,

Οι ευεργετικές επιδράσεις του Κόρντισεπς στις νεφρικές λειτουργίες

Α. Βελτιώνει τις λειτουργίες των νεφρών 1. Σε τριάντα ασθενείς (Chen et al., 1986) που έπασχαν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χορηγήθηκε για τριάντα ημέρες

Οι ευεργετικές επιδράσεις του Κόρντισεπς στις νεφρικές λειτουργίες

Α. Βελτιώνει τις λειτουργίες των νεφρών

1. Σε τριάντα ασθενείς (Chen et al., 1986) που έπασχαν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χορηγήθηκε για τριάντα ημέρες Κόρντισεπς (ημερήσια δοσολογία έξι γραμμάρια). Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στις λειτουργίες των νεφρών, όπως:

– σημαντική μείωση κατά 9% (p<0.02) στην κρεατινίνη ορού (serum creatinine)

Advertisment

– δραματική αύξηση κατά 40% (p<0.001) στην κάθαρση κρεατινίνης (creatinine clearance)

– σημαντική μείωση κατά 19% (p<0.01) στο άζωτο ουρίας αίματος (blood urea nitrogen).

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε βελτίωση και σε άλλους δείκτες. Πιο συγκεκριμένα :

Advertisment

– βελτιώθηκε δραματικά η αναιμία με την αιμοσφαιρίνη & τα ερυθροκύτταρα (RBC) να εμφανίζουν σημαντική αύξηση (p<0.02 και p<0.05 αντίστοιχα), ενώ

– η ωρίμανση των λεμφοκυττάρων παρουσίασε σημαντική αύξηση.

2. 37 ασθενείς (Jiang and Gao, 1995) που έπασχαν από χρόνια νεφρική δυσλειτουργία και ανεπάρκεια, έλαβαν για ένα μήνα κόρντισεπς (δοσολογία 5 γρ.). Τα ευρήματα των ερευνητών έδειξαν ότι:

– το άζωτο ουρίας αίματος μειώθηκε σημαντικά κατά 34% (p<0.001),

– η κρεατινίνη ορού μειώθηκε σημαντικά κατά 39% (p<0.001), και

– τα συμπτώματα βελτιώθηκαν σημαντικά.

Στην νεφρική ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία συχνά εμφανίζεται υπέρταση, πρωτεϊνουρία και αναιμία. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, έδειξαν επίσης ότι το κόρντισεπς:

– μείωσε κατά 15% την αρτηριακή πίεση αίματος (p<0.001)

– μείωσε δραματικά κατά 63% πρωτεΐνες στα ούρα (p<0.01)

– αύξησε σε αξιοσημείωτα επίπεδα (+51%) το υπεροξείδιο της δισμουτάσης (p<0.001).

3. Κλινικές μελέτες (Guan et al., 1992; Chen et al., 1984) με διάρκεια δέκα ως δώδεκα μήνες αξιολόγησαν τις επιδράσεις του Κόρντισεπς (ημερήσια δοσολογία 3 ως 5 γρ.) σε 51 ασθενείς που έπασχαν από νεφρική ανεπάρκεια., Τα ευρήματα έδειξαν ότι η λειτουργία των νεφρών βελτιώθηκε. Πιο συγκεκριμένα :

– σημαντική μείωση κατά 25% (p<0.05) στο άζωτο ουρίας αίματος

– σημαντική μείωση κατά 31% (p<0.05) στην κρεατινίνη ορού

– σημαντική αύξηση κατά 18% (p<0.05) στην αιμοσφαιρίνη

– σημαντική αύξηση κατά 13% (p<0.05) στα αντισώματα ΟΚΤ4

– σημαντική αύξηση κατά 16% (p<0.05) στη σχέση ΟΚΤ4 / ΟΚΤ8.

Β. Προστατεύει τα νεφρά από την τοξικότητα της αμινογλυκοσίδης, της κυκλοσπορίνη Α, και της γενταμυκίνης

1. Μελετήθηκε (Bao et al., 1991) η νεφροπροστασία που προσφέρει το Κόρντισεπς στην αμινογλυκοσίδη σε άτομα ηλικίας 53 ως 73 ετών, τα οποία δεν είχαν ιστορικό με ασθένειες στα νεφρά. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε αμικασίνη για την θεραπεία οξείων μολυσματικών ασθενειών που είχαν παρουσιάσει, όπως οξεία υποτροπή σε χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονία, πλευρίτιδα, οξεία λοίμωξη στο ανώτερο αναπνευστικό και οξεία εντερίτιδα.

