, ,

Γανόδερμα lucidum: Βελτιώνει την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού λόγω ορμονοθεραπείας

Tο Γανόδερμα Λούσιντουμ βοηθά στην κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία.

Γανόδερμα lusidum: Βελτιώνει την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού λόγω ορμονοθεραπείας

Γανόδερμα lucidum: Βελτιώνει την κόπωση σε ασθενείς
με καρκίνο του μαστού λόγω ορμονοθεραπείας

Περίληψη

Ο επιπολασμός της κόπωσης σε ασθενείς που επιβίωσαν από τον καρκίνο του μαστού είναι υψηλός κατά την διάρκεια της ενδοκρινικής θεραπείας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την διαχείριση αυτού του συμπτώματος. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του Γανόδερμα Λούσιντουμ στην σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία.

Το Γανόδερμα Λούσιντουμ είναι ένα είδος Βασιδιομύκητα που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραδοσιακή ιατρική στην Κίνα. Δεδομένα από τα ερωτηματολόγια FACT-F, HADS, και EORTC QLQ-C30 συλλέχθηκαν κατά την έναρξη της μελέτης και 4 εβδομάδες μετά την μελέτη. Οι συγκεντρώσεις των ΤΝF-α, IL-6 και των ηπατικών-νεφρικών λειτουργιών, μετρήθηκαν πριν την μελέτη και μετά την μελέτη.

Η πειραματική ομάδα που λάμβανε το Γανόδερμα Λούσιντουμ παρουσίασε στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στους τομείς της σωματικής ευεξίας και της κόπωσης μετά την μελέτη. Αυτοί οι ασθενείς ανέφεραν επίσης λιγότερο άγχος και κατάθλιψη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι ανοσολογικοί δείκτες του CRF (Cancer Related Fatigue) ήταν σημαντικά χαμηλότεροι και δεν υπήρξαν σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις του οργανισμού κατά την διάρκεια της μελέτης.

Αυτή η πιλοτική μελέτη δείχνει ότι το Γανόδερμα Λούσιντουμ ίσως έχει ευεργετικές επιδράσεις στην σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση και στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία, χωρίς σημαντικές αρνητικές αντιδράσεις.

Ερίκιο το Αγκαθωτό: Ένα εδώδιμο μανιτάρι με ιαματικές αξίες

1. Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού ήταν η πιο κοινή μορφή καρκίνου στις γυναίκες [1]. Λόγω της προόδου στην ιατρική διάγνωση και στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού, ο αριθμός των επιζώντων έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Οι επιζώντες βιώνουν κάποιες καταστάσεις και έχουν κάποια συμπτώματα που μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την ποιότητα της ζωής τους, αλλά και τον συνολικό χρόνο επιβίωσης τους [2-4].

Ένα από τα συμπτώματα που οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού συχνά αναφέρουν είναι η κόπωση [5]. Η σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση είναι μία οδυνηρή, επίμονη, και υποκειμενική αίσθηση σωματικής, συναισθηματικής και γνωστικής κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο ή την θεραπεία του καρκίνου, η οποία δεν είναι ανάλογη με την πρόσφατη δραστηριότητα του ασθενούς και παρεμβαίνει με την κανονική λειτουργία [6].

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της κόπωσης δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Ο Barsevick et al. διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί μηχανισμοί.

Υπάρχουν λίγα στοιχεία για την διαχείριση αυτού του συμπτώματος. Ορισμένες έρευνες έχουν εξετάσει την άσκηση ή ψυχολογικές θεραπείες, και αυτές οι παρεμβάσεις έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα κόπωσης και υπάρχουν και υποστηρικτικές αποδείξεις [16-18]. Ωστόσο, επιζώντες με κόπωση ίσως είναι απρόθυμοι ή δεν είναι σε θέση να ασκηθούν. Επιπρόσθετα, ορισμένοι ασθενείς δήλωσαν ότι όσο περισσότερο ασκούνται, τόσο περισσότερη κούραση αισθάνονται. Επίσης, δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το καλύτερο φάρμακο για την σχετιζόμενη με τον καρκίνο του μαστού κόπωση. Η μόνη σύσταση φαρμάκου είναι το ψυχοδιεγερτικό μεθυλφαινιδάτη. Ωστόσο, θα πρέπει να χορηγείται μόνο υπό την επίβλεψη ειδικών και έχει έναν δυνητικό κίνδυνο μακροπρόθεσμου εθισμού [19-21].

