι υδατοδιάλυτοι πολυσακχαρίτες από το Ερίκιο το Αγκαθωτό ρύθμισαν ορισμένες λειτουργικές διαδικασίες ανοσορύθμισης που προκαλούνται από ενεργοποιημένα μακροφάγα, οι οποίες ίσως είναι υπεύθυνες για τις αντικαρκινικές ιδιότητες αυτού του μανιταριού.

Διαβάστε: Το Γανόδερμα Λούσιντουμ βελτιώνει την φυσική κατάσταση σε γυναίκες με ινομυαλγία

Οι Lee και Hong [14] εισηγήθηκαν το δυναμικό αυτού του μανιταριού έναντι της κυτταρικής σειράς ηπατοκυτταρικού καρκινώματος HepG2.

Σε μία in vitro μελέτη από τους Kim et al. [16], υδατοδιάλυτα εκχυλίσματα από το Ερίκιο το Αγκαθωτό αξιολογήθηκαν στα U937 ανθρώπινα μονοκυτταρικά κύτταρα λευχαιμίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν καταστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Ωστόσο, σε in vivo μελέτη δεν έδειξαν σημαντική επίδραση επί του κυτταρικού πολλαπλασιασμού [17].

Επίσης, σε ένα άλλο πείραμα, οι Choi et al. [18] δεν βρήκαν καμία σημαντική επίδραση του εκχυλίσματος μεθανόλης από το Ερίκιο το Αγκαθωτό στον πολλαπλασιασμό των αγγειακών λείων μυών.

Η ανοσορυθμιστική δραστικότητα του Ερίκιου του Αγκαθωτού μελετήθηκε στην κυτταρική σειρά μακροφάγων RAW 264.7 από τους Kim et al. [19]. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι το εκχύλισμα αιθανόλης από το Ερίκιο το Αγκαθωτό ίσως παρέχει αντιφλεγμονώδης επίδραση. [19]

2.2. Δραστικότητες που προστατεύουν από καρδιαγγειακές επιπλοκές

Το Ερίκιο το Αγκαθωτό κατέχει σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες ενάντια σε καρδιαγγειακές επιπλοκές. Τα μανιτάρια έχουν μία μακρά ιστορία χρήσης στην απορύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Η υπολιπιδαιμική επίδραση από το Ερίκιο το Αγκαθωτό ερευνήθηκε in vivo από τους Yang et al. [9] με σημαντικά ευρήματα [10].

Οι αναστολείς της συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων είναι προληπτικά ή ιαματικά μέσα διαφόρων αγγειακών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου η συσσωμάτωση αιμοπεταλίων στα αιμοφόρα αγγεία προκαλεί θρόμβωση.

Οι Mori et al. [20] βρήκαν ότι το Ερίκιο το Αγκαθωτό ανέστειλε ισχυρά την συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Ταυτοποίησαν την ερικενόνη Β ως την δραστική ένωση ενάντια στην συσσωμάτωση ανθρώπινων και ζωικών αιμοπεταλίων.

2.3. Νευροπροστατευτικές δραστικότητες

Οι νευροτροφικοί παράγοντες είναι ουσιώδεις για την συντήρηση και την οργάνωση των νευρώνων λειτουργικά. Ως εκ τούτου, οι νευροτροφικές ουσίες αναμένεται να εφαρμοστούν στην αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Οι Mori et al. [21] ανέφεραν ότι το εκχύλισμα αιθανόλης από το Ερίκιο το Αγκαθωτό προήγαγε την mRNA έκφραση του αυξητικού παράγοντα των νεύρων. Επίσης, βάσει των in vivo ευρημάτων του, το Ερίκιο το Αγκαθωτό προτάθηκε από τους Mori et al. [22] ότι είναι χρήσιμη στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση της άνοιας και της γνωστικής δυσλειτουργίας.

Οι Nagano et al. [23] ερεύνησαν τις κλινικές επιδράσεις που έχει το Ερίκιο το Αγκαθωτό στην εμμηνόπαυση, στην κατάθλιψη, στην ποιότητα του ύπνου και στα αόριστα παράπονα και πρότειναν ότι η πρόσληψη αυτού του μανιταριού μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη και το άγχος στις γυναίκες.