Στα άτομα της ομάδας θεραπείας χορηγήθηκε Κόρντισεπς (6 γρ. για 7 ημέρες) παράλληλα με την αμικασίνη. Στα άτομα της ομάδας ελέγχου χορηγήθηκε αμικασίνη (0,4 γρ. για 6 ημέρες) παράλληλα με εικονικό φάρμακο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συσσωρευμένη Ν-ακετυλο-b-d-γλυκοζοαμινιδάση (n-acetyl-b-d-glucosaminidase) στα ούρα 24ωρου:

– στην ομάδα ελέγχου τετραπλασιάστηκε, ενώ

– στην ομάδα θεραπείας με Κόρντισεπς μόλις που διπλασιάστηκε

2. Κλινική μελέτη (Xu et al., 1995) έδειξε ότι το Κόρντισεπς (ημερήσια δοσολογια 3 γρ.) μαζί με κυκλοσπορίνη Α (5 mg ανά κιλό) για 15 ημέρες σε τριάντα άτομα με νεφρικό μόσχευμα οδήγησε σε βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα 39 άτομα στην ομάδα ελέγχου, στα οποία χορηγήθηκε μόνο κυκλοσπορίνη Α. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα έδειξαν τα εξής:

– κρεατινίνη ορού: στην ομάδα κόρντισεπς η αύξηση ήταν μόλις 8%, ενώ στην ομάδα ελέγχου η αύξηση έφτασε το 26% (p<0.05),

– άζωτο ουρίας αίματος: στην ομάδα κόρντισεπς η αύξηση περιοριζόταν στο 36%, ενώ στην ομάδα ελέγχου η αύξηση έφτασε το 82% (p<0.05), και

– Ν-ακετυλο-b-d-γλυκοζοαμινιδάση στα ούρα: στην ομάδα κόρντισεπς η αύξηση ήταν 17%, ενώ στην ομάδα ελέγχου η αύξηση ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή 42% (p<0.05).

3. Ανοικτή ελεγχόμενη κλινική μελέτη (Bi et al., 1994), διερεύνησε τις επιδράσεις του Κόρντισεπς (ημερήσια δοσολογία 4,5 γρ.) σε 29 ασθενείς με νεφροτοξική βλάβη γενταμικίνης, ενώ στην ομάδα ελέγχου (28 άτομα) με τοξικότητα γενταμυκίνης χορηγήθηκε η συνηθισμένη αγωγή. Τα ευρήματα έδειξαν ότι:

– η πλήρης κλινική ανάκαμψη των έξι ημερών ήταν σημαντικά καλύτερη στους ασθενείς της ομάδας κόρντισεπς σε σύγκριση με τους ασθενείς στην ομάδα ελέγχου (p <0,01). Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα κόρντισεπς παρουσίασε βελτίωση κατά 89%, ενώ στην ομάδα ελέγχου περιορίστηκε στο 45%.

– οι απαιτούμενες ημέρες για να επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα οι δείκτες στην εξέταση ούρων ήταν σημαντικά λιγότερες στους ασθενείς στην ομάδα κόρντισεπς σε σχέση με τους ασθενείς στην ομάδα ελέγχου (p <0,01). Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα κόρντισεπς οι απαιτούμενες ημέρες ήταν μόλις 3,8 και στην ομάδα ελέγχου ήταν σχεδόν διπλάσια (6,9 ημέρες).

Προσοχή: Το Κόρντισεπς ΔΕΝ προορίζεται για διάγνωση, αντιμετώπιση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. ΠΡΙΝ προμηθευτείτε το Κόρντισεπς, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας, ιδίως εάν ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή.

[toggle title="Πηγές"]

The scientific rediscovery of a precious ancient Chinese herbal regimen: Cordyceps sinensis: part II. Zhu JS1, Halpern GM, Jones K., J Altern Complement Med. 1998 Winter;4(4):429-57.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9884180

[/toggle]

Λάβετε καθημερινά τα άρθρα μας στο e-mail σας

Σχετικά θέματα

Το σπίτι έχει το δικό του μικροβίωμα και μας επηρεάζει άμεσα. Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε;
Πέψη: Απλές πρωινές συνήθειες για να ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας
Πότε πρέπει να αποφεύγετε τη βιταμίνη C ή να περιορίζετε την υπερβολική κατανάλωσή της;
Συνταγή: Σπιτικό ρόφημα που ανακουφίζει από τα συμπτώματα του επίμονου βήχα

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτική Δράση