Η Παραδοσιακή Κινεζική ιατρική μπορεί να ρυθμίσει την ισορροπία του σώματος και έχει λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, εάν η εφαρμογή της είναι λογική. Το Γανόδερμα Λούσιντουμ είναι ένα είδος Βασιδιομύκητα που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραδοσιακή ιατρική στην Κίνα [22]. Η σύγχρονη έρευνα επαλήθευσε ότι το Γανόδερμα Λούσιντουμ έχει πολλαπλές λειτουργίες, όπως μπλοκάρισμα της απελευθέρωση ισταμίνης και αναστολή της υπερδιέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος, και έχει μια επίδραση στην ρύθμιση της κυτταρικής και χυμικής ανοσία [23-25].

Το Γανόδερμα Λούσιντουμ έχει πολλά αποτελεσματικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων βιοδραστικών ενώσεων όπως πολυσακχαρίτες, τριτερπενοειδή, αλκαλοειδή, ένζυμα και πρωτεΐνες [26]. Με βάση αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα, το Γανόδερμα Λούσιντουμ έχει προταθεί ως μία εναλλακτική θεραπεία για τον έλεγχο της σχετιζόμενης, με τον καρκίνο, κόπωσης. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον το Γανόδερμα Λούσιντουμ έχει ευεργετικές επιδράσεις στην κόπωση και στην συνολική ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία.

Συμπτώματα εμμηνόπαυσης και φαρμακευτικά μανιτάρια

2. Μέθοδος

2.1. Σχεδιασμός

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε ως μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που συνέκρινε μία πειραματική ομάδα που λάμβανε Γανόδερμα Λούσιντουμ με την ομάδα ελέγχου που λάμβανε εικονικό φάρμακο.

– Οι ασθενείς στην πειραματική ομάδα έλαβαν Γανόδερμα Λούσιντουμ 1.000 mg, τρεις φορές την ημέρα, για 4 εβδομάδες.

– Η ομάδα ελέγχου έλαβε εικονικό φάρμακο για 4 εβδομάδες.

Κατά την έναρξη της μελέτης και στο τέλος των 4 εβδομάδων, συλλέχθηκαν δεδομένα για την λειτουργική αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την θεραπεία του καρκίνου κόπωση (functional assessment of cancer therapy-fatigue, FACT-F), το νοσοκομειακό άγχος και την κλίμακα κατάθλιψης (HADS), EORTC ερωτηματολόγια για την ποιότητας της ζωής (QLQ-C30), μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις ΤΝF-α, IL-6, και η ηπατική-νεφρική λειτουργία.

2.2. Συμμετέχοντες

Αυτοί οι ασθενείς έλαβαν ορμονοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού στο Νοσοκομείο Χαρμπίν Ιατρικό Πανεπιστήμιο, Χαρμπίν, Κίνα, μεταξύ Ιούνιο 2009 και Σεπτέμβριο 2010. Όλοι οι ασθενείς απάντησαν μία ερώτηση σχετικά με την κόπωση και την ενέργεια.

– Η κόπωση μετρήθηκε με μία μόνο ερώτηση: “Πόση κόπωση είχατε κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων;” με πιθανές τιμές από 0 ( “μεγάλη κόπωση”) έως 10 ( “καμία κόπωση”).

– Η ενέργεια μετρήθηκε με μία μόνο ερώτηση: “Πόση ενέργεια είχατε κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων;” με πιθανές τιμές από 0 (“καθόλου ενέργεια”) έως 10 ( “πολύ ενέργεια”).

Οι περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν από παθολογική εξέταση. Ο υποδοχέας οιστρογόνου (estrogen receptor-ER) και ο υποδοχέας προγεστερόνης (progesterone receptor-PR) αξιολογήθηκαν με πρότυπη ανοσοϊστοχημεία. Όλοι οι ασθενείς ήταν ER-θετικοί και PR-θετικοί ή PR-αρνητικοί.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την συμμετοχή στην μελέτη ήταν τα εξής :

(α) τουλάχιστον 18 ετών,

(β) δεν τεκμηριώνεται ή δεν παρατηρείται ψυχιατρική ή νευρολογική διαταραχή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συμμετοχή,

(γ) γυναίκες έχουν διαγνωστεί με στάδιο I-IIIA καρκίνου του μαστού,

(δ) δεν υπάρχει ιστορικό άλλου καρκίνου,

(ε) δεν υπάρχει άλλη χρόνια ή απειλητική για την ζωή ασθένεια, στην οποία η κόπωση είναι ένα εξέχων σύμπτωμα (π.χ., σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ινομυαλγία, ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης),

(στ) προηγούμενη χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού,

(ζ) έχουν ολοκληρώσει ή υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία,

(η) ορμονοθεραπεία για περισσότερο από έξι μήνες, και

(θ) παροχή γραπτής συγκατάθεσης.