Διεξήχθη διπλή-τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο από τους Mori et al. [24] σε Ιάπωνες άνδρες και γυναίκες, 50 έως 80 ετών, με ήπια γνωστική εξασθένηση. Η από του στόματος χορήγηση σκόνης Ερίκιου του Αγκαθωτού έδειξε σημαντικά αυξημένη βαθμολογία στην κλίμακα γνωστική λειτουργία χωρίς δυσμενή επίδραση σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα έλυτρα μυελίνης προσφέρουν υποστήριξη, προστασία, θρέψη και απομόνωση των νευρώνων, και ένας τραυματισμός της δομής της μυελίνης οδηγεί σε βλάβες και σε σοβαρή ασθένεια του νευρικού συστήματος.

Σε in vitro μελέτη από τους Kolotushkina et al. [26], εκχύλισμα από το Ερίκιο το Αγκαθωτό προήγαγε την φυσιολογική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων κυττάρων παρεγκεφαλίδας και κατέδειξε μία ρυθμιστική επίδραση στην διαδικασία της γένεσης της μυελίνης

https://enallaktikidrasi.com/2016/09/erikio-agkathoto-edodimo-manitari-iamatikes-axies/

2.4. Αντιοξειδωτικές δραστικότητες

Το οξειδωτικό στρες έχει εμπλακεί σε διάφορες εκφυλιστικές διαδικασίες, ασθένειες και σύνδρομα, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των καρδιαγγειακών επιπλοκών, των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και πολλών διαταραχών που σχετίζονται με την ηλικία [27, 28]. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώματα διατροφής ή φυσικά φάρμακα με αντιοξειδωτικές δραστικότητες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο αντιοξειδωτικός δείκτης, καθώς και η δραστικότητα σάρωσης των ελεύθερων ριζών, οι ανασταλτικές δραστικότητες της υπεροξείδωση των λιπιδίων από το Ερίκιο το Αγκαθωτό έχουν αναφερθεί από τους Abdullah et al. [29].

Οι Wong et al. [30] διαπίστωσαν ότι το εκχύλισμα από μυκήλιο του Ερίκιου του Αγκαθωτού είναι πλούσιο σε φαινολικό περιεχόμενο και έχει αντιοξειδωτική δύναμη. Το εκχύλισμα από φρέσκο σώμα βρέθηκε επίσης ότι έχει ισχυρή δραστικότητα ενάντια σε ορισμένες ελεύθερες ρίζες. Και, το αποξηραμένο σε φούρνο εκχύλισμα σώμα ήταν εξαιρετικό στην μείωση της έκτασης της λεύκανσης της καροτίνης.

Επίσης, ανέφεραν ότι η συνολική φαινολική περιεκτικότητα και η ολική αντιοξειδωτική δραστικότητα από το εκχύλισμα σώματος αποξηραμένου σε φούρνο ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με το καταψυγμένο ή φρέσκο εκχύλισμα σώματος. Αυτό ίσως οφείλεται στην παραγωγή και στην συσσώρευση προϊόντων αντίδρασης Maillard, όπου είναι γνωστό ότι έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες [30].

Σε πρόσφατη in vivo μελέτη από τους Han et al. [31], οι πολυσακχαρίτες από το Ερίκιο το Αγκαθωτό έδειξαν σημαντική αντιοξειδωτική δράση [31]. Η αντιοξειδωτική δράση από ενδο-πολυσακχαρίτες που διαθέτει το Ερίκιο το Αγκαθωτό έχουν επίσης τεκμηριωθεί [32]

2.5. Άλλες ιαματικές δραστικότητες

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, η αποτελεσματικότητα του Ερίκιου του Αγκαθωτού στην χρόνια ανθρώπινη ατροφική γαστρίτιδα αναφέρθηκε από τους Xu et al. [33] σε μια διπλή-τυφλή μελέτη. Οι in vivo επιδράσεις του εκχυλίσματος μεθανόλης από το Ερίκιο το Αγκαθωτό διερευνήθηκαν από τους Choi et al. [18], και ανέφεραν ότι το εκχύλισμα έχει ισχυρή προστατευτική δράση στην ηπατική βλάβη. Σε in vivo μελέτη, οι Abdulla et al. [34] ανέφεραν τις ιδιότητες επούλωσης πληγών αυτού του μανιταριού.

Οι αναστολείς ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσίνης (ACE) χρησιμοποιούνται για την μείωση της πίεσης του αίματος και για την μείωση του κινδύνου επιπλοκών της υπέρτασης. Οι Abdullah et al.[29] ανέφεραν ότι το εκχύλισμα ζεστού νερού από το Ερίκιο το Αγκαθωτό, μαζί με κάποια άλλα βρώσιμα και φαρμακευτικά μανιτάρια, έδειξαν ανασταλτική δραστικότητα των ACE in vitro. Οι ενδο-πολυσακχαρίτες από το μυκήλιο του Ερίκιου του Αγκαθωτού έδειξαν ισχυρή ηπατοπροστατευτική δράση in vivo [32].