Τα κριτήρια αποκλεισμού που εφαρμόστηκαν στους ασθενείς οι οποίοι:

(α) είχαν αναιμία, που ορίζεται ως το επίπεδο αιμοσφαιρίνης <9 g / dL ή σε ασθενείς με αιμοπετάλια <80.000 / ml,

(β) έδειξαν επίπεδα μη φυσιολογικών τιμών στον ορό τρανσαμινάση της αλανίνης (ALT), ασπαρτικό οξύ τρανσαμινάσης (AST), άζωτο ουρίας αίματος (BUN), ή επίπεδο κρεατινίνης,

(γ) είχαν διαταραχή θυρεοειδούς με μη φυσιολογική ορμόνη διέγερσης του θυρεοειδούς.

2.3. Διαδικασία ερωτηματολογίων

Λειτουργική Αξιολόγηση της Θεραπείας του Καρκίνου: Κόπωση (FACT-F (Functional Assessment of Cancer Therapy: Fatigue) Περιλαμβάνει 40 είδη τύπου Likert σε τέσσερις κλίμακες που αξιολογούν την ποιότητα ζωής στους τομείς της:

– σωματικής ευεξίας (επτά είδη),

– κοινωνικής/οικογενειακής ευεξίας (επτά είδη),

– συναισθηματικής ευεξίας (έξι στοιχεία),

– λειτουργικής ευεξίας (επτά είδη), και

– 13 στοιχεία σε μία κλίμακα που αξιολογεί την κόπωση.

Οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάθε στοιχείο με βαθμολογία από 0 (καθόλου) έως το 4 (πάρα πολύ) [28, 29].

Κλίμακα για το Νοσοκομειακό άγχος και την κατάθλιψης {HADS (The Hospital Anxiety and Depression Scale)}

Αποτελείται από δύο υποκλίμακες:

– μία υποκλίμακα για το άγχος επτά με στοιχεία (HADS-Α), και

– μία υποκλίμακα για την κατάθλιψη με επτά στοιχεία (HADS-D).

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 21.

Μια κανονική τιμή κυμαίνεται από 0 έως 7, μία ήπια διαταραχή κυμαίνεται από 8 έως 10, ενώ οι βαθμολογίες των 11 ή περισσότερο θεωρείται μέτρια έως σοβαρή διαταραχή [30].

Ορισμένες προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το HADS είναι ένα έγκυρο ερωτηματολόγιο για την μέτρηση της ψυχολογικής νοσηρότητας Ιρανών ασθενών με καρκίνο του μαστού στο [31].

EORTC QLQ-C30, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Θεραπεία του Καρκίνου – Ερωτηματολόγιο για την Ποιότητας Ζωής C30 {EORTC QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire C30)}
Αποτελείται από 30 στοιχεία που αντανακλούν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ποιότητας της ζωής των ασθενών [32].

Το Γανόδερμα Λούσιντουμ βελτιώνει την φυσική κατάσταση σε γυναίκες με ινομυαλγία

Περιλαμβάνει:

– πέντε λειτουργικές κλίμακες (σωματική, ρόλου, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική),

– τρεις κλίμακες συμπτωμάτων (κόπωση, πόνος, ναυτία και έμετο),

– έξι ατομικά στοιχεία (δύσπνοια, αϋπνία, απώλεια της όρεξης, δυσκοιλιότητα, διάρροια και οικονομικά προβλήματα).

Η βαθμολογία είναι από το 1 (καθόλου) έως το 4 (πάρα πολύ).

Περιλαμβάνει επίσης την την κλίμακα για την συνολική υγεία και την ποιότητας ζωής. Η βαθμολογία είναι από το 1 (καθόλου) έως 7 (πάρα πολύ) [33]

2.4. Δείκτες κόπωσης

Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος κατά την διάρκεια, πριν και μετά την μελέτη και φυγοκεντρήθηκαν για να είναι δυνατή η συλλογή του ορού. Τα δείγματα ορού αποθηκεύτηκαν στους -80°C. Η ανάλυση ELISA χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του ΤΝF-α και IL-6.

2.5. Ασφάλεια και τοξικότητα

Δοκιμές για την ασφάλεια και την τοξικότητα περιελάμβαναν:

– την εξέταση της νεφρικής λειτουργίας (νάτριο, κάλιο, και ουρία κρεατινίνη), και

– την εξέταση της ηπατικής λειτουργίας (συνολική πρωτεΐνη, αλβουμίνη, ολική χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση, και τρανσαμινάση της αλανίνης)

Οι εξετάσεις έγιναν κατά την έναρξη και κατά την λήξη της περιόδου χορήγησης (εβδομάδα 4).

Η αρνητική επίδραση αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια της κλίμακας του National Cancer Institute Common Toxicity (NCICTC, έκδοση 2.0).

2.6. Ανάλυση δεδομένων

Όλες οι αναλύσεις βασίστηκαν στα δεδομένα που προκύπτουν από τα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια, τα οποία πιστοποιούνται από κλινικούς ογκολόγους και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οι δημογραφικές μεταβλητές αναλύθηκαν με περιγραφικά στατιστικά για την κλινική αξιολόγηση και τα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν T-test και αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης.

Οι βαθμολογίες στην σύγκριση-της ποιότητας ζωής σε διαφορετικές φάσεις της θεραπείας διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας ανάλυση των δοκιμών διακύμανσης για τα δείγματα. Γραμμική μοντέλα παλινδρόμησης δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τις συγκεντρώσεις των ΤΝF-α, IL-6 ως εξαρτημένες μεταβλητές, και οι διακυμάνσεις των σχετιζόμενων με τον καρκίνο κόπωση ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι τιμές εκφράζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, και οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Το στατιστικό λογισμικό SPSS για Windows, έκδοση 15.0 χρησιμοποιήθηκε για όλες τις στατιστικές αναλύσεις.

3. Αποτελέσματα

3.1. Αρχικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων

Από τον Ιούνιο του 2009 και τον Σεπτέμβριο του 2010, 48 ασθενείς με καρκίνο του μαστού με σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία του καρκίνου, χωρίστηκαν τυχαία στην πειραματική ομάδα (25 ασθενείς) ή στην ομάδα ελέγχου (23 ασθενείς).

Ο Huang et al. [9] διαπίστωσε ότι ο BMI, το κλινικό στάδιο, η εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, η διάρκεια της ενδοκρινικής θεραπείας, η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή συνδέονται με την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία.

Τα χαρακτηριστικά (δημογραφικά και κλινικά) δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των δύο ομάδων.

https://enallaktikidrasi.com/2016/10/ganoderma-lusidum-veltionei-koposi-astheneis-karkino-mastou-logo-ormonotherapeias/

3.2. Μετρήσεις αποτελεσμάτων

3.2.1. Επιδράσεις παρέμβασης στην κόπωση

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι περισσότερες αλλαγές της πειραματικής ομάδας στο FACT-F παρατηρήθηκαν στους τομείς της σωματικής ευεξίας (μέση τιμή, 24.62) και της κόπωσης (μέση τιμή, 46.78).

Η συναισθηματική (μέση τιμή, 21.49) και λειτουργική ευεξία (μέση τιμή, 22,87) των ασθενών βελτιώθηκε μετά από την παρέμβαση.
Η συνολική βαθμολογία του FACT-F ήταν 120,31 (μέση τιμή) κατά την έναρξη, και αυξήθηκε σε 141,09 (μέση τιμή) στο τέλος των 4 εβδομάδων στην πειραματική ομάδα.

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ήταν στην ομάδα ελέγχου.

3.2.2. Επιδράσεις παρέμβασης στο άγχος και στην κατάθλιψη

Σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκε στο τέλος των 4 εβδομάδων. Η μέση βαθμολογία του άγχους (4.1) και της κατάθλιψης (3,1) στις μετρήσεις τους HADS μετά την θεραπεία ήταν χαμηλότερες από τις βαθμολογίες πριν την παρέμβαση.

Η κατάθλιψη των ασθενών στην ομάδα ελέγχου δεν είχε καμία σημαντική διαφορά.

3.2.3. Επιδράσεις παρέμβαση στην ποιότητα ζωής

Στην λειτουργία και στην συνολική κλίμακα της ποιότητας της ζωής στο EORTC QLQ-C30, οι βαθμολογίες στην συναισθηματική λειτουργία και στην γνωστική λειτουργία στην πειραματική ομάδα (οι αντίστοιχες μέσες τιμές ήταν 79,5 και 75,1) ήταν υψηλότερες σε σχέση με τα αποτελέσματα στην ομάδα ελέγχου.

Οι τομείς της φυσικής λειτουργίας (78,2) και της συνολικής ποιότητας ζωής (68,9) βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας με Γανόδερμα Λούσιντουμ. Καμία σημαντική αλλαγή δεν βρέθηκε στους τομείς της λειτουργίας του ρόλου και της κοινωνικής λειτουργίας.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η κόπωση, οι διαταραχές του ύπνου, η απώλεια της όρεξης των ασθενών στην πειραματική ομάδα βελτιώθηκαν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του EORTC QLQ-C30.

3.3. Η συγκέντρωση του ΤΝF-α και IL-6

Ανάλυση της σχέσης μεταξύ της συγκέντρωσης του TNF-α και των διακυμάνσεων της σχετιζόμενης με τον καρκίνο κόπωσης έγινε με τη χρήση γραμμικής παλινδρόμησης και διαπιστώθηκε ότι έχουν γραμμική συσχέτιση. Και η συγκέντρωση του δείκτη IL-6 έχει γραμμική συσχέτιση με τις διακυμάνσεις της σχετιζόμενης με τον καρκίνο κόπωσης .

Σε μια διερευνητική ανάλυση των προφλεγμονωδών κυτοκινών, οι δείκτες της σχετιζόμενης με τον καρκίνο κόπωσης, ο μέσος όρος των συγκεντρώσεων του TNF-α πριν και μετά την αγωγή στην πειραματική ομάδα ήταν 128,70 pg/mL και 71.89 pg/mL. Το επίπεδο του ΤΝF-α στον ορό ήταν σημαντικά χαμηλότερο.

Οι μέσες συγκεντρώσεις του δείκτη IL-6 στον ορό πριν και μετά την αγωγή στην πειραματική ομάδα, ήταν 62,43 pg/mL και 37.62 pg/mL. Το επίπεδο του IL-6 στον ορό ήταν χαμηλότερο.

4. Τοξικότητα

Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της μελέτης. Καταγράφηκαν μόνο ήπιες ενοχλήσεις. Οι δύο πιο κοινές ενοχλήσεις ήταν ζάλη (16,0%) και ξηροστομία (12,0%).

Δεν υπήρχε σημαντική μεταβολή σε διαφορετικές παραμέτρους της νεφρικής λειτουργίας (νάτριο, κάλιο, και ουρία κρεατινίνη) και της ηπατικής λειτουργίας (συνολική πρωτεΐνη, αλβουμίνη, ολική χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση, και τρανσαμινάση της αλανίνης) κατά την διάρκεια της περιόδου της μελέτης. Όλες αυτές οι τιμές ήταν γενικά μέσα στα φυσιολογικά όρια τόσο πριν όσο και μετά την μελέτη.

https://enallaktikidrasi.com/2016/10/ganoderma-lusidum-veltionei-koposi-astheneis-karkino-mastou-logo-ormonotherapeias/

5. Συζήτηση

Αυτή η πιλοτική μελέτη δείχνει ότι το Γανόδερμα Λούσιντουμ ίσως έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση και στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία, χωρίς σημαντικές αρνητικές αντιδράσεις.

Οι ασθενείς που έλαβαν Γανόδερμα Λούσιντουμ για 4 εβδομάδες μπορούν να μειώσουν το επίπεδο της κόπωσης. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη λεπτομερής μελέτη μίας εξατομικευμένης παρέμβασης της παραδοσιακή Κινεζικής ιατρική με στόχο την γενική, σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση κατά την διάρκειας ενδοκρινικής θεραπείας

Σε αυτήν την μελέτη, το ερωτηματολόγιο FACT-F χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του συνολικού επιπεδου κόπωσης, και το HADS χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των επιπέδων του άγχους και της κατάθλιψης, η ποιότητα της ζωής εκτιμήθηκε με το EORTC QLQ-C30.

Από τα αποτελέσματα του FACT-F, μπορούμε να βρούμε ότι οι βαθμολογίες για την σωματική ευεξία και την κόπωση αλλάζουν γρήγορα μετά από τις παρεμβάσεις.

Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην μελέτη είχαν βιώσει κόπωση για αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη της κλινικής δοκιμής. Ωστόσο, η βαθμολογία της κοινωνικής / οικογενειακής ευεξίας δεν ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ πριν και μετά των παρεμβάσεων.

Τα αποτελέσματα του EORTC QLQ-C30 έδειξαν σημαντική βελτίωση στην φυσική λειτουργία, στην συναισθηματική λειτουργία και στην γνωστική λειτουργία των ασθενών. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η παρέμβαση ίσως έχει ευεργετική επίδραση στην δύναμη, εκτός από τα υποκειμενικά συμπτώματα.

Εν τω μεταξύ, τα συμπτώματα της διαταραχής του ύπνου και της απώλειας της όρεξης μειώθηκαν. Οι βαθμολογίες για το άγχος και την κατάθλιψη μειώθηκαν σημαντικά κατά την διάρκεια της μελέτης, υποδεικνύοντας μία πιθανή βελτίωση του άγχους και της κατάθλιψης.
Μία εξήγηση για την βελτίωση της κατάθλιψης είναι ότι με λιγότερη κούραση και περισσότερη ενέργεια, αυτοί οι επιζώντες του καρκίνου του μαστού ήταν σε θέση να κάνουν κάποιες δραστηριότητες που προηγουμένως είχαν εγκαταλείψει. Οι δραστηριότητες αυτές έφεραν χαρά στη ζωή τους.

Η φαρμακολογική δράση του Γανόδερμα Λούσιντουμ βασίζεται στην ισχυρή δράση της ανοσορύθμισης.

Οι κυτοκίνες ως δείκτες της σχετιζόμενες με τον καρκίνο κόπωσης, οι συγκεντρώσεις ΤΝF-α και IL-6 μετά την αγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με πριν από την αγωγή.

Σε αυτή την μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων, το Γανόδερμα Λούσιντουμ ήταν καλά ανεκτό. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά την διάρκεια της μελέτης. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν ήπια ζάλη. Στο τέλος των 4 εβδομάδων, τα επίπεδα των ALT, AST, BUN και της κρεατινίνης δεν είχαν καμία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία κατά την έναρξη της μελέτης.

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, η μελέτη έχει περιορισμούς που καθιστούν τα ευρήματα προκαταρκτικά.
Το πρώτο είναι το μικρό μέγεθος του δείγματος. Μόνο 48 γυναίκες συμμετείχαν. Δεύτερον, είναι πιθανό ότι μη ειδικές πτυχές της παρέμβασης (π.χ., κοινωνική υποστήριξη) μπορεί να έχουν επηρεάσει την κόπωση.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα δεδομένα μας υποδηλώνουν ότι το Γανόδερμα Λούσιντουμ είναι μία καλά ανεκτή επιλογή για την θεραπεία της σχετιζόμενης με τον καρκίνο κόπωσης.

Επιπλέον, οι βελτιώσεις στην συναισθηματική λειτουργία που φάνηκαν στην μελέτη μας δείχνουν ότι έχει μια θέση για την θεραπεία της κατάθλιψης σε ασθενείς των οποίων η θεραπεία με τα παραδοσιακά αντικαταθλιπτικά είναι ανέφικτη. Πιο αυστηρές δοκιμές χρειάζονται για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα του Γανόδερμα Λούσιντουμ.

6. Συμπέρασμα

Η σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση και η κακή ποιότητα ζωής είναι σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν σημαντικά την νοσηρότητα των ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Το Γανόδερμα Λούσιντουμ ίσως προσφέρει μία χρήσιμη συμπληρωματική θεραπεία που να μπορεί να βελτιώσει τις καταστάσεις.
Αυτή η πιλοτική κλινική μελέτη είναι το πρώτο βήμα για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των φυτικών θεραπειών για την κούραση και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες θα μπορούσαν να παρέχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα και ίσως χρησιμοποιηθούν για να σχεδιαστούν στο μέλλον πιο ολοκληρωμένες μελέτες.

Μετάφραση – Επιμέλεια: Ιστολόγιο για την Μυκοθεραπεία

[toggle title="Παραπομπές"]

1. A. Eustachi, “Complementary therapies in breast cancer patients,” Breast Care, vol. 2, no. 4, pp. 209–216, 2007
2. K. H. Dow, B. R. Ferrell, S. Leigh, J. Ly, and P. Gulasekaram, “An evaluation of the quality of life among long-term survivors of breast cancer,” Breast Cancer Research and Treatment, vol. 39, no. 3, pp. 261–273, 1996.
3. S. Eaker, A. Wigertz, P. C. Lambert, L. Bergkvist, J. Ahlgren, and M. Lambe, “Breast cancer, sickness absence, income and marital status: a study on life situation 1 year prior diagnosis compared to 3 and 5 years after diagnosis,” PLoS ONE, vol. 6, no. 3, Article ID e18040, 2011.
4. J. E. Bower, P. A. Ganz, K. A. Desmond et al., “Fatigue in long-term breast carcinoma survivors—a longitudinal investigation,” Cancer, vol. 106, no. 4, pp. 751–758, 2006.
5. K. Ahlberg, T. Ekman, F. Gaston-Johansson, and V. Mock, “Assessment and management of cancer-related fatigue in adults,” The Lancet, vol. 362, no. 9384, pp. 640–650, 2003.
6. A. M. Berger, A. P. Abernethy, A. Atkinson, et al., The NCCN Cancer-Related Fatigue Clinical Practice Guidelines, Version 1, 2008.
7. C. Rotonda, F. Guillemin, F. Bonnetain, and T. Conroy, “Factors correlated with fatigue in breast cancer patients before, during and after adjuvant chemotherapy: the FATSEIN study,” Contemporary Clinical Trials, vol. 32, no. 2, pp. 244–249, 2011.
8. N. K. Taunk, B. G. Haffty, S. Chen et al., “Comparison of radiation-induced fatigue across 3 different radiotherapeutic methods for early stage breast cancer,” Cancer, vol. 117, no. 18, pp. 4116–4124, 2011.
9. X. Huang, Q. Zhang, X. Kang, Y. Song, and W. Zhao, “Factors associated with cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy in an urban setting: a cross-sectional study,” BMC Cancer, vol. 10, article 453, 2010.
10. M. P.O. Campos, B. J. Hassan, R. Riechelmann, and A. del Giglio, “Cancer-related fatigue: a review,” Revista da Associacao Medica Brasileira, vol. 57, no. 2, pp. 211–219, 2011.
11. C. P. Escalante and E. F. Manzullo, “Cancer-related fatigue: the approach and treatment,” Journal of General Internal Medicine, vol. 24, supplement 2, pp. S412–S416, 2009.
12. J. L. Ryan, J. K. Carroll, E. P. Ryan, K. M. Mustian, K. Fiscella, and G. R. Morrow, “Mechanisms of cancer-related fatigue,” Oncologist, vol. 12, supplement 1, pp. 22–34, 2007.
13. A. Barsevick, M. Frost, A. Zwinderman, et al., “I’m so tired: biological and genetic mechanisms of cancerrelated fatigue,” Quality of Life Research, vol. 19, no. 10, pp. 1419–1427, 2010.
14. H. B. Gutstein, “The biologic basis of fatigue,” Cancer, vol. 92, supplement 1, pp. 1678–1683, 2001.
15. J. E. Bower, P. A. Ganz, N. Aziz, J. L. Fahey, and S. W. Cole, “T-cell homeostasis in breast cancer survivors with persistent fatigue,” Journal of the National Cancer Institute, vol. 95, no. 15, pp. 1165–1168, 2003.
16. A. L. Schwartz, M. Mori, R. Gao, L. M. Nail, and M. E. King, “Exercise reduces daily fatigue in women with breast cancer receiving chemotherapy,” Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 33, no. 5, pp. 718–723, 2001.
17. J. Armes, T. Chalder, J. Addington-Hall, A. Richardson, and M. Hotopf, “A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of a brief, behaviorally oriented intervention for cancer-related fatigue,” Cancer, vol. 110, no. 6, pp. 1385–1395, 2007.
18. E. Ream, A. Richardson, and C. Alexander-Dann, “Supportive intervention for fatigue in patients undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial,” Journal of Pain and Symptom Management, vol. 31, no. 2, pp. 148–161, 2006.
19. NCCN, “Clinical practice guidelines in oncology: cancer related fatigue,” Accessed January, vol. 12, 2006.
20. M. Rozans, A. Dreisbach, J. J. L. Lertora, and M. J. Kahn, “Palliative uses of methylphenidate in patients with cancer: a review,” Journal of Clinical Oncology, vol. 20, no. 1, pp. 335–339, 2002.
21. O. Minton, A. Richardson, M. Sharpe, M. Hotopf, and P. Stone, “A systematic review and meta-analysis of the pharmacological treatment of cancer-related fatigue,” Journal of the National Cancer Institute, vol. 100, no. 16, pp. 1155–1166, 2008.
22. C. W. Huie and X. Di, “Chromatographic and electrophoretic methods for Lingzhi pharmacologically active components,” Journal of Chromatography B, vol. 812, no. 1-2, pp. 241–257, 2004.
23. Z. Y. Jiang, C. Lin, X. C. Liu, et al., “Effects of ganoderma lucidum polysaccharide on humoral immune function in mice,” Journal of Jinan University (Health Science), vol. 24, pp. 51–53, 2003.
24. Y. W. Ho, J. S. L. Yeung, P. K. Y. Chiu et al., “Ganoderma lucidum polysaccharide peptide reduced the production of proinflammatory cytokines in activated rheumatoid synovial fibroblast,” Molecular and Cellular Biochemistry, vol. 301, no. 1-2, pp. 173–179, 2007.
25. Z. B. Lin, “Progress of studies on the anti-tumor activity and immunomodulating effect of Ganoderma,” Journal of Peking University (Health Science), vol. 34, pp. 493–498, 2002.
26. Y. Gao, S. Zhou, G. Chen, et al., “A phase I/II study of a Ganoderma lucidum (Ling Zhi, Reishi mushroom) extract in patients with chronic hepatitis B,” International Journal of Medicinal Mushrooms, vol. 4, pp. 321–327, 2002.
27. S. Dudhgaonkar, A. Thyagarajan, and D. Sliva, “Suppression of the inflammatory response by triterpenes isolated from the mushroom Ganoderma lucidum,” International Immunopharmacology, vol. 9, no. 11, pp. 1272–1280, 2009.
28. J. E. Ware Jr. and C. D. Sherbourne, “The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection,” Medical Care, vol. 30, no. 6, pp. 473–483, 1992.
29. S. B. Yellen, D. F. Cella, K. Webster, C. Blendowski, and E. Kaplan, “Measuring fatigue and other anemia-related symptoms with the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) measurement system,” Journal of Pain and Symptom Management, vol. 13, no. 2, pp. 63–74, 1997.
30. A. S. Zigmond and R. P. Snaith, “The hospital anxiety and depression scale,” Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 67, no. 6, pp. 361–370, 1983.
31. A. Montazeri, I. Harirchi, M. Vahdani et al., “Anxiety and depression in Iranian breast cancer patients before and after diagnosis,” European Journal of Cancer Care, vol. 9, no. 3, pp. 151–157, 2000.
32. N. K. Aaronson, S. Ahmedzai, B. Bergman et al., “The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology,” Journal of the National Cancer Institute, vol. 85, no. 5, pp. 365–376, 1993.
33. A. Waldmann, R. Pritzkuleit, H. Raspe, and A. Katalinic, “The OVIS study: health related quality of life measured by the EORTC QLQ-C30 and -BR23 in German female patients with breast cancer from Schleswig-Holstein,” Quality of Life Research, vol. 16, no. 5, pp. 767–776, 2007.
34. J. E. Bower, P. A. Ganz, K. A. Desmond, J. H. Rowland, B. E. Meyerowitz, and T. R. Belin, “Fatigue in breast cancer survivors: occurrence, correlates, and impact on quality of life,” Journal of Clinical Oncology, vol. 18, no. 4, pp. 743–753, 2000.
35. P. J. Goodwin and N. F. Boyd, “Body size and breast cancer prognosis: a critical review of the evidence,” Breast Cancer Research and Treatment, vol. 16, no. 3, pp. 205–214, 1990.
36. C. L. Rock and W. Demark-Wahnefried, “Nutrition and survival after the diagnosis of breast cancer: a review of the evidence,” Journal of Clinical Oncology, vol. 20, no. 15, pp. 3302–3316, 2002.
37. M. J. Wu, L. Wang, H. Y. Ding, C. Y. Weng, and J. H. Yen, “Glossogyne tenuifolia acts to inhibit inflammatory mediator production in a macrophage cell line by downregulating LPS-induced NF-IκB,” Journal of Biomedical Science, vol. 11, no. 2, pp. 186–199, 2004.

Πηγή : Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:809614. doi: 10.1155/2012/809614. Epub 2011 Dec 10. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Zhao H1, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X.

[/toggle]

Συντάκτης | Ιωάννης Κιούσης

Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας με κατεύθυνση την φυτοφαγία, Μυκοθεραπευτής με έμφαση στο γανόδερμα, κόρντισεπς, ερίκιο, πόρια.
Κύρια ενδιαφέροντα : φυτοφαγία, βιβλιοφιλία, zero waste, μινιμαλισμός, κυκλική οικονομία, διαλογισμός, γελωτοθεραπεία.

Ιστοσελίδα
Δείτε όλα τα άρθρα

Συντάκτης | Ιωάννης Κιούσης

Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας με κατεύθυνση την φυτοφαγία, Μυκοθεραπευτής με έμφαση στο γανόδερμα, κόρντισεπς, ερίκιο, πόρια.
Κύρια ενδιαφέροντα : φυτοφαγία, βιβλιοφιλία, zero waste, μινιμαλισμός, κυκλική οικονομία, διαλογισμός, γελωτοθεραπεία.

Ιστοσελίδα
Δείτε όλα τα άρθρα

Αξίζει να διαβάσετε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ key books
ΕΚΔΟΣΕΙΣ key books

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Πρόσφατα Άρθρα

Έχω κάνει ήδη LIKE. Μην μου το ξαναδείξετε