Οι Wong et al. [30] ανέφεραν τις αντιμικροβιακές δραστικότητες του Ερίκιου του Αγκαθωτού. Βρήκαν ότι το εκχύλισμα φρέσκου σώματος καρποφορίας ανέστειλε την ανάπτυξη πολλών βακτηρίων, όπως Bacillus cereus, Β subtilis, Enterococcus faecalis, Salmonella, Shigella και Plesiomonas shigelloides. Ωστόσο, καμία αντιμυκητιασική δράση δεν βρέθηκε από την μελέτη τους.

Οι Wang et al [35] ανέφεραν την in vivo υπογλυκαιμική επίδράση του Ερίκιου του Αγκαθωτού, η οποία πρότεινε, επίσης, αυτό το μανιτάρι ως έναν αντιδιαβητικό ιαματικό παράγοντα.

https://enallaktikidrasi.com/2016/09/erikio-agkathoto-edodimo-manitari-iamatikes-axies/

3. Βιοενεργά συστατικά από το Ερίκιο το Αγκαθωτό

Διάφοροι βιοδραστικοί πολυσακχαρίτες υποτίθεται ότι είναι τα κύρια δραστικά συστατικά των μανιταριών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες.

Οι περισσότερες από τις ανωτέρω φαρμακευτικές ιδιότητες του Ερίκιου του Αγκαθωτού έχουν αναγνωριστεί από τις δραστικότητες των πολυσακχαριτών του. Όπως πολλά άλλα βρώσιμα ή φαρμακευτικά μανιτάρια, οι περισσότεροι από τους ιαματικούς πολυσακχαρίτες που έχουν βρεθεί στο Ερίκιο το Αγκαθωτό είναι οι β-γλυκάνες [13, 16].

Τέσσερεις κρυσταλλικές και μία υγρή βιοδραστική ουσία απομονώθηκαν από τους Qian et al. [38] από το Ερίκιο το Αγκαθωτό και οι χημικές τους δομές προσδιορίστηκαν αντιστοίχως [38]. Η Ερικενόνη Β, μία φαινολική ένωση, απομονώθηκε από το εκχύλισμα αιθανόλης από το Ερίκιο το Αγκαθωτό και ταυτοποιήθηκε ως ένας δυνητικός παράγοντας ενάντια στην συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων από τους Mori et al. [20].

4. Τελικές παρατηρήσεις

Τα μανιτάρια είναι το καλό παράδειγμα στα φαρμακευτικά τρόφιμα ή στα συμπληρώματα διατροφής. Από τους αρχαίους χρόνους, τα μανιτάρια έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικές τροφές λόγω της γεύσης, του αρώματος, της υψηλής θρεπτικής αξίας και των αρκετών φαρμακευτικών ιδιοτήτων τους.

Το Ερίκιο το Αγκαθωτό είναι ένα νόστιμο μανιτάρι με δυνητική φαρμακευτική σημασία. Αυτό το μανιτάρι καταναλώνεται κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ασίας, και οι περισσότερες από τις ερευνητικές εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στην Κορέα.

Η παρούσα μελέτη προτείνει την έρευνα, την καλλιέργεια και την κατανάλωση του σε παγκόσμια κλίμακα. Η ημερήσια κατανάλωση αυτού του μανιταριού ίσως προστατεύει τους ανθρώπους από αρκετές απειλητικές για την ζωή παθήσεις. Ωστόσο, η επιστημονική μελέτη παγκόσμιας κλίμακας για το Ερίκιο το Αγκαθωτό δεν είναι συνηθισμένη. Περισσότερες βασικές κλινικές μελέτες χρειάζονται ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η έρευνα και να καθοριστεί το ιαματικό δυναμικό του ενάντια σε απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή διαταραχές.

Μετάφραση – Επιμέλεια : Ιστολόγιο για την Μυκοθεραπεία

Παραπομπές - Πηγές

Ιωάννης Κιούσης

Συγγραφέας Ιωάννης Κιούσης

Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας με κατεύθυνση την φυτοφαγία, Μυκοθεραπευτής με έμφαση στο γανόδερμα, κόρντισεπς, ερίκιο, πόρια.
Κύρια ενδιαφέροντα : φυτοφαγία, βιβλιοφιλία, zero waste, μινιμαλισμός, κυκλική οικονομία, διαλογισμός, γελωτοθεραπεία.

Ιστοσελίδα
Δείτε όλα τα άρθρα

Λάβετε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν στο e-mail σας

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε